Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I. kötet. Sopron 1924.

A DUNÁNTÚLI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET TÖRTÉNETE. A DUNÁNTÚLI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET MEGBÍZÁSÁBÓL IRTA PAYR SÁNDOR, A M. KIR. ERZSÉBET EGYETEM EVANG. HITTUDOMÁNYI KARÁN AZ EGYHÁZTÖRTÉNET TANÁRA. I. KÖTET. (A MÜ ELSŐ FELE.) V7 • SOPRON. NYOMATOTT SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1924.

Next

/
Thumbnails
Contents