22 találat (0,257 másodperc)

Találatok

1. 1945-08-15 / 33. szám
[...] TISZTIKARA m 21 IK SZT ISTVÁN FIÓK YOUNGSTOWN O A 21 ik Szent István fiók szep­tember első vasárnapjára eső [...] Lengyel Ignátzná Les­­kó Ferencné Medve Istvánná Nagy Lajosné Nagy Istvánná Nohay Györgyné Solomon Jánoe­­né Soták Jáncsné Román ML hályné Veyó Istvánná Vlncz e Vilma Yedinák Istvánná Folytatása a 6 ik oldalon [...]
2. 1943-08-05 / 32. (31.) szám
[...] a 302 ik fiók­tól Bosnyák István a 415 ik fióktól Vajda [...] vá­lasztás idejére kor elnökké Bosnyák István körjegyzővé pedig Alexa István képvi­selők lettek egyhangú sza­vazattal megválasztva [...] megválasztattak Vizi Lajos 59 Bosnyák István 302 és Alexa István a 134 ik fiók­tól Pót [...]
3. 1947-12-17 / 24. szám
[...] O JEGYZŐKÖNYV felvétetett a Szent István 21 ik fiókból álló 17 [...] 2 órai kezdettel a Szent István Otthonban meg­tartott kerületi gyűlésén Hadodász [...] Mix­­ich Gáspár és id Horváth Ist­ván aláírásával hitelesítteti Habodász Ágoston kerületi [...] el az alapszabály módosításokat de kérése nem lett pártolva Nemes József [...]
4. 1951-11-07 / 11. szám
[...] négy központi tiszviselőnek az a kérése hogy az utolsó négy esztendőben [...] Radványi Ferenc II körzet Lang István Petrov ez Vendel Németh János [...] József Letenyei József és Csabi István VIII körzet Nyers István Danch Gyula Lachman Antal Wank [...] Ferenc 46 II körzet Láng István 75 Németh János 15 Pctrovicz [...]
5. 1940-10-17 / 42. szám
[...] Dobos András Siket Imre Lang István Sza­­lánczy János igazgatók Bencze János [...] 187 ik fiók és Máté István­nak a 464 ik fiók tagiának [...] azzal a kérelemmel hogy Havasi Istvánt és Jánoshy Gyulát helyezze vissza [...] A kérelem előadása alkalmával Havasi Ist­ván a 45 ik fióknál súlyos [...]
6. 1945-01-03 / 1. szám
[...] bartoni Maple Hill szén­Irta NYERS ISTVÁN bányájának méhébe addig Roosevelt Tivadar [...] öreg tagtársunkat Tagtársi szeretettel NYERS ISTVÁN o o o Nyers István tagtársunk­nak a South Bend Ind [...] nagy­ban emeli az hogy Nyers István tagtársunk az igazi Verhovay test [...] írásához HÚSZ DOLLÁRT mellékelt melyet kérése értelmében a Cleve­land O i [...]
7. 1943-07-08 / 27. szám
[...] B kerületnek egyenesen az a kérése hogy az igazgató­ságnak egy tagja [...] nagy­­gyűlési képviselőjéül Demi Kálmánt Nyers Istvánt Vulkovits Ferencet rendes nagygyülési képvise­lőnek [...] YOUNGSTOWN O 21 ik Szent István fiók Tekintettel arra hogy a [...] órakor tartunk meg a Szent István Otthonban Minden tagtárs tartsa kötelességé­nek [...]
8. 1945-10-17 / 42. szám
[...] megadta még mielőtt a Hercegprímás kérése elhangzott volna SZÁZHÚSZEZER GYERMEK ÉLETÉRŐL [...] Mrs Almási Juhász And­rás Siposs István Fineki János Bartha Kálmán Perge [...] Soós József Pápai József Fazekas István Iski Ferencné Almási István Mrs Barbara Juhász John Trimper [...] 2 Gall József 5 Juhász Istvánná 5 Berzeviczy Gyula 25 Fritz [...]
9. 1943-10-21 / 43. szám
[...] Fellebbezési Bizottság elé került Veréb István tagtárs ügye melyben a központi [...] Úgyszintén a bizottság kihallgatta Nyers Ist­vánt a 209 ik fiók körében [...] Bizottság kimondja hogy HATÁROZAT Veréb István kérése jogos és utasítja a köz­ponti [...] hatáskörébe utalt 330 Tárgyaltatott Alexa Istvánnak a 11 ik kerület delegátusának [...]
