25 találat (0,143 másodperc)

Találatok

1.
[...] István Több tárgy­ból elégtelenek Burai Sándor Fekete Sándor Hadadi József Kiss Sándor Némethy László sz Schwarcz Jenő [...] III b osztály Jelesek Birta Sándor Fábián Imre Koncz István Nagy [...] Kapros György László Imre Lencz Sán­dor Több tárgyból elégtelenek Husi József [...] Jánossi Győző Szentesi József Kilépett Szaniszló István IV a osztály Jelesek
2.
[...] János Csökmo Bihar szolga Oláh Sándor Mátészalka Szatmár szolga Ormós József Debr Hajdú 55 Ötvös Sándor D Sz György Tolna szolga [...] Gáspár Ököritó Szatmár szolga Stern Sándor Debr Hajdú 65 Steuer József Nagy Léta Bihar Szabó Sándor Derecske Bihar Szántó Gyula Vajda [...] Szatmár szolga 80 Veisz Bernát Szaniszló Szatmár
3.
[...] Nándor Gáva Szabolcs Tóth József Szaniszló Szatmár Vidovics Menyhért Tass Szabolcs 11 évesek Bárányi Sándor N Várad Bihar Bárok Sándor Derecske Heves Bogdán Géza Debreczen [...] Gyula Szamos Ujlak Szilágy Rottler Sándor Örkénv Pest Scháfer Sándor Aszód 15 Wardmann Henrich 1 [...]
4.
[...] jeles Sári Imre jó Szabó Sándor jeles Szénási Sándor jeles Szilágyi János elégséges Szilvási [...] jeles Kornádi Endre jó Kovács Sándor jeles Kozák Sándor jó Laboncz László jeles Majzer [...] jó Greisinger Károly elégséges Grepli Sándor elégséges Kaszás Sándor jó Kéri [...] jó Murza Bertalan elégséges Nagy Szaniszló jó Papp Sándor jeles Peskó [...]
5.
[...] István Debreczen Hajdú jótéteményes Karai Sándor Szentes Csongrád féltandijmentes Karsay Efraim [...] Szathmár ingy conv Kozma Zsigmond Szaniszló Szathmár ingy conv Leelösi Gáspár [...] Ferencz Nánás Hajdú bentlakó Nagy Sándor Csurgó Somogy bentlakó Nyirö Béla [...] tandíjmentes jót 65 m Pap Sándor K Madaras J K Szolnok [...]
6.
40 Stern Sándor Debreczen Hajdú Szúnyog András Uj [...] Károly F Bánya Szatmár Tukacs Sándor Bere Szatmár 85 Ullmann Raphael Petrozsény Hunyad Yarasdi Sándor K Bajom Somogy Weisz Bernát Szaniszló Szatmár Wünschendorfer Béla Poprád Szepes [...]
7.
[...] Uhlarik Béla Varga Endre Szem­bratovics Szaniszló A VIII osztályból Balogh Kálmán [...] Béla Ge berger Jenő Goldberger Sándor Goldstein Lajos Grósz Sándor Grünbaum Ignác Hadházi Ferenc Halász [...] Nagy József Nánássy Imre Pesics Sándor Popper Ferenc Sulyok Dániel Teremi [...] 12 tanévi tag­sági dijakból Werlin Sándor alapitási diji Igazgató adománya az [...]
8.
[...] Szépírás Tornázás Magaviselet 35 Kökénvessy Sándor ism 3 3 4 4 [...] 4 3 9 9 Kupás Sándor 2 3 3 3 2 [...] 3 2 3 1 Rácz Sándor ism 1 3 3 4 [...] 2 2 3 1 Szembratovics Szaniszló 9 o 3 2 1 [...]
9.
[...] 10 Kowách Ernő 2 Kusnyák Sándor 2 Kőszeghy Béla Kurtás József [...] 20 Burghardt László 2 Csutorás Sándor 2 IV Egreczky Ernő 2 [...] 3 Farkas Ödön 3 Kupás Sándor 2 60 Fényes Endre 2 [...] 2 Radetzki József 3 Szembratovics Szaniszló 2 Semsey Lajos 1 35 [...]
10.
[...] el tá vo zo tt Szaniszló Gábor 3 3 3 3 [...] 3 2 1 2 Szőllősi Sándor 3 3 3 2 3 [...] 3 2 2 2 Tripsó Sándor 1 2 2 2 1 [...]
