5 találat

Találatok

1. Zielinszki Szilárd (103. oldal)
[...] sohasem használt még magyaros formában Szaniszlónak sem következetesen Szilárdnak aposztrofálta magát [...] Hazatérve régi professzora Kisfaludi Lipthay Sándor tanársegédnek hívja így mellette dolgozhat [...]
2. Névmutató (717. oldal)
[...] Gschvvandtner Lajos 496 Gy Győry Sándor 150 Gyurikovics György 34 H [...] 164 Halácsy Miklós 150 Halácsy Sándor 289 304 317 322 338 [...] 289 Haradauer Ferenc 38 Haris Sándor 317 Hartl Heinrich 467 Härtner [...] Helmert Friedrich Robert 530 Heppe Szaniszló 38 64 65 72 83 [...]
3. Irodalom és a forrásmunkák jegyzéke (578. oldal)
[...] Mária 1 Genthon István Albach Szaniszló Der Weise in der Zeit [...] kiadták Szabó Károly és Szilágyi Sándor Kecskemét 1856 1 Névtelenül megjelent [...]
4. Irodalom és a forrásmunkák jegyzéke (591. oldal)
[...] 1873 Debrecen Sincerus álneve Payr SÁNDOR nak 1 Gensel Spangár András [...] Sátoraljaújhely Sfeisser 1 Chronik Sülé Sándor Kerta község éghajlata időjárása Ij [...] Kiadták Szabó Károly és Szilágyi Sándor iM T T II Pest [...] Régi magyar utazások Nagybecskerek 1892 Szaniszló Zsigmond Tordai naplója 1682 1711 [...]
5. Irodalom és a forrásmunkák jegyzéke (592. oldal)
[...] magán életéből Nagykőrös 1861 Tobdai Szaniszló Zsigmond 1 Szaniszló Zsigmond Torma Károly 1 Szaniszló Zsigmond és Rettegi Károly Tóth [...] 1962 júl 29 Budapest Tóth Sándor Sáros vármegye monográfiája Budapest 1909 [...] Neue Folge Brassó 1860 Trisnyák Sándor Borsodi földrajzi írók a XVI [...]