3 találat

Találatok

1. (4. oldal)
[...] segesvári gyűlésen Rákóczi és Bethlen István közül kellett választani Kemény János [...] II Rák ezi Györgyhöz intézett kérése 8 sikertelen maradt Midőn az [...]
2. (77. oldal)
[...] elöljáróságunknak és tanári karunknak több­szöri kérése dacára is lemondott E nevezetes [...] az elöljáróság nevében dr Bene István előljárósági tag üdvözölte Ugyancsak az [...]
3. (57. oldal)
[...] is intézett Mivel azonban a kérése elintézéséről és eredményéről egy hét [...] Király Aladár főispán dr Bcne István gondnok és az igaz­gató Brassóban [...]