13 találat (0,212 másodperc)

Találatok

1. 1926-03-27 / 12. szám
[...] apos­toli munkájára Fischer főispán Késmárky István dr apát a pécsi egyetem [...] és Horváth lelkészek Szakcj Molnár István plébános Vajta Bence László plébános [...] Drégely Dezső igazgató Bu­dapest dr Bozóky Géza egyetemi professzor az Urak [...] iskola tantestülete özv Mádi Kovács Istvánná Buiapest Drozdik Imre esperes plébános [...]
2. 1928-10-06 / 41. szám
[...] közéletünk vezérfárfiait Huszár Károlyt Haller Istvánt Frtth wirth Mátyást és P [...] Pécsről maga a megyéspüspök Komócsy István prépostkanonok dr Gebauer Miklós c apát irodaigazgató dr Bozóky Gáza dr Molnár Kálmán dr [...] tani A harmadik szónokot Haller Ist­ván volt vallás és közoktatásügyi minisztert [...]
3. 1929-12-07 / 49. szám
[...] a bonyhádi bizottság elnöke Loisch István helyettes elnöke Babay Béla jegyzője [...] Mühl Henrik orvos Bonyhádon dr Bozóky István és dr Giazer Zsigmond orvosok [...] szekszárdi m kir állami Bezerédj István fiú felső­kereskedelmi iskola Vas Gereben [...] Adler János 10 P Dőry Istvánná 6 kg rizs gróf Appooyi [...]
4. 1931-02-11 / 12. szám
[...] Kusz tOB Lajos pénztáros Székely István ügyész dr Bus Lajos könyvtárosok [...] bezárta Jogászbál Bonyhádon Pilis­marót dr Bozóky Géza a M kir Erzsébet [...] Krisz ticB Sándor dr Kurcz István dr fő­szolgabíró Nendtvich Andor dr [...] éves csavargót aki Alsó­nyéken Nagy Istvánnál az istállóban éjjeli Beállást kapott [...]
5. 1933-01-28 / 8. szám
[...] a Földről a Cukorgyártásról dr Bozoky István orvos a fartőső betegségekről Rain [...] Süveg Ká­roly Fáth Mihály Konca István és Doszpod István akik igen nagy tet­szést arattak [...]
6. 1935-04-20 / 34. szám
[...] azzal volt vádolva hogy dr Bozóky István dunaföldvári gyakorló orvosra ráfogta ób [...] a felmentés ellen fellebbezett Dr Bozóky István orvos ellen emelt vádját a [...] és súlyos koponyatöréBt szenvedett Fung István 25 éves vajtai földművest 11 [...]
7. 1937-05-08 / 35. szám
[...] Radó Kató Gyürky Rózsi Visky István és Sugár Jenő Este a [...] bűnügyi drámája szerdán este Visky Ist­vánnak a közkedvelt kitűnő éne kés [...] közgyűlését melyen elnökké vá­lasztották Kutasy Istvánt A vá­lasztmány tagjai lettek Gelencsér [...] Fiókszövetség agilis orvosá nak dr Bozóky Istvánnak az érdeme aki orvosi működése [...]
8. 1937-10-16 / 80. szám
[...] én tar­totta évnyitó gyűlését Papp István plébános egyházi tanácsadó tartal­mas szép [...] az OKH vezérigazgatója dr pilismaróti Bozóky Géza egye­temi tanár és dr [...]
9. 1939-04-26 / 33. szám
[...] szolgabiró kat és dr Regős István vármegyei aljegyzőt tiszteletbeli főszolgabi rákká [...] században tanul­mány irta dr Kiss István a Vas Gereben Kör tagja [...] János 8 Zárószó mondja Kosztolányi István a Vas Gereben Kör tagja [...] dr Koralevszky Géza Dunaföldvdronjj áv Bozóky István Gyönkön dr Kelemen János Pakson [...]
10. 1940-08-22 / 60. szám
[...] vezérigazgatója és neje dr Remenyik István ny főis­pán Purgly János földbirtokos [...] Zoltán közigazgatási bíró dr Weiser István egy tanár és neje dr [...] miniszteri osztálytanácsos és neje Görömbey István ny törvénytahács elnök dr Bozóky Jenő ügyvéd és neje dr [...] iP f 72 f Szerday István 12 794 80 Fábián Mátyás [...]
11. 1941-05-10 / 35. szám
[...] vezérigazgatója és neje dr Remenyik István ny főis­pán Purgly János földbirtokos [...] Zoltán közigazgatási biró dr Weiser István egyetemi tanár és neje drOravetz [...] min osztálytanácsos és neje Görömbey István ny törvényszéki tanácselnök dr Bozóky Jenő ügyvéd és neje dr [...] ta­nítói állásra Néhai id Buzási Ist­ván igazgató ezen sorszámon volt tanító [...]
12. 1941-11-29 / 88. szám
[...] Ferenc püspöki helynök dr Sipos István dr Jakab Béla kanonokok Kiss [...] törvényszéki elnök dr vitéz Hörvdt István alispán dr Vasvdry Ferenc dr Bozóky Géza dr Holub József egyetemi [...] tudomá­sul a titkári beszámolót Dr Bozóky Géza a hitbuzgalmi szakosztály elnöke [...]
13. 1942-04-15 / 28. szám
[...] vezérigazgatója és neje dr Remenyik István ny fő­ispán Purgly János földbirtokos [...] Zoltán közigazgatási bíró dr Weiser István egyetemi tanár és neje dr [...] osztály tanácsos és neje Görömbey István ny törvényszéki tanácselnök dr Bozóky Jenő ügyvéd is neje dr [...] Nagydorog 47 évi szolgálat Morvát István tüske­puszta 47 év Mészáros János [...]