3002 találat

Találatok

1. Bereznai Zsuzsanna: Nép elbeszélőkultúra Érsekcsanádon (XX. század) (226. oldal)
[...] mesélt az unokáknak a János vitézt a Hamupipőkét a Piroska és a farkast Az Erős Jánosról szóló mesét [...] nekünk nem volt soha Laki Sándorné Fajszi Mária 1924 ben született [...]
2. RÉPÁSI VIKTÓRIA – HAVAS ENIKŐ – DVOŘÁK LIBOR: Annotated checklist and distribution of social wasps (Hymenoptera, Vespidae: Vespinae, Polistinae) in Hungary (52. oldal)
[...] ÉGy Fabricius E FE Norbert Farkas FN Orsolya Fegyveres FO Zoltán [...] Havasi Hv Sándor Hámori Há Sándorné Hámo­ri Hné Sándor Horvatovich HS [...] Aladár Visnya Vis Visóvölgyiné Vné Vitéz V Völgyes Vö Zeitler Ze [...]
3. Évi jelentés 1993–1997 – Jahresbericht 1993–1997 • Népszerűsítő cikkek. – Populrwissenschaftliche Artikel. p. 364–368. (366. oldal)
[...] A Sebestyén emlékérem kitüntetettje Jusari Sándorné FH L 145 1994 7 [...] Gyerkőc XI 5 1995 18 FARKAS ZOLTÁN A Borostyánkő út Kulturális [...] Egy régészeti szenzáció megörökítése Kalandozó vitéz sírja FH LI 1995 november [...]
4. Kalauz (106. oldal)
[...] Ketskés Elek dr Kováts János vitéz Máté András Ocsipa Árpád Paál [...] Káplány Mariska Vásár tér 19 Farkas Margit Szépdülő raktári tiszt­viselő Deutsch [...] András kovits József Csikós Andor Farkas Gyula dr Csöppentzky Mihály Flits [...] Rostaházi Ervin Választmányi tagok Balassa Sándorné dr Holly Gézáné Lipcsei Lajosné [...]
5. Kalauz (107. oldal)
[...] Elnöki tanács Bilkei Ferenc dr Farkas Gyula tanár Issekutz Aurél dr [...] ignác Választmány Aulich Józsefné Balassa Sándorné özv Báró Jenőné özv dr [...] Kováts Ferenc ifj Lits Ferenc vitéz Máté András Müller Henrik Pete [...]
6. Kalauz (105. oldal)
[...] Kováts Ferenc ifj Lits Ferenc vitéz Máté András Müller Henrik Pete [...] Lenke Bory Aranka özv Brada Sándorné Csikós Ándorné Csúcs Janka dr Farkas Gyuláné özv Felber Nán­dorné Hang [...]
7. Kalauz (129. oldal)
[...] A János Dörőm bözi Mihály vitéz Sipos Lajos és Molnár János [...] tanító Léczfalvy Sándor postamesternő Csabay Sándorné kiadó Szar­vas Ilona közs szülnő [...] Bikfalvy Ernő üzemv és felügy Farkas Imre Régi község mely a [...] Lajos szülnő Hartmann Jánosné Hartmann Sándorné Steurer Mária Groszeibl Ferencné és [...]
8. Kalauz (143. oldal)
[...] adonyi járásból Huszár Gyula Dunaadony Farkas Sándor Ercsi móri járás­ból Vas [...] Ger­gely Rosripál Vince Kasó Pál vitéz Kovács lstváu vitéz Szabó József Szommer Hubert Válint [...] a Dobos József­­né és Nemes Sándorné 135 h gr Gorzey Má­ria [...] gőzmalma Kovács Sándor cementárugyára és Farkas Já­nos és Röthler Károly darálója [...]
9. Kalauz (157. oldal)
[...] Tóth A János Dörömóözi Mihály vitéz Sipos Lajos és Molnár János [...] tanító Léczfalvy Sándor postames­ternő Csabay Sándorné kiadó Szarvas Ilona közs szülnö [...] 12 szám üzemvezető és felügyelő Farkas Imre Régi község mely a [...] Lajos szülnö Hartmann Jánosné Hartman Sándorné Steurer Mária Groszeibl Ferencné és [...]
