1699 találat

Találatok

1. 1925. szeptember 15. I. rendes ülése (12. oldal)
[...] Rácz Jeno Rimely Ádám Sebestény István Sebestény Péter Suba Károly Szabó [...] Szíjártó Antal Tergulicza Lajos Telbisz István Tichy Béla Tutsek Gusztáv Vad [...] Iá szí kxxxxxés Eckensberger Zoltán kérése ELUTASÍTVA Antónya Sándor Császár x [...] Varga János Major Sándor Katona István Pigniczky Endre Horváth István Márton Endre Halyák Ká­t roly [...]
2. 1926. február 25. VI. rendes ülése (118. oldal)
XXVIII Ugyancsak Dr Ereky István ny r tanár referálja Onódy [...] teljesíti XXIX Ugyancsak dr Ereky István ny r tanár referál Hurka [...] engedélye ügyében és mivel folyamodó kérése a szabályzatba ütközik javasolja hogy [...]
3. 1926. április 29. VIII. rendes ülése (176. oldal)
[...] Ka­runk azt is hogy Horváth István jog­hallgató ügye a 8286 1924 [...] József szigorlatra való bocsátás iránti kéré­se tárgyában Vita után melyben Dr [...] Dr Moór Gyula Dr Sreky István Dr Menyhárth Gáspár és az [...]
4. 1927. január 27. V. rendes ülése (101. oldal)
[...] fek­vő debreczeni m kir Tisza István tud egyetem jogi karán tehesse [...] szol­gálatra vonatkozó törvényes gyakorlat alapján kérése csak részben teljesít­hető egy további [...]
5. 1927. február 24. VI. rendes ülése (117. oldal)
[...] értelmében nem javasol­é at hatom kérése teljesítését Kar folyamodó kérését egészen [...] 27 j k sz Bense István jh végbizonyítványának kiadása iránti kérelmét [...]
6. 1928. február 28. VI. rendes ülése (135. oldal)
[...] Müller József Hergár Victor Kerczó István Török Gábor Rákosi Endre Bársony [...] 28 j k sz Biró István félév beszámítás iránti kérését Javaslat [...] folyamodó katonai szolgá­latát hiteltérdemlően igazolja kéré­se kivételes méltányosságból telje­síthető Jóváhagyólag tudomásul [...]
7. 1929. november 27. III. rendes ülése (79. oldal)
[...] jelentési tegyen 4 Dr Ereky István ny r tanár referálja a [...] elbocsátását igazolja Azonban folyamo­dónak e kérése ott megtagadtatván első alapvizsgáját 1929 [...]
8. 1929. december 17. IV. rendes ülése (96. oldal)
[...] i Dékán referálja xtjs Schwartz István joghall­gatónak szabálytalan félóvbeszámitásá A kar [...] ismét bevonult tényleges katonai szolgálatra Kérése az hogy fent említett szabálytalan [...]
9. 1930. február 27. VI. rendes ülése (157. oldal)
[...] 30 j k sz Nánásay István I alapvizsgálatának karunkon leendő letehetése [...] ellen amellyel elutasittatott az a kérése hogy a debreczeni m kir Tisza István Tudomány­­egyetem jog és államtudományi kara [...]
10. 1930. május 27. IX. rendes ülése (229. oldal)
[...] A kar eddigi gyakorlata alapján kérése tel­jesíthető a pénzügyi jogból leteendő [...] végéről kiadassák Dékán Dr Ereky Ist­ván és Dr Iványl Béla ny [...] a következő ja­vaslatot teszi folyamodó kérése teljesíthető lenne tekintettel arra hogy [...]
11. 1930. május 27. IX. rendes ülése (230. oldal)
[...] a har­madik alapvizsgálatra bocsátás által Kérése teljesíthető volna Kar a kérelmet [...] kezelési dijat 4 Dr Ereky István ny r tanár referálja a [...]
12. 1930. június 18. IX. rendkívüli ülése (272. oldal)
[...] 1930 junius 26 Dr Ereky István egyetemi tanár 1 jf A [...] teszi tekintettel közgazdasági egyete­mi tanulmányaira kérése teljesíthető volna Kar a javaslat [...]
13. 1930. június 18. IX. rendkívüli ülése (275. oldal)
[...] a tanulmányai alatt tanúsított szorgalmára kérése kivételes méltányosságból teljesíthető volna 0 [...] 30 j k sz Dégi István végbizonyítvány kiadása iránt Folyamodónak a [...] Polner Ödön és Dr Ereky István ny r tanárok hozzájárulása a [...]
14. 1930. június 18. IX. rendkívüli ülése (276. oldal)
[...] adassék ki Dékán Dr Ereky István és Dr 3 uza László [...] javaslatot teszi tekintfctte­­a felhozott indokokra kérése telje­síthető lenne Kar a javaslat [...]
15. 1930. június 18. IX. rendkívüli ülése (277. oldal)
[...] Polner Ödön és Dr Ereky István ny r tanárok hozzájárulása alapján tisztelettel javasolom kérése teljesítését Kar a javaslat értelmében [...] adassék ki Dókán Dr Ereky István í és Dr Iványi Béla [...] tekintettel az alapvizsgálatokon tanúsított készültségére kérése telje­síthető volna de kötelezendő hogy [...]
16. 1930. június 18. IX. rendkívüli ülése (281. oldal)
[...] félévei alatt tanúsított nagy szorgalmára kérése teljesíthető volna Kar a javaslat [...] szigorlatra bocsáttas­sák Dékán Dr Ereky István és Dr Búza László ny [...]
17. 1930. június 18. IX. rendkívüli ülése (282. oldal)
[...] fontos megismétli Dékán Dr Ereky István ny r és Dr Surányl [...] in­dokokra egészen kivételesen teljesíthe­tő volna kérése Kar a javaslat értelmében határoz [...]
18. 1930. június 18. IX. rendkívüli ülése (285. oldal)
[...] k az Báró Sebesy Joaintzi István végbizo­nyítvány kiadasa iránti kórósét Folyamodó [...] akadémia nem egyet rengu főiskola kérése nem tel­jesíthető zs 5 1083 [...]
19. 1930. december 19. IV. rendes ülése (86. oldal)
[...] k ss báró Sebesy Josintzi István végbizo­nyítvány kiadása iránti kórósót Folyamodó [...] tanul­mányaiból kót fólóv beszámítását E kérése törvényes alap hiánya miatt elutasittatott [...]
20. 1934. október 24. II. rendes ülése (61. oldal)
[...] 5 j k sz Bauer István alapvizsgára bocsátás iránti kérését Folyamodó [...] a végbizonyítvány Irán ti majdani kérése során fogja érdemi tárgyalás alá [...]