Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1930-1931

1930. szeptember 25. I. rendes ülése

A Jegyzőkönyv a jog- és államtudományi Karnak 1930.évi szeptember hó 25-én tartott I. rendes üléséről. Jelen vannak: Dr.Kiss Albert ny.r.tanár,e.i.dékán elnöklete alatt: Dr.Kenyhárth Gáspár, Dr.Polner Ödön, Dr.Kováts Ferenc, Dr.Ereky István, Dr.Heller Erik, Dr.Iványi Béla, Dr.Tury Sándor Kornél ny.r.tanárok, Dr. Surányi-Unger Tivadar és Dr.Horváth Barna ny.rk.tanárok, utóbbi úgyis,mint jegyzőkönyvvezető. Igazoltan távol: Dr.Buza László ny.r.tanár. Elnök üdvözli a megjelente­ket és az ülést megnyitja. I. Elnök bemutatja a követ­kező miniszteri leiratokat: 1./ 1101-1929/30 j.k.sz. A m.kir.vallás- és közoktatásügyi Miniszter Ur 410-11-792/1930 sz. leiratával Dr.Kováts Ferenc ny.r. tanár, e.i.dékánnak szabadságot engedélyez. 2. / 1127-1929/30 j.k.sz. A m.kir.vallás- és közoktatásügyi Miniszter Ur ^10-11-1080/1930 sz. leiratával Dr.Buza László ny.r.ta­nárnak szabadságot engedélyez. 3. / 1111-1929/30 j.k.sz. A m.kir.vallás- és közoktatásügyi Miniszter Ur 410-05-248/1930 sz.le iratával az 1930/31 tanévre megvá­lasztott Egyetemi Tanácsot megerő­síti. Tudomásul szolgál. Tudomásul szolgál. Tudomásul szolgál. 4./ 1135-1929/30 j.k.sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom