Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1904

36 Hosszúpályi 10 kor., Vakarcs Imre Hosszúpályi 40 fillér, Kiss Ferencz Hosszúpályi 1 kor., Lukács Gyürgyné Hosszúpályi, Koloszár Gyula, Hosszú­pályi 20—20 fillér, Kiss Ferenczné Hosszúpályi 40 fillér, Ra... Lajos Hosszúpályi, Kovács Gyula Hosszúpályi, Chy... N. Hosszúpályi, K.Sándor Hosszúpályi, Báthori Kálmán Hosszúpályi, Báthori Zoltán Hosszúpályi 1—1 kor., Racsek István 1 kor., Kacsek Magda Tépe, Racsck Mária Tépe 1—l kor., Nadányi Tibor Derecske, Nadányi Pál Derecske 5-5 kor., Uray Gyula Derecske, Györffy László Tilaj, Kövesdy Lajos Kraszna 2 — 2 kor., Szilágyi Jenó' Puszta-Kettó's 5 kor., Györffy József Derecske 2 kor., Bam­pász Zsigmond Derecske, Tóth Lajos Derecske, Arató Ferencz Derecske, Szó'lló'sy Gábor Derecske, Herczegh József Derecske 1 — 1 kor., Dr. Nuday József Derecske 2 kor., Magyary Ernó' Derecske 1 kor., Horváth János 2 kor., Horváth György 1 kor., Schurger Gyula 20 fillér, Horváth Tamás 1 kor. 40 fillér, Horváth János, I'apler Ferencz, Papler Pál, Errovits Gyu­láné 1—1 kor., Sinka János, N. N. 20 - 20 fillér, Plesa Ferenczné 1 kor., N. N. 20 fillér, Papp Donáth 2 kor., Szedlák Józsefné, Szilágyi Jánosné, Stiber János 1—1 kor., H. L. 60 fillér, M. L., K. L. 40 40 fillér, K. I. 20 fillér, Vámos Károly, B. K. l-l kor., N. N. 40 fillér, Kiss, Janatka Alajosné 50-50 fillér, N. N., Cs. R., J. Mari 20—20 fillér, N. N. 10 fillér, Emerich Ignácz 50 fillér, Emerich Arnold 1 kor., Emerich Bella 20 fillér, N. N. 6 fillér, N. N. 20 fillér, N. N., N. N. 10 — 10 fillér, Hering János, Szabó József, Kovács Károly, Kovács György 2 -2 kor., Kertész Ferencz 1 kor., Hol­czinger Antalné, Nagy Ferencz 40 40 fillér, Földvári Mihály 30 fillér, Császár Sámuel 40 fillér, Kertész Aladár, Békéssy László 20—20 fillér, N. N. 10 fillér, Stern Gyula, Blau Lajos, Klein Zsigmond 1 — 1 kor., Stark Izidor 40 fillér, Hepke Oszkár 5 kor., Máthé János 2 kor,, Piros Béla 5 kor., Geskó Sámuel Nyíregyháza 3 kor., Tass Sándor, Schlesinger Dávid 2—2 kor., Krancz Englbert 3 kor., Sztraka József, Fülöp Géza, Fülöp Gézáné 2—2 kor., Adlcr Pál, Bergcr Vilmos 1 —1 kor., Erató Ferencz 2 kor., Stern József 10 fillér, Szántó Izidorné 60 fillér, Falvai Tivadar Budapest 50 fillér, Svarcz Elek, Svarcz Manó 10-10 fillér, Stern Józsefné 40 fillér, N. N. N. N., Ka..., N. N. 20-20 fillér, Szántó Izidor 40 fillér, Balázs Andor 1 kor., Balogh László 20 fillér, Bó'gel József 10 fillér, Burger Miklós 20 fillér, Emerich Mór, Farkas Ákos, Felderbcr László 10—10 fillér, Fényes Zoltán 14 fillér, Földesi János, Gelberger Jenő, Glück Ernő 10—10 fillér, Hepke Oszkár 1 kor., Horváth János, Katz Imre 10—10 fillér, Klein István 20 fillér, Kosszely Géza 10 fillér, Kováts Zoltán 20 fillér, Kökényesi Sándor 12 fillér, Lelesz János 10 fillér, Mészáros János 6 fillér, Mészáros Pál 1 kor., Nászinski Mihály 10 fillér, Okolicsányi Miklós 30 fillér, Póka Miklós, Simon György 10—10 fillér, Szembratovics József, Szembratovics Szaniszló 20—20 fillér, Szőke Károly 6 fillér, Szembratovics Józsefné 4 kor, Szem­bratovics Mariska 2 kor., Szembratovics József 4 kor., Polák József B.-Szcrdahely 2 kor., Tribus István B.-Szerdahely 1 kor., Polák Józsefné 44 fillér, N. N. 1 kor., Magyar 2 kor., Beszedits Dezsó'né Hidvég 2 kor., Beszedits Iluska Hidvég, Beszedits Pista Hidvég, N. N. Hidvég, Beszedits Dezső Hidvég, Nemesszeghy Andor Hidvég, Beszedits Lajos Hidvég 1—1 kor., Györffy László Tilaj 2 kor., N. N. 1 kor., Erős Jakab 2 kor., Kis Jenő 40 fillér, Erős Jakabné 1 kor., Gelberger Lajos 36 fillér, Gelberger Mór

Next

/
Oldalképek
Tartalom