11 találat (0,257 másodperc)

Találatok

1. 1925-09-06 / 36. szám
[...] tanítókhoz és nevelőkhöz Hanauer A István dr váci megyéspüspök az iskolaév [...] meg fog jelenni dr Hanauer István püspök is ki szent misét [...] keletében az Urak kongregációjából pilismaród Bozóky Gyula ezredeä ki a gödi [...]
2. 1928-10-07 / 41. szám
[...] mellett Előadás a szentföldről Pilismaród Bozóky Gyula ezredes november elején előadást [...] buzdította a tagokat Utána Nyilka István titkár a tagok nevében üdvözölte [...] állásokra Herein Imréné tanítónőt Nagy István és Töröcsik Gyula igazgatókat választotta [...]
3. 1928-10-14 / 42. szám
[...] októ­beri népes gyűlését melyet Pichler István esperes­plébános az egyesület elnöke nyitott meg Bejelentette hogy pilismaróthi Bozóky Gyula ezredes örömmel fogadta meghívásunkat [...] vásárolni A vásárlással megbízták Pichler Istvánt Pornói Jánost id Csattogányi Istvánt és Regős Józsefet Megemlékezett az elnök az egyesület halottjáról Hulák Istvánról kinek lelki üdvéért felajánlotta a [...]
4. 1929-06-16 / 24. szám
[...] megyéspüspök mondott A szentbeszédet Mada­rász István dr apát kultuszminiszteri tanácsos a [...] Baján Ferenc dr vitéz Polgárdy István Topái József és P Böhle [...] divatról tartott hatalmas beszédet Majd Bozóky Gyula ezredes beszélt Nagymagyaror szág [...]
5. 1931-02-22 / 8. szám
[...] ismét nagyszerű vendégelőadója lesz felsőmaróthi Bozóky Gyula vezérkari ezredes iró a [...] viszonyainak kitűnő is­merője és ismertetője Bozóky vezérkari ezredes Hunyadi Jánosról fog [...] Az uj cinkotai plébános Hanauer István váci püspök körlevele most közli [...]
6. 1931-03-01 / 9. szám
[...] Április 18 án Hanauer A István megyésfőpásztor Rákois szentmihályon kiszolgáltatja a [...] előadója mint jeleztük már pilismaród Bozóky Gyula vezér­kari ezredes lesz aki [...] és katholikus vezérférfiunak egyaránt kiváló Bozóky ezredes előadása iránt lelkes érdeklődés [...] Piukovich Jó­zsef dr nak Szűcs István dr rákospalotai beszámolója Szűcs István dr ny kultuszállamtitkár a pestkör­nyéki [...]
7. 1931-03-08 / 10. szám
[...] HÍREK oggaD Bérmálás Hanauer A István megyéspüspök ápr 18 án tartja [...] a Krédó egye­sület elnöksége Pilismarőti Bozóky Gyula ezredes a Katholikus nagygyűlésekről [...] Benczik Lajos elnök nyitotta meg Bozóky ezredes bevezetőül az ember leikéről [...]
8. 1932-05-01 / 18. szám
[...] weisen A műsoron szerepel még Bozóky Magda M Szvoboda Béla és [...] Antal Sándor hegedű és Lengyel István gordonka játszotta művészi együtt­érzéssel pontossággal [...] és kiterjedt rokonság gyászolja Tóth István a Magyar ruggyanta árugyár volt [...] Szvoboda Ödönnek ki a Szent István egyesület nevében meleghangú búcsúbeszédet mondott [...]
9. 1933-01-08 / 2. szám
[...] meg A bál fővédnökének Szűcs István dr képviselőnket kér­ték fel Jegyet [...] leg­közelebbi gyűlésén mint közöltük már Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes iró [...] is amelyeket a Szentföldön készí­tett Bozóky ezredes előadásai országszerte ismertek és [...] még nem érkezett végleges válasz Bozóky ezredestől Mansz gyülés A rákosszentmihályi [...]
10. 1933-01-15 / 3. szám
[...] tartja a Korzó mozgóban Előadó Bozóky Gyula ny ezredes aki a [...] dec 12 én a Szűcs István dr országgyűlési képviselő beszá­molóját előkészítő [...] egység pártjává alakult át Szűcs István dr a magyar nemzeti törekvések [...]
11. 1934-04-08 / 14. szám
[...] és a nálunk is ismert Bozóky ezredes két leánya Felsősödről Az [...] keretek között avatta fel Pichler István rétsági esperesplébános kétpapos segédlettel a [...]