2. oldal, 36 találat (0,147 másodperc)

Találatok

21. 1884-05-18 / 20. szám (659. oldal)
[...] ápril hó 29 én Karsay Sándor superintenden s Pályáza t hirdettetik a nagy károlyi egyházmegyébe kebelezett szaniszlói megürült IV osztályú ev reí [...]
22. 1880-06-06 / 23. szám (759. oldal)
[...] utca gye­rekektől Gyászhírek Papp Lajos szaniszlói n károlyi e m ref [...] tartott síri beszédet Végre Gönci Sándor dömsödi legátus bú­csúzott el pályatársai [...]
23. (_5. oldal)
[...] az értekezés a magyaror Szabó Sándor Logica vagy nak 1842 re [...] Stancsics Mih Népkönyve 1 és Szaniszló Fr Fasciculi eccle­oj és Tamasco [...]
24. 1889-12-29 / 52. szám (1675. oldal)
[...] 184 t január i jével Szaniszló Ferenc indított meg Budapesten fennállásának [...] Balogh Mózesné 20 kr Kecskés Sándor 10 kr Balogh G 20 [...] daróczi lel­kész 3 frt Szőts Sándor dévai lelkész r frt Szőts [...]
25. 1887-11-27 / 48. szám (1529. oldal)
[...] Nóvák Lajos Abauj Bakta 100 Szaniszló Pál F Novaj 100 Szilva [...] ívos Károly Hirics 200 Bajó Sándor Lápafő 100 Gödöllei József A [...] Sebestyén János Kup 200 Zsoldos Sán­dor M Örs 50 Vikár Vince [...]
26. 1866-08-26 / 34. szám (1091. oldal)
[...] az orosz Sz Anna és Sza­niszló rendek lovagja egy porosz érdemrend [...] szent könyvek vértanűi 9 Palló Sándor élete képpel 10 Falun költemény [...]
27. 1842-10-13 / 28. szám (339. oldal)
[...] quos redigit et vulgat Franciscas Szaniszló Abbas s Petri Apóst de [...] negotio mixtorum matrimoniorum pugnan­tia Csajáyhy Sándortól E bizonyítványok közt vannak mellyek [...]
28. 1897-03-21 / 12. szám (184. oldal)
[...] az utolsó protestáns nádor Thurzó Szaniszló pártját fogta De ennek halála [...] s a nagy szeretetért Kovács Sándor theol tanár BELFÖLD Néhány megjegyzés [...]
29. 1906-03-04 / 10. szám (153. oldal)
[...] elbeszélővel ismerkedünk meg vele Hevesi Sándor kitűnő fordításában három szép meséjét [...] Schönthan­féle dramatizálását a melyet Timár Szaniszló ültetett
30. 1869-02-14 / 7. szám (219. oldal)
[...] vencsellői a szathmármegyei mérki berei szaniszlói olcsva apáthi mikolai és vétkai [...] egyház 4 frt főtiszt Karsay Sándor superintendens ur egy évi járuléka [...]
31. 1894-05-03 / 18. szám (283. oldal)
[...] Pál kajatai lelkész 40 frt Szaniszló Pál felső­novaji lelkész 40 frt [...] mádi lelkész 30 frt Sallai Sándor erdőhorváti i leik tanító 30 [...]
32. 1859-04-02 / 14. szám (399. oldal)
[...] n váradi latin szertartású püspök Szaniszló Ferenc ö excjának mint ezen [...] a jelenleg Halléban tanuló Márkus Sándor volt eperjesi theologus neveztetett ki [...]
33. 1887-12-04 / 49. szám (1559. oldal)
[...] szavazattöbbséggel Debreczeni Károly kántorjánosii segédlelkész Sza­niszlón a reform egyház lelkipásztorává vá [...] s lelkész H Böszörmény Zsigmond Sándor ev ref lel­kész H Szoboszló [...]
34. 1884-05-11 / 19. szám (619. oldal)
[...] zsefet egyházi tanácsbiró ul Vári Sándor tótfalusi lel­készt választotta Dr Taliy [...] ment végbe ugyancsak a kórházból Szaniszló Gábor mező gyáni ref lelkész [...]
35. 1892-06-02 / 26. szám (376. oldal)
[...] 23 Kiss Áron 22 Ko­lozsváry Sándor 23 Lükő Géza 23 Pap [...] Szent Miklós 30 Parasznya 100 Szaniszló 50 Dabolcz 50 Fancsika 50 [...]
36. 1882-05-28 / 22. szám (689. oldal)
[...] kr 1 v buza Lelkész Szaniszló Gá­bor Tanitók Jakó Sándor és Madarász József 13 Gyanta [...]

 

  • 1
  • 2