5. oldal, 103 találat (0,162 másodperc)

Találatok

81. Index (_3. oldal)
[...] Miklós 29 Bodó János 9 Bozóky Gyula 9 Hol czinger Ignác [...] 20 Kray Pál 29 Luzsicza István 56 Mosonyi Sándor 24 Mráz [...] 20 Ozorai János 29 Pokorný István 20 Siposs Antal 46 Szalontai [...] Társulat megalakulása 34 M árton István suspensus a divinis 37 M [...]
82. IV. (52. oldal)
[...] d pontját és megál­lapítja hogy Bozóky Géza szentszéki ülnöki czim után [...] után 50 kor dr Miksó István pozsonyi kanonokká történt kinevez tetése [...] czim után 100 kor Zname­ná István nagyszombati kanonokká történt kineveztetése után [...]
83. 1978 / 1. szám (_5. oldal)
A TEOLÓGIA BESZÉLGETÉSE BOZÓKY ÉVÁVAL A szeretet tűzhelye a [...] Vélt és valódi keresztjeink Cselényi István Gábor 38 Vallásos motivációk Hegyi [...]
84. Index (_2. oldal)
[...] Képek ajánlása 69 Dr Kosztolányi István így szeretett az Isten 58 [...] Concursus pro parochia Baja Szent István 23 Concursus pro parochia Foktő [...] 12 Directorium szétküldése 69 Distinctiones Bozóky Perjés dr Szörényi dr Mojzes [...]
85. 1980 / 3. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Meves, Christa: Az egészséges nemi nevelésről (_12. oldal)
[...] cohésion du foyer chrétien Éva Bozóky Seigneur apprends nous ä prier [...] de partenaires et leurs épreuves István Thiry QUESTIONS THÉOLOGICO PASTORALES LÁSZLÓ [...]
86. 1992 / 1. szám (_5. oldal)
[...] magyarországi szerzetes­képhez 1 054 NEMESKÜRTY ISTVÁN Az ökumené és az Ige [...] a New Age 2 112 BOZÓKY ÉVA Élet az egység jegyében [...]
87. 1983 / 1. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Schuster, Heinz: A világiak kora (_8. oldal)
[...] Umweltschutzes und die christliche Erwachsenenbildung István Gábor Cselényi Umweltschutz Menschenschutz Éva Bozóky Das Charisma des fortgeschrittenen Alters [...]
88. 1983 / 4. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Kerényi Lajos: Élményszerű istentalálkozások (M1_16. oldal)
[...] csa ád Széli Margit beszélgetése Bozóky Éva íróval 1979 1 A [...] határai Széli Margit beszélget Vas István íróval 1979 3 Az ágak [...]
89. 1981 / 4. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Nagy József: A papi lelkiség néhány vonása a "Redemptor Hominis" enciklika alapján (_22. oldal)
[...] L Église Eglise missionaire ÉVA BOZÓKY Un modele une soeur qui [...] des ministéres iCor 12 5 István Pákozdy Quelques traits de caractére [...]
90. 1981 / 1. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Tomka Ferenc: Izgalmas lehet-e a krisztusi élet (_8. oldal)
[...] l annonce de la Parole István Gábor Cselényi FORUM Ascese joie [...] de la vie religieux Éva Bozóky Positions de théologiens á la [...]
91. Dr. Bódiss Jusztin : A kereszténység legrégibb nyomai a római íróknál (204. oldal)
[...] Trimalchionis féle részletet nálunk Székely István fordította le Győr Bemutatja különben a Bozóky féle Római Világ is Sienkievicz [...]
92. 1978 / 2. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Kerekes Károly: Egy szentírási szakasz értelmezése katekézisünkben (_12. oldal)
[...] á l esprit de service István Gábor Cselényi FORUM Les tendences [...] ENTRETIEN DE TEOLÓGIA AVEC ÉVA BOZÓKY Foyer familial foyer de I [...]
93. VI. (68. oldal)
[...] 20 Wrojtek József 50 38 Bozóky Géza 35 26 725 Zachratka [...] Erdőssy Ferenc 40 56 Erdőssy István 90 06 Ernszt Károly 16 [...]
94. Irodalmi értesítő (901. oldal)
[...] ív Katholikus Szemle A Szent István Társulat folyóirata Szerkeszti dr Mihályfi [...] apátság Ism P I dr Bozóky Az első keresztény kodifikáció Ism [...]
95. 1979 / 3. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Paleta Éva: Kismamák, nagymamák (_12. oldal)
[...] ä travers l histoire Éva Bozóky Tu as mis le salut [...] aujourd hui portant les aromates István Gábor Cselényi QUESTIONS THEOLOG ICO [...]
96. Index (_2. oldal)
[...] Úr Jézus 7 levele 14 Bozóky A szentföld lelke 52 Csávossy [...] Szegedi Nemzeti Emlékcsarnok 17 Szt István Tár­sulat kiadványai 16 28 Szkalka [...] felvétel 17 felvettek 20 Szent István Társulat kiadványai 16 28 Szentföldi [...]
97. XIII. (139. oldal)
[...] Bószner János szentsz tan Pozsony Bozóky Géza Budapest Bö schatt Ferenc [...] Karácsonyi Sándor pleb Zsitvaapáti Kardhordó István pleb Kurtakeszi Kégly György s [...]
98. Tartalomjegyzék (78. oldal)
[...] János gróf elnök Zsem bery István dr ügyvivő alelnök Hindy Zol­tán [...] Almásy Imre gróf Beszkid Antal Bozóky Géza dr Blanckenstein Pál gr [...]
99. VII. (31. oldal)
[...] november 5 én A Pongrácz István kispesti lakos Sár­kány utca 63 [...] Colomannus Blázsik Carolus Bokovics Josephus Bozóky Geysa Dr Breyer Stephanus Druga [...]
100. I. (9. oldal)
[...] ad tartalmas útmutatásokat A Szent István Tár­sulat kiadása Szociális és karitatív [...] pie in Domino obi­erunt Geysa Bozóky assessor S Sed curatus r [...]