5. oldal, 383 találat (0,282 másodperc)

Találatok

81. dr. Varga Gyula: A város és térsége, jelene, jövője (58. oldal)
TARTALOM Előszó 3 dr Berényi Sándor Magyary Zoltán szellemi öröksége 5 [...] Magyary Zoltán tatai tevékenysége 16 Szaniszló József Magyary a kultúrpolitika szolgálatában [...]
82. Új sváb községek keletkezése az 1790-es években (165. oldal)
[...] 1712 ben telepített ide Károlyi Sándor sváb gazdá­kat akiknek összes száma [...] 42 Nagykárolyból 14 Mezőpetriből 12 Szaniszlóról 1 Tusnádról 2 Kálmándról 1 [...] községnek 1800 tól fogva pedig Szaniszló községnek volt fiókegyháza Az első [...] 1800 tól 1802 ig ter­jedő szaniszlói keresztelési anyakönyveket 57 1 Szátmármegyei [...]
83. (119. oldal)
[...] 1437 dec 11 Kallo i Szaniszló fia János fiát Istvánt és [...] Kallo ex scitu Pethry i Sándor fia Miklós fia Mátyás és [...] auditu vallották hogy Kallo i Szaniszló fia János fia István és [...]
84. Adattár (246. oldal)
[...] Péter testvére fia Pál illetve Sándor fia Sándor részegei nemesek az elődeik által [...] és Pálé a D i Sándoré lett ezen állt Szent Margit [...] Szentmiklós birtok domb 1320 ban Sándort Részege faluban idézték meg a [...] XIX sz ban É ról Szaniszló K ről Mezőpetri D ről [...]
85. TANULMÁNYOK - ESSAYS • Kis, Domokos: Az erdélyi bujdosók és a pestis (104. oldal)
[...] 1894 1 sz 188 192 Szaniszló Szaniszló Zsigmond naplója Kiad Torma Károly [...] 1715 Kiad Szabó Károly Szilágyi Sándor Pest 1860 pes­tis 113 114 [...]
86.
[...] Ferencz dr ügyvéd Alsókubin Nádasy Szaniszló jár számv Alsó­kubin Kubinyi Elemér [...] Szontágh Béla szolgabiró Feled Perjéssy Sándor gyógysz Feled Czibur Pál földbirtokos [...] gép mérn M Ujvár Katona Sándor bányafelügyelő M Ujvár Jóvián István [...] Géza dr postafőnök Medgyes Muránszky Sándor könyvelő Pelsőcz Tulogdy Zoltán számellenőr [...]
87. TERMÉSZETTUDOMÁNY • Csongor Győző: A készülő Jókai-növényszótárról (213. oldal)
[...] virágkultusz törté­nete Bpest 1932 Bálint Sándor Szegedi Szótár I II Akadémiai [...] nyomtat­vány után Csapody Vera Priszter Szaniszló Magyar növénynevek szótára Mezőgazdasági Kiadó [...]
88. Tartalom (347. oldal)
[...] III füz p 226 MOCSÁRY SÁNDOR Hymenoptera nova e variis Orbis [...] füz p 16 S CHMIDT SÁNDOR A perticáriai Coelestin és a [...] Pseudobrookitról IV füz p 320 SZANISZLÓ A LBERT Dr Adat ik [...]
89. NÉVMUTATÓ (453. oldal)
[...] Márton 141 Szamadám György 230 Szaniszló család 265 Szapáry István gróf [...] 226 227 291 324 Szarka Sándor 156 Szarvas Teréz 263 358 [...] 416 Szátler Bálint 412 Szatmári Sándor 276 Széchenyi István 170 266 [...] 277 Szilágyi János 55 Szilágyi Sándor 385 Szilassy János 307 Szilassy [...]
90. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (425. oldal)
[...] 334 358 381 555 István Sándor fia részegei 401 István mester [...] 445 480 488 529 István Szaniszló fia bátori 17 27 8 [...] 360 439 472 515 István Szaniszló fia pilisi 198 373 István [...]
91. Makó Várossában lévő Reformata Ekklésiáról különösen • Az Ekklésiának régibb, és mostani tagjairól (80. oldal)
[...] Jósef Paku Mihály Szoboszlai Mihály Szaniszló János Áts Sándor Szirbik János Horvát István Kelemen [...] Peretz Péter Sepsei János Szentpéteri Sándor Bódi András Kristó Jánosné Fazekas [...]
92. Adattár (333. oldal)
157 Pál fia János és Sándor fiai János és Miklós birtoka [...] Csomaköz földjével másrészt az ő Szaniszló földjei zárják közre 40 ezüst [...] a várcsomaközi birtokuk felét a Szaniszló felé eső részét amelyhez 8 [...]
93. Névmutató (214. oldal)
[...] Pécs Márton 35 53 Simonyi Sándor 37 Pelyhe Tibor 35 Sipos [...] István zool 38 65 Priszter Szaniszló 36 54 Szabó István 38 [...] Rékási József 36 78 Szabó Sándor 38 Répás László 36 Szabó [...]
94. Jankó László: Győri ötvösök a (103. oldal)
[...] hozták a városban Görögh Eöttues Sándor akár származása akár vallása szerint [...] i beírás szerint mint Öt­tues Sándor a belső város 1 járásában [...] 30 Lehet hogy 25 Villányi Szaniszló Győr vár és város helyrajza [...] stb 63 lap 26 Szilágyi Sándor A magyar nemzet története V [...]
