Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve, 1995

Kisfaludi Júlia: Postatörténeti kronológia 1901-től 1918-ig

1917 Vezerle Gyula, Pál Imre főigazgatóknak a Lipót-rend lovagkeresztjének; Kishindi Hindy István, Gröber Béla, Siket Traján igazgatóknak a Ferencz József-rend középkeresztjé­nek; Japprai Spissich János, Kelényi Géza igazgatóknak a III. osztályú vaskorona- rend; dr. Radits István, Filep Samu főtanácsosoknak, Szűcs József, Nagy Gábor, Nie- dermann Antal, Staár Ferenc, dr. Nagy Géza tanácsosoknak, Koltai Gyula, Róbert Gyula, dr. Alkér Sándor, Zandt Győző, Moncz József dr. Tóth Kálmán, Ruvald Ferenc titkároknak, Búzás Elemér, Rédl Jenő műszaki tanácsosoknak, Halász Jenő főmér­nöknek, Follért Gyula, Hetessy Károly, Walter Ottó, Földesi János, Tölössy Béla, Kammerloher József főfelügyelőknek, Simoncsics György főpénztámoknak, Katona József, Weiser Sándor, Reitter Zsigmond, Mayer Károly főfelügyelőknek a II. osztályú polgári hadi érdemkereszt; Czóbel Károly felügyelőnek, Flachner Imre pénztámok- nak, Kende József Tihanyi Sándor, Németh Zoltán, Nagybarcsai Barcsy Márk, Deák Ferenc, Bednarz János, Pilhoffer Nándor, Ava Vilmos, Krause Ervin, Kuhinai Foltini Ákos, Noll Jakab, Pécsi József Siposs Gyula, Brause János, Csekme Károly, Rotter Antal, Sípos Adolf Várady Zsigmond, Koválszky Károly, Hollósy István, Gombás Nán­dor, Leszczynszki Szaniszló, Zimányi Károly felügyelőknek, Saric János, dr. Pap Ká­roly, dr. Kirilly Dezső, dr. Lendvai József Briski János, dr. Kovács Jenő segédtitkárok­nak, Losonczi György fogalmazónak, Lédeczy Sándor mérnöknek, Zsendovics László segédmémöknek, Virág Márk, Eger Zsigmond, Poros István, Muzikár Ferenc, Nopper Ferenc, Böszörményi Zoltán, Alexander Bemát, Örtel János, Tamay József Zsám- bokréthy Dezső, dr. Csemus Ferenc, Höger Ferenc, Varga Gyula, Miklós Benedek, Lőrincz Sándor, Pápay Zsigmond, Jákó Károly, Márton István, Novák György, Petry Jenő főtiszteknek, Martinovics Szilárd, Rigell Ágost, Ungi Vtncze, Abri Lajos, Kovács Lajos, Steinbeisz Géza tiszteknek, Cziganek Rezső, Binder Vilmos, László Gergely ellenőröknek, Karpa György, Zúmbó István, Mojzsis János, Segesváry István, Marher Árpád, Hradszky Antal, Deutsch Vilmos, Nagy Árpád, Serényi Béla, Szöcsik Dezső segédellenőröknek, Bíró Zsuzsanna, Marsovszky Lajosné (Mile Erzsébet), Hudacsek Júlia, Vajda Anna, Stromp Rezsőné (Veszély Etelka), Horváth Edéné (Miiller Mária) csoportvezetőnőknek, Kutsera Antal segédtisztnek, Andrássy Gizella, Tocstermann Adél, Hajdy Kamiin, Matuska Róza, özv. Pschik Ottóné (Nádor Margit), Deutsch Mária, Kemény Józsefhé (Miiller Gizella), Benkő Gyuláné (Fűzy Friderika), Borsody Teréz, Ottó Jenőné (Halapija Zora), Veber Teréz, Kolakovics Katalin kezelőnőknek, Gross Rezső, Zobl Károly, Öfferl Ferenc, Gorka Ferenc főműszerészeknek, Zborek Endre, Szabó Ilona, Végh István, Kirschner József, Wokalek Győző, Kovács Lajos, Gilányi Zsigmond, Erényi Samu, Pauca Erzsébet, Gyarmathy Emil postamestereknek, Márk Teréz, Illés Eszter, Rodé Béni Sándor kiadóknak, Gazdy Jenő tanácsosnak a II. osztá­lyú polgári hadi érdemkereszt, Sebesi Antal felügyelőnek, dr. Pohl Vilmos segédtitkár­nak, Kotzó Sándor főtisztnek és Kovács Károly ellenőrnek a ül. osztályú polgári hadi érdemkereszt; Pákozdi János, Vercza Antal, Bocsor József, Varga János, Hasak Gyu­la, Somogyi Ferenc, Kovács István kezelő altiszteknek, Szigeti István, Boros Mihály, Szabó Máté Mihály, Szalay Pál, Bélik István, Molnár István, Csala János, Frankó 273

Next

/
Oldalképek
Tartalom