11.
[...] 2 1 1 1 Bartha Sándor ref 1 3 3 3 [...] 3 3 2 1 Madarász Sándor 2 3 3 3 3 [...] 2 1 1 1 Rózenfeld Sándor izr 3 3 3 4 [...] 3 3 1 30 Szembratovics Szaniszló ism 2 3 2 3 [...]
12.
[...] 2 2 2 40 Nagy Sándor n 3 3 4 4 [...] 1 1 3 1 Papp Sándor 3 3 3 3 3 [...] 3 2 3 3 50 Szaniszló Gábor n 3 2 3 [...] 4 3 3 3 Tripsó Sándor V 2 2 2 1 [...]
13.
[...] tanúim eredm Rendszeretet Tandíj Grepli Sándor 1 1 2 3 1 [...] 2 3 3 t Huszti Sándor 1 1 2 2 3 [...] 2 3 2 t Kardos Sándor 1 1 1 2 2 [...] 1 3 3 P Nagy Szaniszló rkat 2 3 3 4 [...] József Simon Mik lós Tákos Sándor
14.
[...] 2 3 2 70 Balogh Sándor 1 2 3 3 3 [...] 3 2 70 10 Devics Sándor 21 3 3 4 3 [...] 2 4 4 70 Egri Sándor 2 3 3 4 3 [...] 3 3 2 70 Nagy Szaniszló 2 2 3 3 3 [...]
15.
[...] XI XII köt 23 Petőfi Sándor összes művei V köt 24 [...] nyelvtan I köt 29 Szilágyi Sándor A magyar nemzet története II [...] Tájszótár I köt 32 Tímár Szaniszló Röptében a nagyvilág körül 33 [...]
16.
[...] 3 r Z 1 Nagy Sándor 3 3 4 4 3 [...] a r a d t Szaniszló Kálmán k i m a [...] 2 1 1 1 Tardy Sándor 1 3 3 3 2 [...]
17.
[...] Hosszúpályi Chy N Hosszúpályi K Sándor Hosszúpályi Báthori Kálmán Hosszúpályi Báthori [...] Sámuel Nyíregyháza 3 kor Tass Sándor Schlesinger Dávid 2 2 kor [...] Kováts Zoltán 20 fillér Kökényesi Sándor 12 fillér Lelesz János 10 [...] 10 fillér Szembratovics József Szembratovics Szaniszló 20 20 fillér Szőke Károly [...]
18.
[...] 3 3 2 2 Szembratovics Szaniszló 3 3 3 3 4 [...] 4 4 3 2 Weisz Sándor izr 1 2 3 3 [...] Vizsgálatiéin maradtak Mtiller Ede Popovits Sándor gör kel ism Kimaradtak Fulmann [...]
19.
[...] Eredmény Választott pálya 10 Bakos Sándor ev ref Bcszedits István Boros [...] m Budapest Nagybánya Szatmár m Szaniszló Szatmár m Dcbreczen Hajdú m [...]
20.
[...] Nagy Mihály Zemplénm kedvezni Szarukány Sándor róm kath Debrecen Szatmári Károly [...] Budapest Thanhoffer Lajos ev ref Szaniszló Szatmárm Yadászy Nándor róni kath [...]
21.
[...] 1 3 1 40 Szabó Sándor 3 3 4 3 2 2 3 2 2 1 Szaniszló Gábor 2 3 3 3 [...]
22.
[...] Gyorsírás Jf Műének Magaviselet Bartha Sándor ref 3 3 3 3 [...] 2 3 2 20 Kupás Sándor öszt 3 3 3 3 [...] 2 3 2 1 Szembratovics Szaniszló 3 3 8 4 3 [...]
23.
[...] Gyorsírás Jj Műének Magaviselet Moskovics Sándor izr 2 3 2 3 [...] 3 2 2 2 Szembratovics Szaniszló 2 3 3 3 3 [...]
24.
[...] 1 2 2 80 Molnár Sándor 1 1 3 2 2 [...] 1 3 3 80 Nagy Szaniszló rkat 1 1 3 3 [...] 3 3 2 80 Tóth Sándor 1 1 2 3 2 [...] 3 3 80 60 Varga Sándor 1 1 3 2 3 [...]
25.
[...] Művészi rajz 1 Magaviselet Bartha Sándor ref 3 3 4 4 [...] 1 1 2 25 Szembratovics Szaniszló 3 3 4 3 3 [...]