95. (735. oldal)
[...] Ady Endre Benda Jenő Feleki Sándor Forbáth Sándor Gallo­vich Jenő Hevesi József Kabos [...] Mol­ter Károly Sikabonyi Antal Tímár Szaniszló Váradi Antal Várkonyi Titusz Zol­tán [...] Nadler Róbert Nagy Zsiga Papp Sándor Tölgyessy Artúr Vastagh György rajzaival [...] Erdődy Mihály Falk Zsigmond Hangay Sándor Kiss Jó­zsef Kiss Menyhért Kuncz [...]
96. (1756. oldal)
Dobokay Sándor Dugonics András Joseph Gebhardt Gyulaffi [...] Gergely II Rákóczi Ferenc fejedelem Sándor István sz 1750 Szalay László [...] Szirmay Antal Szűcs Ist­ván Takáts Sándor sz I 860 Thaly Kálmán [...] Tubero Lajos Verancsics Antal Villányi Sza­niszló Christoph Wagner Zrínyi Miklós sz [...]
97. TANULMÁNYOK • Grynaeus Tamás—Papp József: Régi magyar (gyógy) növénynevek, 15—17. század (45. oldal)
[...] 1 49 86 1971 Bálint Sándor Szegedi Szótár Budapest 1957 Bálint Sándor Szeged városa Budapest 1959 Bálint Sándor A régi szegedi pákászok és [...] 33 692 3 1901 Bosnyák Sándor Adalékok a moldvai csángók népi [...] 8 1936 Csapodÿ Vera Priszter Szaniszló Magyar növénynevek szótára Budapest 1966 [...]
98. (2113. oldal)
[...] 4 p 18 cm Adorján Sándor Ágai Adolf Porzó Alexander Bernát [...] Szomaházy István Sztojanovits Jenő Timár Szaniszló Tóth Béla sz 1857 Vikár [...] Józsa Károly Márk Lajos Nagy Sándor sz 1868 Schwicker Brúnó rajzaival [...] Móricz Zsigmond Szép Ernő Weöres Sándor Zolnay Vilmos és álneves szerző [...]
99. Előfizetők névjegyzéke (156. oldal)
[...] Könyvtár Murányi Ödön urad tiszttartó Szaniszló Muth Mihály polgárm hiv fogaim [...] intézeti igazgató Kolozsvár Dr Nagy Sándor vm főorvos Sepsiszentgyörgy Dr Nagy Sándor honv főorvos Szamosujvár Nagygyőri Barna [...]
100. Marjalaki Kiss Lajos tudományos tevékenysége: • 10. A miskolci főutca topográfiája 1817-ig (173. oldal)
[...] Relictae Petri Balogh 9 Benedieti Sándor 10 Matthaei Vörös 11 Stephani [...] 8 özvegy Balogh Péterné 9 Sándor Benedek A diósgyőri vár tisztviselője [...] 13 Nagy István 14 Bárczay Szaniszló Hejőcsabán birtokos 1690 ben és [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Agria – Az Egri Múzeum Évkönyve 1963-2011 8Az Alpokalja természeti képe közlemények 1-9 1Arrabona 1959-2007 9Békés Megyei Múzeumok Közleménye 1971-2008 1Borsodi Kismonográfiák 1-37 1Budapest Régiségei 1-41 1A Csíki Székely Múzeum Évkönyvei 2004-2008 2Cumania 1972-2010 3A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 6Az egri vár híradója 1Folia Historica 1Fradi futballmúzeum 2Fradi műsorfüzet 1978-1989 6Fradi Újság 1990-2000 1FTC napló 1Győr egyházmegye múltjából 1936-1939 7Győri Szemle 1930-1944 6A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 1-10 1Ház és ember 1-25 5A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-2012 3A Hírközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve 1989-2009 4Hölgyek és urak naptára 1892-1897 6Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1956-2008 4Jósa András Múzeum Kiadványai 1-55 31Kiskunhalasi helyi lapok 5Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 1-15 1A Közlekedési Múzeum Évkönyvei 1971-2013 2A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1962-2007 4A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 7Magyar Színpad 1903-1907 20Magyar vasúti évkönyv 1878-1994 1Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye 1-7 1A Makói Múzeum Füzetei 1-112 1A Mátra Múzeum Természetrajzi Közleményei 1-21 1Mátrai Tanulmányok 1993-2005 2Mezőgazdaságtörténeti tanulmányok 1-11 4Monumenta Historica Budapestinensia 1-16 3A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 3Munkácsy Mihály Múzeum Közleményei 2Muzeális könyvek 12Múzeumi füzetek Szekszárd 1983-1987 2Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében 1979-2007 3Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1972-2009 4A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyvei 1960-2012 13Orvosi Tár 1831–1847 2Orvostörténeti Közlemények 12Pápai Múzeumi Értesítő 1988-2008 1Pest Megyei Múzeumi Füzetek 1-9 1Petőfi-könyvtár 1-30 2Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 6A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 62A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 1959-1987 3Savaria – A Vas Megyei Múzeumok értesítője 1925-2013 3A Savaria Múzeum Közleményei 1-43 1Sorozaton kívüli 29Studia Agriensia 2Studia Botanica Hungarica 1Studia Comitatensia 1-30 5A Szekszárdi Múzeum Évkönyvei 1970-2012 1Színháztörténeti füzetek 1-80 5Tanulmányok Budapest Múltjából 1-34 5Természetrajzi Füzetek 2Tisicum 1973-2011 1A Tiszazugi Földrajzi Múzeum adattára 1Topographia Mineralogica Hungariae 1-9 1Történeti Muzeológiai Szemle 1Tribün - A Fradi Futballmúzeum lapja (1996-2000) 1Tudományos Füzetek (Tata) 1-12 2Vadász- és Versenylap 1857-1919 24A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 6Veszprémi Történelmi Tár 1989-1990 1