10. Kalauz (159. oldal)
[...] könyv Stettner Mátyás pzt B Farkas Sándor Hangya szövetk e n [...] h Bes álló vendéglős Klopfer Sándorné 1926 ban szül 19 f [...] oktatók Gratzl Gábor Tauth Antal vitéz Vörösmarty Jó set és Mayer [...] telep Világ­hírű szülötte kempeleni Kempelen Farkas 1733 1804 rjogludós nyelvész gépész [...]
11. Kalauz (105. oldal)
[...] Khuen Hédervary Károly László Titkár vitéz Láng István Jegyzők Kuko­­relly István [...] Haedekker Zoltán Herincs Lajos Gondnok vitéz Láng István Ügyész dr Lintner [...] Ferencné Meszlenyi Mária dr Lintner Sándorné Tb el­nökök ifj gr Merán [...] dr Balassa Imre Molnár Imre Farkas Gyula Meszlenyi Béla dr Vanczel [...]
12. Kalauz (119. oldal)
[...] adonyi járásból Huszár Gyula Dunaadony Farkas Sándor Ercsi móri járás­ból Vas [...] Gergely Roszipál Vince Kasó Pál vitéz Ko­vács István vitéz Szabó József Szommer Hu­bert Válint [...] h Dobos József­­né és Nemes Sándorné 135 h özv Szőgyény Marich [...] gőz­malma Kovács Sándor cementámgyára és Farkas János és Röthler Károly daralója [...]
13. Kalauz (134. oldal)
[...] elő j Tóth A János vitéz Sipos Lajos és Molnár János [...] tanító Léczfalvy Sándor postamesternő Csabay Sándorné kiadó Szarvas Ilona szülnő Némeih [...] u 12 üzemv és felügy Farkas Imre Régi község mely a [...]
14. Kalauz (84. oldal)
[...] utca 4 Schwarc László Székesfehérvár vitéz Gerle József Veszprém Horthy Miklós [...] Fe­rencné Meszlenyi Mária dr Lintner Sandorné Tb elnökök ifj gr Merán [...] Sándor gr Csekonics Eizsébet Schrlchker Sándorné Lonkay Zsigmondné Dréher Jenőné Szluha [...] dr Balassa Imre Molnár Imre Farkas Gyula Meszienyr Béla dr Vanczel [...]
15. Kalauz (101. oldal)
[...] József özv Kováts Jánosné 25 vitéz Galló András 27 Csiszár Nándor [...] Lukács József Temető sor 1 Farkas István 1 Kalocsa Péter la [...] 8 Virágh Aurél 10 Osváth Sándorné 12 özv Szabó Gyuláné 4 [...] 93 özv Csorna Krolyné 95 vitéz Hári József 97 Vadász György [...]
16. Kalauz (102. oldal)
[...] özv Bleyer Gy né 14 Farkas János 16 18 20 Ref [...] Jenő és testv 58 Falvay Sándorné 60 Mészáros Mihály 62 Pénzes [...] János 5 Major Sándor 7 vitéz Molnár Mihály 9 özv Palkovits [...]
17. Kalauz (108. oldal)
[...] 30 özv BrusztSándorné 32 Heilmann Sándorné 33 Rauf Schneider János 37 [...] Selymes Mihályné 12 Szijjártó György Vitéz Pap Lázár 14 Horn Ágoston [...] özv Pálinkás Imréné 3 b Farkas József 2 a özv Skorka [...]
18. Kalauz (113. oldal)
[...] adonyi járásból Huszár Gyula Dunaadony Farkas Sándor Ercsi móri járás­ból Vas [...] Vince Kasó Pál Karsay Géza vitéz Szabó József Válint Béla és [...] h Dobos Józsefné és Nemes Sándorné 135 h özv Szögyény Marich [...] Sándor gőzmalma Kovács Sándor cementárugyára Farkas János és Röthler Ká­roly darálója [...]
19. Kalauz (132. oldal)
[...] és Likaskö höz A keresztes vitézek 1193 évi alapitó levele szerint [...] könyv Stettner Mátyás pzt B Farkas Sándor Hangya szövetkezet ein Karner [...] 782 h Beszálló vendéglős Klopfer Sándorné Vasútállomás Mór távolság 7 km [...]
20. Kalauz (84. oldal)
[...] Papp Károly Seregélyesi u 1 vitéz Pál Ferenc Zita kir u [...] Deák F u 27 Tóth Sándorné Sarló u 17 Tőke János [...] Fehér Géza Halász u 10 Farkas István Forgó u 22 Fodor [...]