674 találat (0,151 másodperc)

Találatok

1.
[...] Gizella irg nővér Tanítási gyakorlat Büchler Charitas irg nővér Neveléstan Büchler Charitas irg nővér IV Tanítási gyakorlat Büchler Charitas irg nó vér Magyar [...] igazgató 1 O ni Neveléstan Büchler Charitas irg nővér Fizika Lakos [...] Hittan Wimmer Károly igazgató Nevelés­történet Büchler Charitas irg nővér Tanítási gyakorlat [...]
2.
[...] Tolonits Alfréda irg nővér Testtan Büchler Charitas irg nővér d I [...] Gizella irg nővér Tanítási gyakorlat Büchler Charitas irg nővér Fizika Lakos [...] nővér IV I Tanítási gyakorlat Büchler Charitas irg nővér Magyar Korányi [...] Korányi Gizella irg nővér Lélektan Büchler Charitas irg nővér Magyar Korányi [...]
3.
[...] Szerafina irg nővér Tanítási gyakorlat Büchler Charitas irg növér Német Hiller [...] Alfréda irg nővér Tanítási gyakorlat Büchler Charitas irg nővér Német Hiller [...] igazgató Lélektan n S Lélektan Büchler Charitas irg nővér Történelem Polaczek [...] Hittan Wimmer Károly igazgató Neveléstan Büchler Charitas irg növér Hittan Wimmer [...]
4.
[...] Hiller Annunciata irg nővér Lélektan Büchler Charitas irg nővér í Számtan [...] irg nővér ív Tanítási gyakorlat Büchler Charitas irg nővér Számtan Tolonits [...] irg nővér 1 ni Neveléstan Büchler Charitas irg nővér Német Hiller [...] Gizella irg nővér Tanítási gyakorlat Büchler Charitas irg nővér I Földrajz [...]
5.
[...] Korányi Gizella irg nővér Lélektan Büchler Charitas irg nővér Természetrajz Lakos Szerafina irg nővér Lélektan Büchler Charitas irg nővér Kémia Lakos [...] Stella irg nővér Tanítási gyakorlat Büchler Charitas irg nővér Mértan Tolonits [...] Wimmer Károly igazgató Tanítási gyakorlat Büchler Charitas irg nővér Hittan Wimmer [...]
6.
[...] Korányi Gizella irg nővér Lélektan Büchler Charitas irg nővér Magyar Korányi Gizella irg nővér Lélektan Büchler Charitas irg nővér Fizika Lakos [...] Gizella irg nővér Tanítási gyakorlat Büchler Charitas irg nővér Mértan Tolonits [...] Hittan Wimmer Károly igazgató Neveléstan Büchler Charitas irg nővér Hittan Wimmer [...]
7.
[...] Alfréda irg nővér Tanítási gyakorlat Büchler Charitas irg nővér Alkotmány­tan Polaczek [...] Hittan Wimmer Károly igazgató Neveléstan Büchler Charitas irg nővér Hittan Wimmer [...] Hittan Wimmer Károly igazgató Testtan Büchler Charitas irg nővér Rajz Florkievicz [...] Korányi Gizella irg nővér Neveléstör­ténet Büchler Charitas irg nővér Rajz Florkievicz [...]
8. (42. oldal)
[...] Czimbalmos József V OSZTÁLY Osztályfő BUchler Pál dr Hittan Heti 2 [...] imp Gn Pompei oratio Tanította Büchler Pál dr Görög nyelv Heti [...] és gyakorlókönyv I rész Tanította Büchler Pál dr Görögpótló irodalom Heti [...]
9. (62. oldal)
[...] fögimn t 10 kor Nyertes Büchler Antal Vili o t 3 [...] Jánosy Gerö fögimn tanár Nyertes Büchler Antal VIII o t angolból [...] úr ajándékából 30 K Nyertesek Büchler Antal VIII o t és [...]
10. (21. oldal)
21 VI OSZTÁLY Osztályfő Büchler Pál dr Hittan Heti 2 [...] Cserép József Római régiségtan Tanította Büchler Pál dr Görög nyelv Heti [...] és olvasókönyv II rész Tanította Büchler Pál dr Görögpótló irodalom Heti [...]
11. (76. oldal)
[...] dr Rendes tagok Bücher Lajos Büchler Arthur Büchler Pál dr Csengery Gyula dr [...]
12.
[...] Tripammer Jenő jeles VII osztály Büchler Jenő VIII osztály Büchler Jenő jó VIII osztály Dukasz [...]
13. (57. oldal)
[...] dr Rendes tagok Bücher Lajos Büchler Arthur Büchler Pál dr Csengery Gyula dr [...]
14.
[...] A magyer népoktatásiigy szervezete Tanította Büchler Charitas nó vér Tankönyv dr [...] a társadalomban Tanítási gyakorlatok Tanította Büchler E Cha­ritas nővér Heti óraszám [...]
15. (61. oldal)
[...] István VIII o t pénztáros Büchler Antal VIII o t és [...] Dicséretes 13 jó 4 Kitűntek Büchler Antal VIII Biró Béla VIII [...]
17.
[...] A magyar népoktatásügy szervezete Tanította Büchler Charitas nővér Tankönyv Guzsvenitz A [...] a tár­sadalomban Tanítási gyakorlatok Tanította Büchler E Charitas nővér Heti óraszám [...]
18. (25. oldal)
[...] Simon Jó­zsef Szemelvények Platónktól Tanította Büchler Pál dr Görögpótló irodaltom Heti [...] Bódogli J Levelező gyorsírás Tanította Büchler Pál dr Egészségtan A VII [...]
19. (43. oldal)
[...] római irod tört vázlata Tanította Büchler Pál dr Görög nyelv Heti [...] Simon József Szemelvények Plafonból Tanította Büchler Pál dr Görögpótló irodalom Heti [...]
20.
[...] rendeletek és utasítások Neveléstan Tanította Büchler Charitas nővér Tan­könyv Erdődy Guzsvenitz [...] mozgalmak megbeszélése Tanítási gyakorlat Tanította Büchler Charitas nővér Heti óraszám 6 [...]