Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1948

LITTERAE CIRCULARES AD VENERABILEM CLERUM ARCHIDI0ECES1S COLOCENSIS ET BACSIENSIS ANNO 1948. DIMISSAE i ©II® KALOCSA, 1948. NYOMATOTT AZ ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom