Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1701–1800-ig (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970)

Irodalom és a forrásmunkák jegyzéke

Irodalom és a forrásmunkák jegyzéke 59 i Short, Th, General chronological history of the air, weather, seasons, meteors ect. Vol. I. II London 1749. Siebenbürgische Quirtalschrift I—VII. 1790 —1801. Nagyszeben. Sin.ay Miklós sajátkezű naptárjegyzetei 1759—1803. (M.P.F. IV. 1873.) Debrecen. Sincerus, álneve Payr SÁNDOR-nak 1. Gensel. Spangár András 1. Pettö Gergely. Spech József Tisza Tokaj városának rövid leírása. (T. Gy. IV. 1823.) Pest. Speck József Tocaj városának leírása. (ADA. X. 1904.) Sátoraljaújhely. Sfeisser 1. Chronik Sülé Sándor. Kerta község éghajlata, időjárása. (Ij. Lili. 1949 ) Budapest. Sydenham Thomas med. doc ac practici Londinensis celleberini Opera Medica. Ton I.. II Genevae 1769. — (Loew Károly’ Frigyes értekezését is tartal­mazza) Szabó Béla H., Benkő Sámuel Miskolc első földrajzi írója. (B.F.É. I. köt.) Miskolc 1958. Szádeczky Lajos 1. Apor Péter. Szádeczky Lajos. Cserei Mihály jegyzőkönyvéből (T. T. IV. 1903.) Budapest. Szakál Ferenc naplója. Kiadták Szabó Károly és Szilágyi Sándor. (iM.T.T. II.) Pest 1860 Szatsvay Sándor, esztelneki, esőmérője. (M. K. 1787. márc. 28.) Becs. Szalatnai Rezső. Kempelen a varázsló. Budapest 1957. Szalay László és Baróti Lajos. A Magyar Nemzet Története (Átdolgozott kiadás.) Budapest 1893 — 1896. Szálé Antal Magyarország összes törvényei fölzetekben. magyarul. Pozsony 1847. Szamota István. Régi magyar utazások. Nagybecskerek 1892. Szaniszló Zsigmond (Tordai) naplója 1682 — 1711. Közli Torma Károly. (T. T. 1889 — 1891.) Budapest. Szécsény 1729 1. Wahre Abbildung . . . Széchenyi István gr., Pesti por és sár. Pest 1863. Szederkényi Nándor, Heves vármegye története I — IV. köt. Eger 1893. Szentes. Kivonat a város történetéből. Szentkláray Jenő, A Dunai hajóhadak története Budapest 1886. Szentkláray Jenő, Száz év Délmagyarország újabb történetéből. I. Temesvár 1879. Szepesházy Károly—Thiele J. C., Merkwürdigkeiten« des Kgr. Ungarn. I., II., Kassa 1825. Sziklai János, Veszprém váro3 az irodalomban és művészetben. Veszprém 1932. Szilágyi Sándor 1. Erdélyi. Szily Kálmán, Régi magyar megfigyelések. (T K XIX. 1887 ) Budapest SzinnyeY József. Magyar írók élete és munkái. I — XIV. köt. Budapest. 1890—1913. Szirmay András naplója. Közli Karsa Ferenc. (ADA. XX—XXIV. 1897—1901.) Sátoraljaújhely. Szirmay Antal, Szatmár vármegye fekvése, története és polgári ismerete. I., II. Buda 1809—1810 Szita Imre 1 História Domus Kecskemétiensis. Szodorai Lajos Debreceni orvosok, gyógyítók és kórházak a XVIT—XVIII. századiján. (Ot. K 1960. N° 18) Budapest. Szőkefalvi-Nagy Zoltán. Hatvani István mint orvosvegyész. (Ot. K. 1965. N° 35.) Budapest Szőkefalvi Nagy Zoltán és Zétényi Endre Egy XVIII századbeli magyar meteoro­lógus: Benkö Sámuel miskolci orvos. (B Sz. IX 1965.) Miskolc Szövényi István Kőszegi szőlő könyv. (?) Szombathely 1962. (Megjelent de lefoglal­ták.) Tanárky Mihály Magyarország természeti ritkaságai. Pozsony-Pest 1814. Tartlauer Chronik 1 Quellen Tata Református Egyház levéltára. Tata Kegyesrendi rendház História Domusa. Tatai Mihály (?), Pozsony megyéből ismeretlen helyen, latin nyelvű feljegyzések. (M N. M. Széchényi Könyvtár. Régi magyar II. 439. és II. 1109. közti lapokon. Gyűjtötte Holovios Flórián tud. kutató ) Taucher Ferenc S. J., csillagász segéd, majd Weis Ferenc S. J. professzor utódja Budán. Téglási György naplója 1722— 1794. Közli Kelemen Lajos. (G.F. VIII. 1910.) Kolozs­vár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom