13. oldal, 294 találat (0,307 másodperc)

Találatok

241. 1943-10-15 / 233. szám
[...] két összekötője Opata Zoltán és Szaniszló János lenne A Húsosok ellen [...] József Maros vásárhely Márton Péter Sándor Ele­mér Délután 3 órakor KAC [...]
242. 1943-10-21 / 238. szám
[...] ELLENZÉK 7 SPORT Farkas Csákány Szaniszló Váezi sérültek sí legnagyobb nehézséget [...] edzésről hiányzott még Farkas Csákány Szaniszló és Váczi sérülése miatt de a tegnapi edzésen már megjelent Szaniszló is és Farkas is Annál [...] csapat A Bástya mely Kinizsi Sándor edző és Boldis László szaktanácsadó [...]
243. 1943-10-22 / 239. szám
[...] tartott me­lyen különösen az Opata Szaniszló I Kovács Béla hármas játszott [...] fél 3 órakor BSTE DMÁV Sándor Elemér Kolozsvár 1943 október 21 [...]
244. 1943-10-23 / 240. szám
[...] jelölte ki Opata edző Márki Szaniszló II Vass Páll Szántai Farkas [...] Sütő György intéző és Kinizsi Sándor ifjúsági kapitány felhív­ja az alábbi [...]
245. 1943-10-29 / 245. szám
[...] a következőképpen áll fel Márki Szaniszló II Vass PáU Szántai Csákány [...] dr játszik A Bástya Kinizsi Sándor vezetésével edzett Ellenfele a második [...] 13 Kádár Ferenc 14 Krebs Sándor 15 Bornemisza Lajos 16 Ifj [...] órakor KKASE II Korvin II Sándor Elymér Kobóri Lajos és Jakab [...]
246. 1943-11-05 / 250. szám
[...] osztályozás a kö­vetkező Márki 1 Szaniszló II 2 Vass 2 Páll [...] kolozsvári vasutas csapat előkészü­leteiről Nagy Sándor szakosztályvezető a következőket mondotta Minden [...] István Rónay Nán­dor és Nagy Sándor Bástya pálya dél­előtt 11 órakor [...] órakor Beth­leni STE KAC II Sándor Elemér Kolozsvár 1943 november 4 [...]
247. 1943-11-11 / 255. szám
[...] 3201 VESZEK ócskaruhát fehérneműt Rácz Sán­dor Mátyás király tér 12 F [...] meg rakta j ramat Wolff Sándor asztalosmester lakbe rendező F j [...] legolcsóbban és legjobb kivitelben Veszprémi Sándor szücsmesternél Bástya utca 1 4 [...] PÁLINKAFŐZÉS kedvezményesen még mindig folyik Szaniszló János Fay utca 1 főzdéjében [...]
248. 1943-11-12 / 256. szám
[...] kedvezmény esen még mindig folyik Szaniszló János Fay utca i fő [...] M W motorkerék­pár eladó Berrkő Sándor Kossuth Lajos utca 7 szám [...]
249. 1943-11-13 / 257. szám
[...] 4 sz Udvarban óvár Veszprémi Sándor szűcsmesternél Szőrmék nagy választékban Kádiójaritások [...] perkor A protestáns naptár szerint Szaniszlo a rom karh naptár szerint Konst Szaniszlo az uj görög naptár szerint [...] túlerővel szemben Társadalmi események Aegh Sándor hegedű estje Mátyás király Diákház [...]
250. 1943-11-13 / 257. szám
[...] PÁLINKAFŐZÉS kedvezményesen még mindig folyik Szaniszló János Fay utca 1 íőzdéjében [...] okvetlen tekintse meg raktá­ramat Wolff Sándor asztalosmester lakbe­rendező F SZŐRMEBUNDÁK bolerók [...] legolcsóbban és legjobb kivitelben Veszprémi Sándor szücsmesrernél Bástya utca 4 udvarban [...] címzendők VESZEK ócskaruhát fehérneműt Rácz Sán­dor Mátyás kirájy tér rz p [...]
