Balogh Lajos - Köbölkuti Katalin (szerk.): Szenczy Imre emlékezete (Szombathely, 1999)

Szenczy Imre tanulmányai - Rándulás Carinthiaba, Glöckner hegyéig

Szenczy Imre korabeli munkáinak nagyon régi, esetenként a ráismerhetetlenségig elavult latin és magyar növénynevezéktanát a mai megértés kedvéért is aktualizálni kellett. E munka során a legfontosabb támpon­tok a Szenczy által is valószínűleg használt Schultes osztrák, Gaudin svájci és Reichenbach német (XIX. század*eleji) flóraművei voltak. Főképpen a latin nevek megfejtése meglehetősen hosszadalmas munka ered­ményeként sem lehetett teljes, így egy-két faj esetében a magyarázó jegyzetekben a bizonytalanságra, illetve a valószínűsíthetőségre is utaltunk. Feltüntettük a mai magyar flórán kívül eső taxonok magyar neveit is - ter­mészetesen csak akkor, ha ilyen létezik. Az aktualizált tudományos latin növénynevek a mai magyar flóra tax- onjai esetében Horváth Ferenc és munkatársai (1995), a mai magyar flórán kívül eső taxonok esetében a Flora Europaea database (1999), az aktualizált magyar növénynevek esetében pedig Priszter Szaniszló (1998) névhasználatát követik. Felhasznált irodalom Ascherson, Paul - Graebner, Peter Paul: Synopsis der mitteleuropäischen Flora. I—VI., XII. 1896-1939. Borhidi Attila: Nevezéktani korrekciók és egyéb kiegészítések a Magyarországi Edényes Flóra Határozójá­hoz. In: Kitaibelia, Debrecen, 1998. 1. p. 83-89. Bugát Pál: Természettudományi szóhalmaz. Buda, Magyar Királyi Egyetem, 1843. 488 p. Cserey Adolf: Növényhatározó, vagyis vezér a virágzó növények neveinek könnyű és biztos kikereséséhez, kezdők számára. 2. kiad. Selmeczbánya, Joerges Ágost özv. és Fia, 1894. 730 p. Diószegi Sámuel - Fazekas Mihály: Magyar fűvész könyv. Melly a’ két magyar hazában találtatható növé­nyeknek megesmerésére vezet. A’ Linné alkotmánya szerént. Debrecen, Csáthy György ny.1807. 608 p. Ehrendorfer, Friedrich: Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. 2., Stuttgart, Gustav Fischer Verlag, 1973. 318 p. Gaudin, Jean Francois Philippe: Flora Helvetica. I—VII. Sumptibus Orellii, Fuesslini et Sociorum, Turici. 1828-1833. Hegi, Gustav: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. München. 1908-1931. Hegi, Gustav: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. 2. Aufl. Berlin - Hamburg. Parey, 1964­Hoffmann Károly - Wagner János: Magyarország virágos növényei. Bp. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, 1903. 241, XXVI p. Horváth Ferenc - Dobolyi Zoltán Konstantin - Morschhauser Tamás - Lőkös László - Karas László - Szer­dahelyi Tibor: FLÓRA adatbázis 1.2. Taxonlista és attribútum-állomány. Vácrátót, MTA ÖBKI, 1995. 267 p. Jackson, B. D. - Darwin, R. Ch. - Hooker, J. D.: Index Kewensis. Plantarum phanerogamarum. An enume­ration of the genera and species of flowering plants. I (1893), II (1893), III (1894), IV (1895). Oxford, Calarendon Press. Jávorka Sándor: Magyar Flóra. Flora Hungarica. Bp. Studium, 1924-1925. 1307, CM p. Priszter Szaniszló: A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve VII. Mutatók. Bp. Akadémiai Kiadó, 1985. 683 p. Priszter Sz.: Növényneveink. A magyar és a tudományos növénynevek szótára. Bp. Mezőgazda Kiadó, 1998. 549 p. Reichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwig: Flora Germanica Excursoria. Lipsiae. Carolus Cnobloch, 1830-1832. 878, LXXII p. 79

Next

/
Oldalképek
Tartalom