Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis. – Alba Regia. A Szent István Király Múzeum Évkönyve. 27. 1993-1997 – Szent István Király Múzeum közleményei: C sorozat (1998)

Évi jelentés 1993–1997 – Jahresbericht 1993–1997 - Népszerűsítő cikkek. – Populrwissenschaftliche Artikel. p. 364–368.

KOVÁCS PÉTER 1995 El Kazovszkij Purgatórium. Bevezető. SzIKMK, D/223, 1994. KOVALOVSZKY MÁRTA Az aranykor örökre végetért? Móri ízelítő a textilparadi­csomból. FH, L, 1994. március 4. Julius Gyula. Kiállítási katalógus. Bevezető. SzIKMK, D/227.SZ. Újabb meglepetés olvasóink számára 2. Nemzetközi Mű­vészkönyv-kiállítás. Be-vezető. SzIKMK, D/225, 1994. LUKÁCS LÁSZLÓ A Dunántúl vándorai. FH, L, 1994, december 17. Farsangi táncmulatságok. FH, L, 1994, január 29. A forrástól a torkolatig. ÉéT, XLIX/16, 1994,497. Följegyzések Claudia Mafris Duna című könyvének mar­gójára. Élet és Irodalom, XXXVIII/5, 1994, 14. Gunda Bélával a Nagy-Sárréten. FH, L/272, 1994, 12. Karácsonyi köszöntés, kántálás. FH, L, 1994, december 24. Lucakalendárium, lucabúza, lucapogácsa. FH, L/12, 1994, december 2. Mégegyszer az ab ai vacsoráról. FH, L/12, 1994, 6. A moldvai magyaroknál. FH, L/260, 1994, 10. Munkaülés Petronellben. Készül a dunai kulturális útvo­nal terve. FH, L/171, 1994,7. Orisekné Farsang Erzsi naiv művész kiállítása. Bevezető. SzIKMK, D/224, 1994. Pünkösdi zöldághordás Gyúrón. FH, L, 1994, május 21. A Sebestyén-emlékérem kitüntetettje: Jusari Sándorné. FH, L/145, 1994,7. Szellemi találkozásaim Csanádi Imrével. FH, L, 1994, december 31. Téli népszokások Fehérváron. Fehérvári Hét, 1994. de­cember 16. Vándorló templomok. ÉéT, XLIX/6, 1994, 180-181. Zöld fenyőgallyat tűz ki házában... A karácsonyfa múltja. Fehérvári Hét, 1994. december 16. MATUSSNÉ LENDVAI MÁRTA Dunaújváros közhasznú ismeretei. (Előszó: középkor, új­és legújabb kor). Dunaújváros 1994. Sztálinváros. Kiállítás ismertető. Program Magazin, 1997. SASVÁRI EDIT Újházi Péter: Képek és dobozok. Kiállításo katalógus. Bevezető. SzIKMK, D/226, 1994. VARRÓ ÁGNES A tükör a néphagyományban. In: A bűvös tükör. Fejeze­tek a tükör kultúrtörténetéből. SzIKMK, D/221, 1994, 11-20. CSERMÉNYI VAJK A légi fényképezés és a régészet kapcsolata. Kiállítás a Szent István Király Múzeumban. FH, LI, 1995, de­cember 9. A tavasz ünnepe. "Téged ünnepel itt játék és tréfa, virágok anyja, Floralia. ". FH, LI, 1995. április 27. DEMETER ZSÓFIA Kosa László: A gyulai református egyház története. (ismertetés) Honismeret, XXIII/6, 1995, 107-109. Demeter Zayzen Mária: Öntudatosodás és önfeláldozás között, (ismertetés) Limes, VIII/1-2, 1995,176-177. Történelem apróban. Gyerkőc, XI/4, 1995, 18. Vasverő "a" helység kalapácsa. Gyerkőc, XI/5, 1995, 18. FARKAS ZOLTÁN A Borostyánkő út. Kulturális turizmus. FH, LI, 1995, november 9. A "királyi Pannónia". Független Székesfehérvár, 1995. április, l.sz. A Múzeumegyesület közgyűlése után. Független Székesfe­hérvár, 1995. április, l.sz. Pro Gorsio: Az idegenforgalom számára hozták létre. Független Székesfehérvár, 1995, április, l.sz. Egy régészeti szenzáció megörökítése. Kalandozó vitéz sírja. FH, LI, 1995, november 9, 16, 23, 30. Rejtett kincsek. Független Székesfehérvár, 1995, május, l.sz. A szarkofág titka. Független Székesfehérvár, 1995, április, 2.sz. FITZ JENŐ Gorsium. Fehérvári Almanach '96. Székesfehérvár, 1995, 12-15 Gorsium-Floriana-Intercisa. Aquileia - Aquincum Gorsium - Floriana - Intercisa. IKMK, D/237, 1995, 3. FÜLÖP GYULA Árpád-házi III. Béla halálának 800. évfordulója. FH, LII/5, 1996, április 20. Avarkori vezérek Igaron. FH, LI, 1995. március 4. Bizánc és a táci avarok Fejér Megyei Kalendárium 1966. Székesfehérvár 1995, 125-129. Csókakő vára. FH, LI, 1995. január 14. Harci díszek a csákón. FH, LI, 1995. szeptember 26. Intercisa római elődje. FH, LI, 1995. február 11. Megyénk települései és történelmük. In.: Fejér Megyei Kalendárium 1966. Székesfehérvár 1995, 27-114. Nyomozás egy középkori gyilkosság ügyében. Fejér Me­gyei Kalendárium 1966. Székesfehérvár 1995, 129­132. 366

Next

/
Oldalképek
Tartalom