SHEMATISMUS 1913.

t Elhunytak az Úrban. Nagys. Aidinger Nep. János úr, kir, tanácsos, Pécs szab. kir. város kiérd, polgármestere. — Pécs. Nagys. és főt. Babócsay Pál úr, cimz. kanonok, aranymisés áldozópap, kiérd, bodonyi esperes-plébános. — Pécsi egyházm. Nagys. Bozóky István úr, a Ferencz József-rend lovagja, a budapesti rendház apostoli szindikusa. — Budapest. Főt. Erős Gedeon úr, plébános. — Karácsond (Egri főegyházm.) Főt. Gehring Fülöp úr, sombereki plébános. — Pécsi egyházm. Tek. Graics Endre úr, akadém. festő, — Pécs. Nagys. és főtiszt. Korányi Antal úr, cimz. pré­post, főesperes és bártfai plébános. — Kassai egyházm. Tek. Pertich Mihály úr, köz- és váltóügyvéd, törvényhatósági bizottsági tag, a szabadkai rendház apostoli szindikusa. — Szabadka. Nagys. és főt. Dr. Rétay Gyula úr, hittudor, cimz. kanonok, törökszentmiklósi esperes-plébános. — Egri főegyházm. Nagys. és főtiszt. Spiesz János úr, pécsi székes­egyházi apátkanonok. — Pécs. Tek. Ravicza Móric úr, érseki uradalmi gazda­tiszt. — Kalocsa. Nmélt. és főtiszt. Várossy Gyula úr, kalocsai érsek, v. b. t. tanácsos, stb. stb. — Kalocsa. Mélt. waldbachi Watzesch Miklós Fülöp úr, nyug. cs. és kir. huszárezredes. — Pécs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom