9 találat (0,383 másodperc)

Találatok

1. 1905-07-30 / 31. szám
[...] Búza Barna Uray Imre Kuszka István és Uray Miklós orsz kép­viselők [...] Elnökké Bernáth Zoltán alelnökökké Minay István Berzeviczy István Pálffy István Jegy­zőkké Skultéti Viktor dr Tüchler [...] 32 Fertig 33 An 34 Feuer 35 Setzt ab 36 Feuer einstellen 37 Patro­nen versorgen 38 [...]
2. 1903-11-01 / 44. szám
[...] képfestő és Balázs Jolán Kesztler István mézeskalácsos és Dobrovszky Margit Házasságkötések Hablicsek István építész­mester és Sztascsinszky Anna Feuer Menyhért keres­kedelmi utazó és Guttman [...]
3. 1918-07-21 / 29. szám
[...] zöldség a piacról eltűnt Berzeviczy István polgármester kijelentette hogy a burgonyának [...] hát csakugyan igaza volt Tisza Istvánnak mikor Arany János egész költészetéből [...] vitózségi érmet újólag kapta Huszár Ist­ván népfelkelő a bronz vitózségi érmet Varga István és Boros Sándor honvéd Feuer Dániel tizedes Leskoviís György Nagy [...]
4. 1917-06-24 / 25. szám
[...] 2 Butkóczy János 2 Bercsik István 2 Blanár Ödön 10 Szengetovszky [...] 3 Molnár György 3 Takács István 5 dr Molnár Mór 5 [...] Hackel Sándor 5 dr Laudon István 6 Komjáthy Gábor 8 Dob [...] Háni fiú Szimkovics Simon és Feuer mann Sarolta leány Reich Márkusz [...]
5. 1878-12-15 / 51. szám
[...] Kurimai Mihály 40 kr Pólányi István 2 frt Lipcsey József 2 [...] Mermelstein Leopold 50 kr Molnár István 2 frt Turner András 1 [...] Révész József 10 kr Katona István 12 kr Pras kevics Eugen [...] frt Brodi Gyula 2 frt Feuer lich 1 frt Roth Jakab [...]
6. 1913-09-14 / 38. szám
[...] és Klein Melánia Halálozások Lewandowski István r kath 80 éves elemi [...] 1913 szept 10 én Vadai István 380 körjegyző Külön bejáratú utcai [...] K 45 f s jár Feuer Mór 40 K 75 f [...]
7. 1879-03-30 / 13. szám
[...] Mazurák János 2 frt Kovács István 2 frt Richter Miklós 1 [...] Mór 3 frt Dr Zsíró István 5 frt Moskovics Jakab 1 [...] Makkay Dániel 3 frt Pálffy Ist­ván 1 frt Lukácsik János 1 [...] frt Schor Simon 50 kr Feuer licht N 40 kr Juszkovics [...]
8. 1912-11-03 / 44. szám
[...] tagválasztást tar­tott a Társaság Borzeviczy István Fülöp Árpád Deák Gyula és [...] Weinberger Mór 91518 dr Kerekes István 915 82 dr Szentgyörgyi Adolf [...] 26 Szabó Lajos 763 16 Feuer man Bernát 758 dr Sebő [...]
9. 1913-11-01 / 45. szám
[...] eperjesi püspök eskütétele Dr Novak István eperjesi püspök múlt hó 30 [...] helyezte át s hogy dr Feuer Mór nagyszőllősi ügyvéd nevét belügyminiszteri [...] állította elénk Kifogástalanul játszott Krizsovánszky Ist­vánná kedves volt a színen Schönborn [...]