251. 1943-11-13 / 257. szám
[...] ki egymás ellen KAC Márki Szaniszló II Vas Rad­nai Szántai Páll [...] miniszter képvi­seletében dr Konkoly Thege Sándor föld­művelésügyi államtitkár vett részt mig [...] ellátó üzem jelen­tőségére Konkolv Thege Sándor földművelésügyi államtitkár hosszabb beszédben köszöne­tét [...]
252. 1943-11-16 / 259. szám
[...] PÁLINKAFŐZÉS kedvezményesen még mindig folyik Szaniszló János Fay utca 1 főzdéjében [...] levő BMW motorkerékpár el­adó Benkő Sándor Kossuth Lajos u 7 sz­ [...] 3211 VESZEK ócskaruhát fehérneműt Rácz Sán­dor Mátyás király tér 12 F [...] népdal magyar zene címen Veress Sándor előadása EMKE előadássorozata Mátyás Diákház [...]
253. 1943-11-17 / 260. szám
[...] PÁLINKAFŐZÉS kedvezményesen meg mindig folyik Szaniszló János Fay utca x főzdéjeben [...] legolcsóbban és legjobb kivitelben Veszprémi Sándor szücsmesternél Bástya utca 4 udvarban [...] F VESZEK ócskaruhát fehérneműt Rácz Sán­dor Mátyás király tér 11 P [...] márványosz­loppal kártyaasztal Déli órákban Hegedűs Sándor utca íj 03875 ALKALMAZÁS KERESEK [...]
254. 1943-11-18 / 261. szám
[...] PÁLINKAFŐZÉS kedvezménvesen még mindig folyik Szaniszló János Fay utca 1 főzdéjében [...] legolcsóbban és legjobb kivitelben Veszprémi Sándor szücsmesternél Bástya utca 4 udvarban [...] pj VESZEK ócskaruhát fehérneműt Rácz Sán­dor Mátyás király tér 12 F [...] a zilahi Egésáségházból vezeti Budinszky Sándor 16 20 A modern zene [...]
255. 1943-11-18 / 261. szám
[...] össze a vezető­ség Márki 2 Szaniszló 2 Vass 2 Radnai 1 [...] Tőkés József Erdélyi Andor Orbán Sán­dor és Horváth Tibor A csapat [...]
256. 1943-11-19 / 262. szám
[...] 901 VESZEK ócskarühát fehérneműt Rácz Sán­dor Mátyás király tér ti F [...] u fél 6 kor Unghváry Sándor A ma­gyar népi gondolatról avasában [...] PÁLINKAFŐZÉS kedvezményesen még mindig folyik Szaniszló János Fáy utca i főzdéjében [...]
257. 1943-11-19 / 262. szám
[...] következő ösz szeállitásban játszik Márki Szaniszló II Va ss Páll Szántai [...] 9 órakor KMÁV II DMÂV Sándor Elemér Galló István dél­után 2 [...] gyorssal érkezik meg Kolozsvárra Kolossi Sándor vidéki előadó vezetésével A vasárnap [...] Richard dr törvényszéki tanácselnök Csöregi Sándort egyévi börtönre és 4 évi [...]
258. 1943-11-20 / 263. szám
[...] legolcsóbban és legjobb kivitelben Veszprémi Sándor szücsmesternél Bástya utca 4 udvarban [...] PÁLINKAFŐZÉS kedvezményesen még mindig folyik Szaniszló János Fay utca 1 főzdéjében [...] zsoboki már­ványoszloppal Déli órákban Hegedűs Sán­dor 13 03927 KISEBB nagyobb szőnyegek [...] venne okvetlen tekintse meg Wolíí Sándor asztalosmester lakberendező bútorraktár t Deák [...]
259. 1943-11-23 / 265. szám
[...] KÉKI BÉLA VENCZEL JÓZSEF VITA SÁNDOR Előfizetés egy évre 20 P [...] a dicséretet érdemeltek között van Szaniszló Szántay és Váczi Kolozsvári játékvezetők [...] a KOE országos elnöke és Sándor Béla dr a KOE főtitkára [...]
260. 1943-12-07 / 277. szám
[...] református egy­házközség az elhunyt Mattá Sándor esperes örökébe a kolozs t [...] Hazát mindhalá ig Vitéz Magyarossy Sándor altá­bornagy a Kormányzó Úr képviselete [...] ki a Gamma ellen Márki Szaniszló II Vass Bokor Szán tay [...]