12 találat (0,051 másodperc)

Találatok

1. 1926-02-07 / 30. szám
[...] Berthóty Istvánnéval Pavlovits István és vitéz Sobotich Emiinévei Nedeczky Károly kezdvén [...] Jó­zsefné Faragó Lászlóné Békés Fekete Sándorné dr Gally Gézáné dr Gally [...] Szeghö Emiiné Székely Mi­hályné Békés vitéz Szobotics Emii­né Tagányi Sándorné dr Uhrin Lászlóné Uhrin Pálné [...] Ma­rika Pusztapó Faragó Bözsike Békés Farkas Anni Sopron Fe­kete Erzsébet Gally [...]
2. 1922-10-22 / 242. szám
[...] kaptak Szudár Györgyné Kremzer Jenőné Farkas Gáspárné és Vitéz Mihályná zsibárus iparra Laurinyecz Jánosné [...] kaptak Körösvidék bódé átalakításra Szűcs Sándorné Paulik András és Hugyec Pálné [...] táncestély a Vigadó­ban Dr Pácz Sándorné a Vigadó helyiségében tánctanfolyama kere­tében [...] György Timkó Má­riával Schvarcz Márton Farkas Ber­tával Pollner István Sajben Zsófiá­val [...]
3. 1922-02-25 / 46. szám
[...] is Álgya ezredes szárnysegéd valamint vitéz Siménfalvy Tihamér ezredes törzs­kapitány kíséretében [...] hozzájárultak Békéscsaba város villamosmüve Filippinyi Sándorné özv Láng Gusztávné Dvorza­csek Ilus [...] Lá­zár u Zahoran Mihályné özv Farkas Pálné Bakos Mátyás Gyebrovszky János [...] Ella és Manci özv Papp Sándorné Barts Béláné Timkó Györgyné Farkas Ilonka Gippert Kál­mánné Csicsely Böske [...]
4. 1926-10-21 / 239. szám
[...] mely büntetést von maga után Farkas Lajos gimn tanár Hód­mezővásárhely Petőfi [...] tanár Karácsony András ref lelkész Far­kas Gyula igazgató tanító és sokan [...] vándor­zsákkal járul ezen nemes akcióhoz Vitéz Durkó Antalné szintén fel­ajánlott 1 [...] valamit Hárman dr Emperl Gyuláné vitéz Durkó Sándorné és Faragó Lászlóné egész évre [...]
5. 1926-12-28 / 293. szám
[...] Adorján Karinthy Fri­gyes Szép Ernő Farkas Pál dr Török Frigyes és Farkas Imre Írá­sai mellett a szerkesztői [...] Patay Ica Patay Ilonka Povázsay Sándorné Priszta­vok Endréné dr Simkó Józsefné [...] utca 35 sz házuknak fele­részüket vitéz Dobay Pál és neje Alb [...] hitvallás Horváth István Magyar vércsöppek Vitéz Bernátsky Kornél Élmények és Meglátások [...]
6. 1927-01-14 / 10. szám
[...] Masamodlányok és tanulólányok felvé­tetnek Gyémánt Sándorné nőikalapüzleté­ben 137 Bútorozott szoba 2 [...] jártas gépírónő felvétetik gyorsírók előnyben vitéz Szöllősy és Weisz fatelepén 3 [...] kg I Lövőház utca 11 Farkas Ügyvcdi irodába lmok férfi Jce­restetik [...]
7. 1926-11-03 / 249. szám
[...] jelenti A községi választók a vitéz Durkó Sándorné nyugalomba vonu­lásával a polgári leányiskolánál [...] Fe­renc Surányi Miklós Rabindranath Tagore Farkas Imre Jakab Ödön Lőrinczy György [...]
8. 1926-09-16 / 209. szám
[...] és aprítást a legolcsób­ban vállal vitéz Szőllősy József és Weisz Kálmán [...] István kiáll ezüst érem Kötélgyártóipar Farkas István kamarai oklevél Adamik János [...] Gyula kiállí­tási aranyérem Kalapipar Gyémánt Sándorné miniszteri oklevél Oskovits Testvé­rek kamarai [...]
9. 1926-05-06 / 102. szám
[...] élénk érdeklődés nyilvánul A rendezőség Farkas Gyula igaz­gató elnök széleslátásu vezetése [...] Zilahy Lajostól Szent a béke Vitéz Miklóstól és a következő je­lenetek [...] és kö­siönetét fejeii ki Kohn Sándorné és Brüll Jakabné nemes szivü [...]
10. 1921-06-09 / 124. szám
[...] Teitelbaum József Schwartz Mór Révész Farkas Girol R Sándor Dávid ifj [...] 1 én A táncvizsgára János vitéz gyer­mekszereplőkkel a benne előfor­duló nagy [...] Sándor Ernöné a gyümölcsös­sátorban Borbély Sándorné Vigh Illus Román Zsófika Timkó [...]
11. 1925-07-12 / 155. szám
[...] János asz­talos Kristóf Józsen asztalos vitéz Szöllősi József épület és tüzeló­angagkereskedés [...] Cirul Jenő házlebontási özv Hoff­man Sándorné Zelenák Istvánné telekdarabolási Stern és [...] Tóth Margonyai Jászapátiból Tóth Barna Farkas József Fehér Istán fl Csák­ból [...]
12. 1924-09-02 / 200. szám
[...] vál­lalta ellenőr Veress Imre és vitéz Horváth Pál számvizsgálók Bielik Sándor [...] készítést válla­lok Tisztelettel özv Pollák Sándorné Markovits Ida 3418 Ingatlanforgalom Az [...] III házát Labner u 11 Far­kas István és neje Csadony Máriá­nak [...]