5 találat (0,277 másodperc)

Találatok

1. Történelem • Komjáti Zoltán Igor: A kuruc–labanc viszony harctevékenységen kívüli ügyei a füleki várőrség vonatkozásában Koháry II. István főkapitánysága idején (1672–1682) (165. oldal)
Istvánnak és négy emberének sérthetetlenséget kért [...] az uralkodó ügyeinek 40 Kártérítés kérése kuruc pusztításban károsult emberek ügyében [...] által elrabolt értékeiket állataikat Koháry István füleki katonái is ragadtak el [...] a Szepesi Kamara értesítette Koháry Istvánt Verebélyi Já­nos panaszáról Az enyickei [...]
2. Tanulmányok • Történelem • Vonsik Ilona: Adalékok a Szociáldemokrata Párt Nógrád megyei szervezeteinek tevékenységéhez 1920–1944 (331. oldal)
[...] a lapujtői benyo­másain alapszik Farkas István jelölésével összefüggésben közli hogy az [...] válaszában jelezte hogy valóban Farkas István nevét adták meg ugyanakkor számolni [...] ot 9 E nagymennyiségű formanyomtatvány kérése arra enged következ­tetni hogy a [...] 22 én levélben for­dult Farkas Istvánhoz tapasztalataim a hatósággal szemben nem [...]
3. Tanulmányok • Jakus Lajos: Szécsény prókátora Buday Bornemissza Bolgár Pál (19. oldal)
Az előbbiekből ismerve Egry Istvánnak és Buday Pálnak rokoni kapcsolatát [...] átlőtt nyakú hattyú megfestését kívánja Kérése a főherceg javaslata nyomán teljesült [...] Ferenccel elment az hadban Bocskay István idejében Újvár alá táborban 1605 [...]
4. Arcképcsarnok • Leblancné Kelemen Márta: Mocsáry Antal (323. oldal)
[...] ez írónak az az alázatos kérése a magyar tudós társaság előtt [...] Mocsáry család története írta Mocsáry István Budapest 1917 Kézirat 40 41 [...]
5. TÖRTÉNELEM • Milák Béla: A vasútépítés hőskora Nógrádban (88. oldal)
[...] Losonc Besztercebányai Vasút és Szent Ist­ván Kőszénbánya Rt nevet Az egyesített [...] meglepő hogy a kancellár elnök kérése pozitív elbírálásban ré­szesült a pénzügyminisztériumban [...]