10. 1941-07-31 / 31. szám
[...] har­madik 2 dollár lesz Nagy kérése van a felnőt­tekhez a Verhovay [...] nagyszerű eredmény felett Ft Baii István római katholikus pap mélyen átgondolt [...] GYULA BELÉPÉSI SZELVÉNY Név LUKACS ISTVÁN Jelentkezését küldje e cimre VERHOVAY [...] át A piknik rendezője Nyers István igaz­gatói tisztséget viselt tagtár­sunk volt [...]
11. 1941-01-16 / 3. szám
[...] 89 th St jegyző Balázs Ist­ván gyermekosztály ügyke­zelője Horváth Sámuel 9341 [...] tisztviselői a következők elnök Rőczey István alel­­nök Mészáros Sándor tit­kár ügykezelő [...] fel­kéretnek Tag társi tisztelettel Roczey István elnök Emery Kara titkár ügyvezető [...] a gyűlé­sen Azon reményben hogy kérése met meghallgatják boldog uj évet [...]
12. 1944-09-28 / 39. szám
[...] és ezüst érmet adományozza Lang István a Bethlehem Pa i 98 [...] szeretettel köszönti kitüntetése alkalmából Lang István testvé­rünket aki példaszerű önzetlenséggel szolgálta [...] bizottság tagjaival egyetemben Evvel kapcso­latban kérése az hogy a konvenció lehetőleg [...]
13. 1944-05-25 / 21. szám
[...] lehessen felszerelni A Kincstár e kérése nekünk parancs Hiszen nincs nagyobb [...] Mich Telefon ATlantic 4988 LUKÁCS ISTVÁN társ szervező 9137 W Lafayette [...] Wilson Ave alatt a Szent István terem­ben este 6 órai kezdettel [...]
14. 1946-01-09 / 2. szám
[...] a pittsburghi jubi­leumi versenyen Kovács István a 432 ik fiók elnöke [...] sziv­­vel lélekkel fog dolgozni Pető István a Barton O i 10 [...] A központi titkárságnak üzenete és kérése van e hat helyi osztály [...]
15. 1945-08-01 / 31. szám
[...] BALOGH K JÓZSEF DONORAI ÜGYKEZELŐ KÉRÉSE Balogh K József második generációs [...] Varga Mrs John 14 Elchinger István Gura Mrs John Kish Ferencné [...] Marwitz Paul B 49 Birinyi István 52 Benko Eugene Nagy Pris­cilla [...]
16. 1937-06-12 / 24. szám
[...] a be­tegség balesetből származik NAGY ISTVÁN A havi jelen­tőkkel egyidőben kimennek [...] érhetnek el nagy ered­ményt KISKOVÁCS ISTVÁN La­punk múlt heti számában olvas­hatta [...] rendelkezésünk­re PERESKEDŐ FELEK Leve­lét átadtuk kérése értelmében jogtanácsosunknak aki levé ben [...]
17. 1944-12-06 / 49. szám
[...] katonának lesz az az UTOLSÓ kérése Testvér Hátha épp a te [...] tartunk Mazik Lajos elnök Boros István ügykezelő 215 IK FIÓK MUS­KEGON [...]
18. 1943-06-10 / 23. szám
[...] fiók titkára tagtársi üdvözlettel Szabó István Örülünk e könyvecske sikerének Csak [...] ne maradjon tel­jesítetlenül senkinek a kérése sem AKÁR TAG AZ ILLE­TŐ [...]
19. 1940-11-14 / 46. szám
[...] akar kivenni Teljesithető e a kérése Egy fióktitkár FELELET Titkár tagtár­sunk [...] COurt 1019 MAGYAR FÉNYKÉPÉSZ MOLNÁR ISTVÁN ART PHOTO STÚDIÓJA 1466 1 [...]
20. 1941-09-25 / 39. szám
[...] nem tartja teljesíthetőnek 18 Máté István Lipán János Lajcsák Já­nos és [...] nyomtatványt amelyet az ilyen kölcsönök kérése alkalmával az érdekelt fióknak ki [...]
21. 1941-09-04 / 36. szám
[...] rádió pro­gramok közlésére csak egy kérése van és ez a legkeve­sebb [...] 1 órai kezdettel a Szent István r k templom Clearview St [...]
22. 1946-11-13 / 46. szám
[...] 3 36 DETROIT MICH Lukács István ügykezelő és helyi szervező fiókja [...] o n a tkozó lelkes kérése Bizonyítja ezt ugyancsak a versenyzők [...]