7. oldal, 124 találat (0,151 másodperc)

Találatok

121.
[...] Pál m k Superintendens Miskolczi István m k esperes Kandó József [...] és négy évi oskolázást köve­telvén kérése nem teljesíttetik
122. 1862. május 19. 20. 21. 22. 23.
[...] Pált végképpen Sóós Józsefet Deli Istvánt 12 évre egyházi elöljáróságra nem [...] törlesztésére szándékolt behúzása tárgyában tett kérése meg nem adatha­tik hanem utasittatik [...]
123. 1843. június-augusztus • Oldalszámok • 38
[...] 157 Egyházkerületi főiskolai Oktató Bocsor István ur miután a főtiszt Egyházkerületi [...] egyházkerületi tanács kedvesen vévén Bocsor István Oktató ur jelentését megismeri a [...] helyteleníttetni kérte ugy jelenleg hasonló kérése van Miután t i a [...]
124. 1843. június-augusztus • Oldalszámok • 39
[...] pénztárnak a dereskei nemes közbirtokosság kérése nem telyesittethetik 162 Az ajkai [...] regestratura Segédje s Táblabiró Lassú István ur főtiszt Superintendens Úrhoz 1840 [...]