7. oldal, 124 találat (0,154 másodperc)

Találatok

121. 1945 • 1945. július • Betűsoros tárgymutató (76. oldal)
[...] ajándékozási szerződése 335 Győr egyházközség kérése egyházkerü eti járulékok elengedése tárgyában [...] tanárainak 230 Igazolása dr Rácz Istvánnak 138 igazolása Szabó Sándornak 139 [...]
122.
[...] rendes Il od tanitó azon kérése hogy neki a búcsi egyház [...] és kertjét midőn ugyanis Pelsei Istvántól cserélt beltelek által megnagyobbította a [...]
123. 1843. június-augusztus • Oldalszámok • 39
[...] pénztárnak a dereskei nemes közbirtokosság kérése nem telyesittethetik 162 Az ajkai [...] regestratura Segédje s Táblabiró Lassú István ur főtiszt Superintendens Úrhoz 1840 [...]
124. 1862. május 19. 20. 21. 22. 23.
[...] Pált végképpen Sóós Józsefet Deli Istvánt 12 évre egyházi elöljáróságra nem [...] törlesztésére szándékolt behúzása tárgyában tett kérése meg nem adatha­tik hanem utasittatik [...]