A Szombathelyi Egyházmegye részére az 1953. évben kibocsátott körlevelek és körrendeletek (Szombathely, 1954)

A szombathelyi Egyházmegye részére az 1953« évbem kibocsátott KÖRLEVELEK és KÖRRE К DELETEK betűrendes tartalomjegyzéke. Rövidítések magyarázata: L - Körlevél, г = körrendelet. A római számok a körirat számát, az arab számjegyek a rendelétszámot jelzi! Adatszolgáltatás átvett egyházi földekről Adat sz ol gál t at á s hit о kt at á sró 1 Adatszolgáltatás plébániai személyekről Anyakönyvekbe betekintés Anyakönyvezési utasítás Állampolgári munkára buzdítás VIII г 1826. VII r 1685. II г 809. X L 2367. VIII,L 1994. V L 1296. Betegek ellátása kórházakban. Békekölcsön jegyzése Bélyeggyüjtésre felhívás Bérmaut /tavaszi Bémiaut /őszi/ Biztosítási dijak fizetése Böjti fegyelem Böjt karácsony vigiliáján Búcsú szentolvasó imádságra Buzaszentelöi'istentiszteletek Buzdítás a tavaszi munkák végzésére X L 2365. VII L 1866, X L 2373. II.L 869. ЛТ T. 1P9D. II L 875,HI I* 1827. II E öbö, л jj 064. IX I» 2161. X L 2369. III r 986. II L 865. Christus Dominus apostoli konstitucio s instrukció I L 795* Concűrsus IV L 1133 Directorium 1954-re X L 2372. Egyházi ingatlanok igénybevétele II Egyházközségi képviselőtest. hosszabbítása IV Egyházközségi költségvetés és számadások X Egyházi személyekről adatszolgáltatás II Elhelyezkedés fővárosi kórházakban IV Engesztelő szentségimádás _ II Esperest kinevezések IV, L 1139» VIII Esti szentmise dec, 8-án IX L 874. L 1135. r 2078.. г 8О9. L 1136. L 866. L 1997. L 2165. Facültások meghosszabbítása Feltámadás! körme net Földekről /egyházi/ kimutatás IX L 2164. I г 765. VIII г 1826. Gyertyaigénylés V. L 1304, X г 2079. Halálozás II, L 878, VIII. L 1996. Házasság /polgári/ igazolása Házasságjog /keleti szertartásuaké/ Házassági bontó akadályok alól felmentés Hittanbeiratás V L 1297. Hitoktatási - adatszolgáltatás Hitoktatási tanév vége Hittankönyvekre észrevételek Húsvéti feltámadási körmenet IV. L 1137. X. L 2374. II. L 870. VI L 1711. X L 2366. VI г 1658. VII r 1685. IV. L 1132. II L 871. I г 765.-2375.

Next

/
Oldalképek
Tartalom