8 találat (0,668 másodperc)

Találatok

1. 1859 / 16. szám (Oldal 66. oldal)
[...] szbirós B u t László szaniszlói lakos hagyatéka ellen perügyelők Veres Sándor és Urai József Bej apr [...] perügyelők Szász Károly és Király Sándor Bej mart 28 vál apr [...] ellen perügyelők Tákáes Mihály és Sándor József Bej api 6 vál [...]
2. 1863 / 2. szám (Oldal 8. oldal)
[...] P sz a Elő­adó Monaszterly Sándor ktb 24 Bován Fejes Teréziának [...] telek­könyvi tulajdonos által néhai Szimánszky Sándor kiskorú örököseivel közösen bírt ingatlanokból [...] első birósági végzés meg­változtatván Szimánszky Sándor kiskorú örököseire nézve azonban minthogy [...] Bej febr 29 Perügyelő Popovics Szaniszló h ü Felelős szerkesztő és [...]
3. 1863 / 39. szám (Oldal 178. oldal)
[...] hasonló ügye Steinbach Farkasnak Bogdano­vics Sándor e végrehajtási ügye Hajduska Mórnak [...] J A és fiainak Krisztovics Sza­niszló e telekkönyvi ügye Karner János [...] Bej jun 2 Perü Kovács Sándor Nagyvárad város törvszéke által Lusztik [...] jul 15 17 Perü Acsády Sándor Pápa vár tvszéke általSternMór pápai [...]
4. 1863 / 50. szám (Oldal 226. oldal)
[...] hagyatéka e árverési ügye Borsai Sán­dornak Kis Ignácz e árverési ügye [...] Zsófiának Stock Máriának Komlóssy Ró­zának Szaniszló Istvánnak Tóth Évának Valyko Zsuzsannának [...]
5. 1866 / 33. szám (Oldal 132. oldal)
[...] Róza e 1000 ft Weisz Sándor Ribiánszky János s társa e [...] i 8 ti i Kocsi Sándor állal Érkbvy lialgóc Nyulassy szül [...] A szathmári ref egyház Kerekes Sándor és ennek kezesei e 84 [...] Kávásy Gábor e végrehajtás Özv Szaniszló szül Radacsovszky Anna Simkó Péter [...]
6. 1867 / 27. szám (Oldal 110. oldal)
[...] e fog­laló kétszeres visszafizetése Malinszky Szaniszló Neumann Mark e adósság Kardos [...] Gf Pongracz Szidónia Schertz szül Sándor Erzsébet s társai e 13588 [...]
7. 1867 / 47. szám (Oldal 192. oldal)
[...] mint Ilona leánya gyámja Polyák Sándor e gyermek­tartás Ör Dóezy János társai Beesák Sándor e ujitott per Elő L [...] Bernhoffer Mária e végre­hajtás Krisztovits Szaniszló Páncz József e kártérités Elő [...] Ítélet érvénytelenitése Szász Franciska Szalay Sándor s neje e ingatlan birtok [...]
8. 1871 / 46. szám (Oldal 184. oldal)
[...] frt adóság megfizetése végett I Szaniszló cs k főhadnagy ellen keresetet [...] balra Pesten 1871 Nyomatott Kocsi Sándor saját nyomdájában hal piacz és [...]