10 találat (0,185 másodperc)

Találatok

1. Tartalomjegyzék (50. oldal)
50 Dr Sinkó István p praelatus éneklő­kanonok Mint a [...] rövid árvaság után Dr Breyer István püspök úr őnagymél tóságában új [...] a kö­vetkezőket jelentette 1 Bene István tanítóképzőintézeti inter nátusi tanulmányi felügyelőt [...] 9 én nyugdí­jazását kérte Holenczer István banai plébános Bár kérése indokolt volt és a kerületi [...]
2. Tartalomjegyzék (55. oldal)
[...] János Harsányi József és Jiátzinger István Nyugdíjasaink száma jelenleg az egyházmegye [...] segélyt kér A bizott­ság minthogy kérése az 58 és követ­kező paragrafusokban [...] teljesíti 5 Vados János Újlaki István és Bene István ideiglenesen nyugdíjazott paptársaink az elmúlt [...]
3. Tartalomjegyzék (20. oldal)
[...] keresi nagyatyjának ne nes Farkas István volt soproni orsz icebiztosnak keresztlevelét [...] 2 12 sz Sematiz­mushoz adatok kérése 13 sz Adomány a szeminá­riumnak 14 sz Sze­mélyiek ISTVÁN s k püspök Qyórcgyhátmcgyti Alap [...]
4. Tartalomjegyzék (72. oldal)
[...] tanításra képtelen ennélfogva nyugdijat kér Kérése teljesítendő e Wieder Erzsébet német [...] be ismét az intézetbe folyamodónak kérése nem teljesíthető Jóllehet az intézet [...] all oszt segélydij b Gneisz Istvánnak 1886 julius 1 től az [...]
5. Kádár Zsófia: A jezsuiták letelepedése és kollégiumalapítása Győrben (1626-1630) (217. oldal)
[...] múlva meg is érkezett Sennyey István váci püspök akit Lamormaini is [...] anyagi bizonytalanságba kerülnének Az uralkodó kérése ellenére és iránta való hűségüket [...] Diarium Nagyfalvi 114 118 Sennyei István váci püspök 1623 1628 és [...]
6. II. "Ifjúságunk és elménk értesünknek idejétől fogván". Batthyány Ádám udvari műveltséte (81. oldal)
[...] Miután azonban járandóságának kifizetése többszöri kérése ellenére is késlekedett Kühn Poppel [...] Pálfi János jegyzőkönyve például Pathai Istvánt Stephanus Pathaynus aulicus tunc temporis [...] Balázs Mihály Kruppa Tamás Lázár István Dávid Lukács László Szeged 1995 [...]
7. Oklevelek (303. oldal)
[...] felesége Neste asszony és gyermekei kérése alapján kiadott parancsára János győri püspököt és Hédervári István fia Mihályt Néma és Tárd [...]
8. Tartalomjegyzék (32. oldal)
[...] Az előfizetés díj külön engedély kérése nélkül el­számolható a templompénztár terhére A köriratot a Szent István Társulatnál Budapest Vili Szentkirályi u [...]
10. Tartalomjegyzék (35. oldal)
[...] szerint a községi költségvetés minden kérésé egyes tételét úgy a bevételi [...] Bélát Nagy Sándort és Urbán Istvánt a kisebb papnevelő­intézet növendékei közé [...]