4 találat (0,205 másodperc)

Találatok

1. 1917-02-18 / 7. szám
[...] Róth Károly banki igazgatók Unger István Lőrinc József főköny­velők Kovács Lajos ref lelkész Zahoránszky István Czier Ferenc Rónai István és Láng Gyula rk lelkészeit Illés Károly Debreceni Ist­ván Makray István Farkas Jenő polgármeste­rek Bay Lajos [...] Bárdos Aliz Csata Gerzonné Rublctzky Istvánná Sarkady Sándor Simonka Gergelyné dr [...]
2. 1916-03-05 / 10. szám
[...] NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Felelős szerkesztő NAGY ISTVÁN aszatmárvőrmegyei jegyzőegyesüiét főjegyzője Munkatársak 130 D 0 KY ISTVÁN KOMORÓCY PETER kismajtényi körjegyző kapnikbányai [...] most nagyobb százalékú drágasági pótlék kérése a községektől én bár nehéz [...]
3. 1915-10-31 / 44. szám
[...] területek jurisdictiója A magyar szaléziánusok kérése Egyház jogász Sipos István dr Magyar állampolgárnak külföldön külföldivel [...]
4. 1914-02-08 / 6. szám
[...] állást hogy a két igazgató kérése telje­sítessék főként Heves Bélára te­kintettel [...] mun­kás embernek ismerte mindenki Csánvi Istvánt aki a Tyúkod köz­séghez tartozó [...]