Németh Jánosné: Az MSZMP központi vezető szervei üléseinek napirendi jegyzékei II. 1963–1970 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, I/2. Budapest, 1998)

NAPIRENDI JEGYZÉKEK

— Cseterki Lajos bejelentése a „Közgazdasági Szemle" KGST számába írt magyar és román cikkekről; az Osztrák-Magyar Monarchiával kapcsolatos nemzetközi történész-konferenciáról. Április 24. (288. f. 8/340. ő. e.) RÖPSZAVAZAS személyi ügyben. (Prieszol József) Április 27. (288. f. 8/341. ő. e.) RÖPSZAVAZAS a május 1-jei felvonulással kapcsolatban. Május 3. (288. f. 7/204. ő. e.) (A KB titkárok és a miniszterelnök-helyettesek munkaértekezlete.) 1. A PB következő ülésének napirendje. 2. A mezőgazdasági szaktanácsadás tanulmányozására Angliába utazó delegáció összetétele. 3. Tömpe István római utazása, a magyar és az olasz rádió és televízió közötti egyezmény megkötése céljából. 4. Kitüntetési javaslatok. 5. A HNF delegációjának a Finn Népi Demokratikus Unió VII. kongresszusán való részvétele. 6. A Brit Guyanai Népi Haladó Párt támogatása. 7. Kádár János bejelentése az NDK párt- és kormányküldöttségének látogatásával kapcsolatban. 8. Kállai Gyula bejelentése nem hivatalos franciaországi útjáról. Május 14. (288. f. 7/205. ő. e.) 1. Szóbeli tájékoztató a PB május 13-i üléséről. 2. A Bács-Kiskun megye mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek és alacsonyabb típusú szövetkezeteinek helyzete, politikai munkája. 3. A véradó-mozgalom kiterjesztéséről szóló határozat végrehajtása. 4. A párt 1963. évi gazdálkodása. 5. A TIT vezető funkcióinak betöltése. 6. A vezető pártszervek tagjai számára biztosított információ megjavítása és rendszeresebbé tétele. 7. Személyi javaslatok. (Hazai Béla, Turzó László, Nagy Lajos, Gyulai Istvánné, Baranyák Sándor, Takács István, Basch János, Beér Ernő, Smelko Tibor, Vas Márton, Marosi József, Udvari László) 8. Különfélék: — A régi párttagság elismerése, tagjelöltek felvétele. — özv. Derkovits Gyulánénak a „Március 21." Otthonba való felvétele. — A keszthelyi városi pártbizottság járási j oggal való felruházása. — A Dunai Vasműnél és a Székesfehérvári Villamossági-, Rádió- és Televíziókészülékek Gyáránál működő Pártvégrehajtó Bizottság jogkörének bővítése. — A pártközi csereüdültetés keretszámai. — A KB osztályvezetőinek szabadsága. — Az MHS-vezetőségek újjáválasztása. — „Alba Regia Napok" rendezése. — Az NDK-ba utazó küldöttség. — A Csehszlovákiába utazó küldöttség. — A Német Nőszövetség kongresszusára, valamint a Zentrag és a Hírlapkiadó Vállalat közötti baráti szerződés aláírására az NDK-ba utazó küldöttségek. — A Finnországba utazó küldöttség. — A magyar és a bolgár városok és megyék közötti kapcsolatok fejlesztése. — A Párizsi Városi Tanács küldöttségének meghívása. — Nagy Ernőnek az ENSZ Világűr Bizottság Tudományos és Technikai Albizottságának II. ülésszakán való részvétele. — A Szenegáli Afrikai Függetlenségi Párt két tagjának magyarországi gyógykezelése. — A Bászutófoldi Kommunista Párt megsegítése. — Az auschwitzi nemzetközi emlékmű felállítási költségeihez való hozzájárulás. — Az Autómodellező Európa-bajnokság és a FEMA-közgyűlés megrendezési jogának kérése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom