3 hit(s) (0.515 seconds)

Hits

1. MÁSODIK RÉSZ. Az egyházkerület általános története. • VII. Az iskolák és a nevelés ügye. (877. oldal)
[...] Bogács Bálint 1570 és Nauclerus András is 1571 Szentmiklósi Ambrus ex [...] Lethenyei 1631 Deselvics István 1636 Horváth András 1637 sat Ez ifjak közül [...] ajánlotta A kör­mendi születésű Gradeczi Horváth Stansith Gergely is Horváth
2. ELSŐ RÉSZ. Az egyes egyházközségek története. • V. A Batthyányak urodalmai Vas megyében. (202. oldal)
[...] együtt Erdődy Péter 1551 Tarnóczy András kapitánynak adta el ismét a [...] Körmend birtokában Ugyanekkor lakott Körmenden Horváth Stansith Márk Szigetvár volt parancsnoka Fia [...]
3. MÁSODIK RÉSZ. Az egyházkerület általános története. • III, A tanfejlődés és a hitviták. (731. oldal)
[...] kiválóbb világi tagok voltak még Stansith Horváth Gergely a sze­pesi alispán és [...] Pythi­raeus Gergely kőhalmi és Szegedi András újkéri lelkészek kik a jegyzőkönyvet [...] Beythe részéről ennek fiát Beythe András surányi lelkészt Sculteti részéről pedig [...] rektorát választották meg Jegyzeteket irt Horváth Gergely is és Sculteti főként [...]