7 találat (0,321 másodperc)

Találatok

1. 1945-09-23 / 22. szám
[...] való megállapítása stb Az igazolás kérése kizárólag erre a célrci készült [...] Pápateszér Horváth Erzsébet Pápateszér Horváth István levente Beleki Jenő Beleki Jenőné [...] Bakony­bánk Kotyán Zoltán Bakonypéterd Fölkér István Frank István Weisz József Feit Ven­del József [...] választási alapra felajánlott összegek Kovács István 1000 Kovács Ist­vánná 500 N N 1000 Balogh [...]
2. 1945-12-30 / 39. szám
[...] tartják hogy a Francó kormány kérése is napirendre kerül a tanácskozásokon [...] tar­totta a kultúrház nagytermében Széki István igazgató beszólt az elmúlt nehéz [...] tagja ki­vette a részét Varga István a gyár üzembizottsága nevében Ka [...] a vezetőkkel való együttműkö­désről Kernya István nagyhatású fejreolvasása következett mely­ben humoros [...]
3. 1947-02-16 / 7. szám
[...] Sándor h pol­gármester dr Körmendy István járási főjegyző dr Katona Ist­ván iparhatósági biztos Bodolay Jenő iparostanonciskolai [...] ipar­testületi tagsága ItOK­hoz az iparosság kérése legközelebbi körzeti gyűlés Cápán tartassék [...] mérkőzésé n Vásárhelyi nyert Draskovits István ellen Szabó Zoltán nyert Schleisner [...]
4. 1947-03-09 / 10. szám
[...] k mun­kásszövetkezetté Ennek érdekében Nagy István Szakszervezeti titkár foly­tatott tárgyalásokat Kossá István Szakszervezeti fő­titkárral akinek közben­járására a [...] kereseti adózás orvos­lására Az érdekeltek kérése a ki­vetés megsemmisítése és új [...]
5. 1947-08-10 / 32. szám
[...] titkár is A küldöttséget Széki István vezető igazgató Vargha István üzembizoítsági elnök társaságá­ban ogadta Nagy [...] megkapni Széki igazgató és Vargha Ist­ván hivatkoztak arra hogy az anyagot [...] úgy Széki igazgatót mint Varga Istvánt arra tegyenék meg mindent a [...] megtesz min­dent hogy a dolgozók kérése minél előbb teljesüljön A küldöttség [...]
6. 1948-01-11 / 2. szám
[...] kerüljenek fe ünnepét amikor Széky István igazgató mélytartalmú b szé mondja [...] évüket betöltött dol vételi vizsgáat kérése mun gozóknak hogy 4 év [...]
7. 1949-07-31 / 31. szám
[...] itt dolgozó értel­miségieket nem érdekli kérése mun­kás pedig nincs a vezetőségben [...] jó pél­dával jártam elöl Nagy István gazda is belekapcsolódik a beszédbe [...]