4 találat (0,218 másodperc)

Találatok

1. III. (76. oldal)
[...] protestánsok garázdálkodásáról értesült Bozók várban kerese menedéket hogy ott bevárván mig [...] Bozók vá­rát s azt Dobisi István esztergomi kanonok várparancsnok kezéből kiragadván [...]
2. Második rész. Munkálatok (180. oldal)
[...] JUBILEUMI EMLÉKKÖNYV említ melyet szent István a Bold Szűz tiszteletére Budán [...] tanúskodik amellett is hogy szent István gazdagon megajándékozta a szent Gellért [...] Mária mennybevitelének ünnepe volt szent Ist­vánnak legkedvesebb napja Ezen az ünnepen [...] a kegyele­mért és remélte hogy kérése meghallgatásra talál S valóban úgy [...]
3. II. (37. oldal)
[...] csekély podgyászt egyik külö­nös gonddal kérésé s erősen kezdé követelni a [...] sietett szentségtörö vágya kielégítésére de István atya útját állá Barátom szólitá [...] Hagyd te csak rám viszonzá István atya az én lelkem gond­ját [...] és nem kevesebb bátorság lakott István atyában Isten háza és szentségének [...]
4. Magyarföldi pálmaágak, vagyis magyr hitbajnokok ismertetése (31. oldal)
31 s letarolt virányokat kérésé föl Ezért köteleznek minket szünetlen [...] üríteniük Először a keleti missziókban István atya szász Iíonrád és több [...] tengermelléki Taurus hegy­alj jelöltetik Más István atya a moziéin tatárok által [...]