Németh Jánosné: Az MSZMP központi vezető szervei üléseinek napirendi jegyzékei I. 1956–1962 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, I/1. Budapest, 1995)

NAPIRENDI JEGYZÉKEK

3. Jelentés az ügyintézési és ügykezelési munka vizsgálatának tapasztalatairól. 4. Jelentés a központi állami szervek használatában lévő helyiségek felülvizsgálatáról. 5. Személyi javaslatok. (Papp Árpád, Alics János, Borsos József, Kállai László, Bodnár András, Belovitz Ferenc, Pogácsás Antal, Valkó Mihály, Sipos József, Gyémánt András, Borgos Gyula, Papp Dezső, Kucsera László, Kovács Ferenc, Gotyár Gyula, Pallás Imre, Klauber Károly, Szabó Gizella, Murai István, Gyenes András, Kársai Mihály, Horváth Imre, Varga József, Lakos Éva, Laczkó Béla, Veres Péter, Barabás György, Nagy István, Karáth Ferenc, Subik István.) 6. Különfélék: - Kitüntetési javaslatok. - Javaslat a Szovjetszkij Szajuz c. folyóirat magyar nyelvű kiadására. - Javaslat a Heves Megyei KISZ Bizottság delegációjának kiutazására a Szovjetunióba. - Javaslat kommunista bányászaktíva és műszaki értelmiségi aktíva szervezésére. - Javaslat a népi demokratikus országok külföldi propaganda tevékenységének összehangolására szervezett nemzetközi konferencián való részvételre. - Javaslat a Német Kommunista Párt delegációjának magyarországi látogatására. - Jelentés a Szovjetunióban élő görög emigránsok beutazási vízumával kapcsolatban. - Javaslat a Brüsszeli Világkiállítás magyar művészeti programjára. - Javaslat az illegális Szabad Nép megjelenésének évfordulójával kapcsolatban belső cikk megjelentetésére. - Javaslat a cattarói tengerészlázadás 40. évfordulójának megünneplésére. - Javaslat az MHS képviselőinek részvételére a DOSZAAF Központi Bizottsága összövetségi ülésén. - Javaslat az osztrák KP „Történelmi Bizottsága" ülésén való részvételre. - Javaslat a KISZ KB 1958. évi nemzetközi cserekapcsolataira. - Javslat az Úttörő Szövetség 1958. évi nemzetközi csere-tervére. - Javaslat magyar-osztrák ifjúsági együttműködésre. - Javaslat az 1958. évi devizamentes ifjúsági turista-cserére. - Javaslat a nem központi jellegű ifjúsági küldöttségek külföldi cserekapcsolataira. - Szirmai István szóbeli bejelentése a magyar-román külcsönös segélynyújtási szerződés 10. évfordulója al­kalmából cikk megjelentetéséről és az 1905-ös „véres csütörtök" tiszteletére tervezett ünnepségről. - Kiss Károly szóbeli bejelentése Varga Jenő nyaralásra szóló meghívásáról. - Marosán György szóbeli bejelentése a káderjavaslatokban az illető 1956. októberi magatartásának ismerte­téséről. Január 23. (288. f. 8/85. ő. e.) RÖPSZAVAZÁS személyi kérdésről. (Lakatos Éva.) Január 24. (288. f. 86. ő. e.) RÖPSZAVAZÁS kitüntetésről. Január 29. (288. f. 8/88. ő. e.) RÖPSZAVAZÁS a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnökhelyetteseiről és tagjairól. Január 31. (288. f. 7/21. ő. e.) 1. Jelentés a Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat munkájáról. 2. Jelentés a Veszprém Megyei Pártbizottság politikai munkájáról. 3. Javaslat a „Népek Barátsága Hónap" megrendezésére. 4. Javaslat a tavaszi politikai ünnepségek jellegére, programjára, nagyságrendjére. 5. Jelentés és javaslat az egyetemi pártösztöndíjasokról. 6. Személyi javaslatok. (Péteri István, Tárcsái Tibor, Marian István, Marosi Jenő, Rédei Jenő, Nagy István, Tóka Jenő, Gyimóti István, Pécsi Jánosné, Rózsa Andor, Erdélyi Károly, Eskulits József.) 7. Javaslat az egyetemi rektorok megerősítésére. 8. Különfélék: - Javaslat a magyar-szovjet barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés aláírása 10. évfordulójának megünneplésére. - Javaslat függetlenített párttitkárok beállítására a Zala megyei olajvidékre. - Javaslat a DÍVSZ állami támogatására. - Javaslat a Demokratikus Jogászok Nemzetközi Szövetsége titkársági ülésén való részvételre. - Javaslat a KISZ KB küldöttsége romániai látogatására. - Javaslat a Német Kommunista Párt delegációjának magyarországi látogatásával kapcsolatban. - Az Olasz KP kérése az „Oggi in Itália" nevű adás sugárzására. - Kitüntetési javaslatok. - Javaslat Csohány Gabriella részvételére az,Anyák Nemzetközi Bizottsága" szófiai ülésén. - Javaslat az Ipari és Közlekedési Osztály státuszának felemelésére. - Kádár János szóbeli bejelentése szabadságáról, helyettesítéséről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom