Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1929-1930

1929. szeptember 26. I. rendes ülése

Jegyzőkönyv A a jog- és államtudományi Karnak 1929.évi szeptember hó 26-án tartott •j I. rendes üléséről. —v .1 Jelen vannak : Dr.Kováts Ferenc ny.r.tanár,e.i.dékán elnöklete alatt: Dr.Menyhárth Gáspár, Dr.Polner Ödön e.i.prodékán, Dr.Kiss Albert, Dr. Ereky István, Dr.Buza László, Dr.Heller Erik, Dr.Iványi Béla, Dr.Tury Sándor Kornél ny.r.tanárok és Dr.Horváth Barna ny.rk.tanár úgyis, mint jegyzőkönyv- vezető. Elnök üdvözölvén a megjelen­teket I. bemutatja a következő miniszteri leiratokat : 1. / 806-1928/29 j.k.sz. A m.kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszter Ur 410-11-799-1929 sz.ren­deletével Dr.Szandtner Pál ny.r.tanár utiszámláját folyósítja. 2. / 810-1928/29 j.k.sz. A m.kir.vallás- és közoktatásügyi Mi­niszter Ur 410-3-35-1929 & .leirata egyetemi altisztek ruházati segélye tárgyában. 3. / 845-1928/29 j.k.sz. A m.kir.vallás- és közoktatásügyi Mi­niszter Ur 410-05-222-1929 sz.rendele­tével az 1929/30 tanévre megválasztott egyetemi tanácsot megerősíti. 4. / 861-1928/29 j.k.sz. A m.kir. vallás- és közoktatásügyi Mi­niszter ur 410-11-1041-1929 sz. rende­letével Dr.Kiss Albert ny.r.tanár uti­Tudomásul szolgál. Tudomásul szolgál. Tudomásul szolgál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom