14 találat (0,184 másodperc)

Találatok

1.
[...] az érsekujvári gyűjtő bizottság abbeli kérése hogy a bizott­sági ülések jegyzőkönyvei [...] őket a belépésre buzdítani Meszner István a mellett szól hogy ily [...] Tormássy János a kötele­zővé tétel kérése mellett szóknak Dr Walter Gyula [...]
2.
[...] Egyesület 22 nyugdíjast segélyezett Deli Istvánnak s egy hónapra Desits Gézának [...] Istvánfi József Egyed Ferenc Kukorác Ist­ván Horváth István Németh István és Wil­­fing Lajos Közgyűlés a [...] 91 P nyugdíjhátra­lékához a rokonok kérése ellenére ragasz­kodik 3 Deli István részére egy évre káplántar­tási segélyt [...]
3.
[...] 1856 1967 sz Hitéleti statisztikák kérése Felhívom Nagyontisztelendő Espereseimet hogy az [...] Fodor An­tal Gats Elemér Gerencsér István Géfin Gyula dr Győrök Pál [...] Hencz György Herold József Holpert István Hon ti Imre Horváth Imre [...] Torma József Tóth Ferenc Varga István rábakethelyi Varga István vasvári dr Var­jas Győző Vendrő [...]
4.
[...] S 6 sz Hitéleti statisztikák kérése Felhívom Nagyontisztelendő Espereseimet hogy az [...] Bánffy László Bárdics Lajos Bárdosi István Bárdosi Jenő dr Beer Ferenc [...] József Holzedl Henrik dr Horváth István Iván László Jamb­­rioh Ignác Kalamár [...] József Koltay Lajos dr Konkoly István Ko­vács József Kercaszomor Kovács Miklós [...]
5. Ötödik rész: Dr. Boda János: A rk. iskolaügy fejlődése (482. oldal)
[...] egy pint bor Az első kérése a látogató püspöknek itt is [...] 17 fiók községnek plébánosa Györkös István a Vojkovics grófok címére szentelve [...] rossz karban a tanító Hor­váth István Letenye Akkor Bécz volt az [...]
6.
[...] 297 1964 szám Anyakönyvi adat kérése A magyar piarista rendtartomány főnöke [...] rendelték volna meg a Szent István Társulattól Budapest V Kossuth Lajos [...]
7. Első rész: A szombathelyi egyházmegye püspökeinek élete és működése (1777 - 1843) • III. Perlaki Somogy Lipót (263. oldal)
vakkal kéri kötelezettségeinek teljesítésére Kérése sajnos eredménytelen maradt amint ez [...] július 24 én Bécs­­ben Fischer István báró egri érsek által végzendő [...]
8.
[...] volt A haldokló pásztor utolsó kérése és híveinek kívánsága volt hogy [...] Lászlót Hábasömjénről ikervári lelkésszé GŐcze Istvánt Kőszegről pákái lelkésszé Kalamár Ernőt [...]
9.
1580 1961 szám Hitéleti statisztikák kérése Felhívom Nagyontisztelendő Espereseimet hogy az [...] 1961 szám Személyi változások Lantos István tb kanonok oladi adminisztrátor­nak való [...]
10.
1580 1961 szám Hitéleti statisztikák kérése Felhívom Nagyontisztelendő Espereseimet hogy az [...] 1961 szám Személyi változások Lantos István tb kanonok oladi adminisztrátor­nak való [...]
11.
[...] lentikápol­nai Antauer Gyula lentii Kratancsik István rédicsi kántortanítókat és Malirsch Erzsébet [...] Ferenc tótszerdahelyi kántortanítókat és Baranyay István letenyei osztálytanítót b iskolalátogatóvá Peintler [...] alapján tör ténik külön engedély kérése nélkül Csak belépő tagok névsora [...]
12.
[...] Mester Vince j ó Rátkai István pedig jeles eredménnyel vizsgázott Ennek [...] Mester Vince pákái és Rátkai István lete­­nyei káplánt plébánosi állásra képesítettnek [...] 842 1963 szám Anyakönyvi adatok kérése Anyakönyvi adatokat keresnek Ertvány Mári­áról [...]
13.
[...] testvéri burgen­landi egyházmegyével Dr László István burgen­landi püspök atya május 14 [...] 1623 1970 sz Hitéleti statisztikák kérése Felhívom Nagyon tisztelendő Espereseimet hogy [...]
14.
[...] 250 1980 szám Hitéleti statisztikák kérése Felhívom Nagyontisztelendő Espereseimet h gy [...] Német imakönyv ajánlása A Szent István Társulat kiadásában megjelent német nyelven [...]