Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1911

37 Friedmann Lajos, Füredi Imre, Qájási János, Gottenhuber Hen­rik, Gottlieb József, Grausz Dezső, Heller Ernő, Hetey Zoltán, Kemény László, Kis Miklós, Kiss Ernő, Klein István, Koller Jó­zsef, Kovács László, Kreiszler Ferenc, Puky József, Schlotter Ferenc, Sujánszky István, Takács László, Toronyai Géza, Toronyi Tibor, Tóth János, Uhlarik Béla, Varga Endre, Szem­bratovics Szaniszló. - A VIII. osztályból: Balogh Kálmán, Blattner Béla, Bőgel József, Dobos Béla, Falk Félix, Farkas László, Fischer Béla, Ge'berger Jenő, Goldberger Sándor, Goldstein Lajos, Grósz Sándor, Grünbaum Ignác, Hadházi Ferenc, Halász Imre, Harsányi Jenő, Hegedűs Endre, Horváth Lajos, Kovássy Miklós, Kőszeghy Béla, Krausz Jenő, Lampe Jenő, Lindenfeld Béla, Lehmann László, Meisels Miklós, Nagy József, Nánássy Imre, Pesics Sándor, Popper Ferenc, Sulyok Dániel, Teremi Pál, Zóber Márton. A tanév végén fizetéses rendes tag volt: 165. Ezen évben segítettünk 81 tanulót 835 drb. tankönyvvel. Az egyesület könyvtára gyarapodott vétel utján 113 drb. könyvvel, adomány utján 22 drb. könyvvel. Kiselejteztetett 80 drb. A könyvtár állománya 975. A zárószámadás a következő: Be-étel K f Kiadás K f Maradvány az 1910—1911 tanévről Kamatok 1911 dec. 31-ig (bezárólag jun.-dec.) . . Az 1911—12. tanévi tag­sági dijakból .... Werlin Sándor alapitási diji Igazgató adománya az izr. tandíj után járó "/u-ból 1909—le, 1910- 11 és 1911—12 évről . . . Polyánszky Gyula g. kath. lelkész ajándéka . . . Blattner Géza adománya Különbözü célokra gyűj­tött pénzek maradéka . Egy Batthyányi-utcai tár­saság gyüttésc .... Kiránduló tanáraink és ta­nulóink gyűjtése . . . Falk Félix gyűjtése . . Az elveszett intőivek újra kiállításáért Titz Antal tanár gyűjtése Leszczynszky Kornél ta­nár gyűjtése A VIII. osztály gyűjtési maradéka 4868 188 333 50 101 10 25 65 10 10 2 7 18 8 82 36 62 09 80 64 Tankönyvekért Könyvkötesért Postaköltség 213 48 4 i ' i 74 60 36 Összes 1, n 5(_98 33 Összesen 266 7u Levonva a kiadást . . . 266 70 marad az 1912—13 tanévre 5431 63 Ezen összeg a Debr. Első Takarékpénztárban 48,438 sz. könyvre van elhelyezve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom