Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1906

A Debreceni Kegyes-Tanítórendi Róm. Kath. Főgimnázium Értesítője az 1906—1907. tanévről. ©@®©© Közzéteszi Dr. Jászai Rezső igazgató. DEBRECENI ÚJSÁG NYOMDÁJA 1907.

Next

/
Oldalképek
Tartalom