Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1925-1926

1925. szeptember 15. I. rendes ülése

Az 1925 szeptember 15-én tartott I. rendes kari ülés Jegyzőkönyve. Jelen vannak Laky Dezső e.l. dókán elnöklete alatt Kosutány Ignácz, Kolosváry Bálint, Menyhárth Gáspár, Tóth Károly, Polner Ödön, Kováts Perenoz, Kiss Albert, Ereky István, Szandtner Pál, Moór Gyula és Búza László utóbbi úgy Is, mint jegyző. I. Elnök Isten áldását kér­ve a kar tagjainak ez évi működésére, ez alkalommal Is köszönetét mond dó­* * kánná történt megválasztásáért, Ígéri, hogy fáradhatatlan lesz a munkában, s kéri működéséhez a kar jóindulatú tá­mogatását s az ülést megnyitja. II. Elnök bemutatja a mi­niszteri leiratokat : 1. / 684-1924/25 j.k.sz. A m.kir.vallás- és közok­tatásügyi Miniszter 45.457/1925 IV. sz. rendeletével az 1925/26. tanévre megválasztott rectort és dékánokat tisztségükben megerősíti. Tudomásül szolgál• 2. / 685-1924/25 j.k.sz. A m.kir.vallás- és köz ok­tatásügyi Miniszter 3l.8o7/l925 IV.sz. rendeletével Dr. Polner Ödön egyetemi nyilvános rendes tanár részére költöz­ködést előleget folyósít. Tudomásul szolgál. 3. / 686-1924/25 j.k.sz. A m.kir.vallás- és közokta­tásügyi Miniszter 44.850/1925 IV.sz. * rendeletével folyósítja Dr.Kolosváry

Next

/
Oldalképek
Tartalom