7 találat (0,426 másodperc)

Találatok

1. Levéltári Szemle, 20. (1970) 2. szám • KRÓNIKA • Bakács István: Kerekes István (1906–1970) / 518–519. o. (20_518. oldal)
[...] anyag reponálásának elszámolását végez­tük Kerekes Istvánban olyan munkatársat vesztett az Orszá­gos [...] is tanácstalanul állt a kutató kérése előtt De nemcsak az Országos [...]
2. Levéltári Szemle, 62. (2012) 3. szám • Közgyűjteményi összefogással a szakmai megújulás reményében, beszélgetés KENYERES ISTVÁNNAL, az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma elnökével (Horváth J. András) (14. oldal)
Horváth J András beszélgetése Kenyeres Istvánnal Mi jelenti számodra a legnagyobb kihívást Kenyeres István Ez az új feladat nem [...] számára Ezek mennek tovább Kenyeres István Persze az új szervezet nem [...] az kifejezetten az NKA vezetőségének kérése Ez pedig hogy a közgyűjteményi [...]
3. Levéltári Szemle, 41. (1991) 1. szám • Dominkovits Péter: Hivatalviselő nemesek, hivatali pályák Győr vármegye tisztikarában, 1816–1848 / 3–18. o. (10_4. oldal)
[...] 1841 ig a megye többszöri kérése ellenére sem neveztek ki senkit [...] 1841 szept 16 án Marich István Dávid császári királyi kamarást Torna [...] pl 1842 1845 között Zmeskál István főjegyző és Zmeskál Sándor alügyesz [...] egy időben a tisztikarban Torkos István 1816 1821 között főszolgabíró majd [...]
4. Levéltári Szemle, 66. (2016) 2. szám • Hírek • Beszámoló a Bedy Vince emlékkonferenciáról (Nemes Gábor) (95. oldal)
[...] k‍e‍v‍é‍s‍ a‍d‍a‍t‍ á‍l‍l‍o‍t‍t‍ r‍e‍n‍d‍e‍l‍k‍e‍z‍é‍s‍ü‍n‍k‍r‍e‍ K‍e‍l‍e‍m‍e‍n‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍ é‍s‍ N‍e‍m‍e‍s‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ a Soproni [...] r‍a‍j‍z‍o‍k‍ t‍e‍t‍t‍é‍k‍ m‍é‍g‍ é‍l‍v‍e‍z‍e‍t‍e‍s‍e‍b‍b‍é‍ F‍a‍z‍e‍k‍a‍s‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍ a‍z‍ E‍ö‍t‍v‍ö‍s‍ L‍o‍r‍á‍n‍d‍ T‍u‍d‍o‍m‍á‍n‍y‍e‍g‍y‍e‍t‍e‍m‍ d‍o‍c‍e‍n‍s‍e‍ [...] a‍ l‍e‍l‍k‍i‍s‍é‍g‍e‍t‍ f‍o‍r‍m‍á‍l‍ó‍ k‍ü‍l‍f‍ö‍l‍d‍i‍ í‍r‍á‍s‍o‍k‍ k‍é‍r‍é‍s‍e‍ k‍e‍r‍ü‍l‍t‍ n‍a‍p‍i‍r‍e‍n‍d‍r‍e‍ A‍ k‍o‍n‍f‍e‍r‍e‍n‍c‍i‍a‍ r‍é‍s‍z‍t‍v‍e‍v‍ő‍i‍ [...]
5. DOKUMENTUMOK • 1848. MÁRCIUS 15-E ÉS AZ AZT KÖVETŐ NAPO ESEMÉNYEI (149. oldal)
45 Cseresnyés István főszolgabíró jelentése Veszprém vármegye alispánjához [...] mindamellett is a városi tanács kérése után s jótállása mellett azt [...]
6. Levéltári Szemle, 22. (1972) 3. szám • Fallenbüchl Zoltán: Adalékok a magyar kamarai hivatalszervezet működéséhez a Rákóczi szabadságharc idején / 37–48. o. (30_38. oldal)
[...] én Trencsén város tanácsa Sirsicz István trencséni harmincados beiktatásakor már arra [...] következtetni Franck János kamarai irnok kérése aki szolgálatába belerokkanva nélkülözések közepette [...]
7. Levéltári Szemle, 22. (1972) 2. szám • Degré Alajos: 19. századi kísérlet magyar egyházi közigazgatás bevezetésére a Muraközben: adalék a nemzetiségi kérdés történetéhez / 14–24. o. (20_20. oldal)
[...] a légrádi iskolaszéknek 61 Szele István nedelicei plébános a községtől szoritott [...] kivül sokszor vezethette a főszolgabíró kérése is Nem ok nélkül panaszolta [...]