12 találat (0,321 másodperc)

Találatok

1. (Mutató 259. oldal)
[...] 122 m I 421 Gönczy Sándor Az örökösödési eljárásról IV 230 m II 179 Görgey Sándor A jelz követelés érvényesithetó e [...] 268 m II 364 Grodzlci Szaniszló Sértett fél meg nem jelenése [...]
2. (Oldal 502. oldal)
[...] Ü L 1893 24 Grodzki Szaniszló A büntetés kiszabása és helyes [...] B XXV 24 K Nagy Sándor Ha a tettes ki nem [...] stádiumában B XXVIII 8 Strausz Sándor Felmentő Ítéletek formulázásáról B XXVIII [...] B XXXI 10 K Nagy Sándor Esküdtek felebbezése sajtó ügyekben J [...]
3. (Mutató 79. oldal)
[...] m IV 8 16 Gártner Sándor IV 442 m III 265 [...] Gonda Dezső XI 391 Gönczy Sándor IV 230 m II 179 Görgey Sándor IV 269 m II 365 [...] 364 m III 14 Grodszky Szaniszló V 501 m V 620 [...]
4. (Oldal 14. oldal)
[...] sem hogy a képviselő Neorcsics Szaniszlónak az egész választási időre egy [...] állásától megfosztott adóvégrehajtójá­nak ugy Vojnits Sándor képviselő valamint dr Matievics István [...] István és Lelics Péter Vojnits Sándorra adják le a sza­vazatukat ők [...] állított tényre s bajsai Vojnits Sándor részességére s maga Vojnits Sándor kihallgatása
5. (Oldal 15. oldal)
[...] sza­badkai kelebiai pusztai tanyáján Vojnits Sándor megrendelése folytán ennek személyes jelenlétében [...] felsorolt választók továbbá hogy Vojnits Sándor a megvendé­gelés közben ezen választók [...] adat arra nézve hogy Vojnits Sán­dor előzőleg a megvendégelést Hockstock Józsefnél [...] megtérítette volna amennyiben a Vojnits Sándor által Neorcsics Szaniszló kezeihez a kiszolgáló személyzet részére [...]
6. (Oldal 17. oldal)
[...] a tény­állításokra hogy dr Purgly Sándor főispán dr Biró Károly pol­gármester [...] Benedek dr Winkler Elemér Neor­csics Szaniszló Szkenderovics Alajos Mukits Péter Sztancsics [...] Rieger Mihály szabadkai lakosok Vojnits Sándor képvi­selőjelölttel történt előzetes megbeszélés után [...] abból a czélból hogy Vojnits Sándorra szavazzanak hogy ezen megvendégelés rendezésében [...]
7. (Oldal 14. oldal)
[...] sem hogy a képviselő Neorcsics Szaniszlónak az egész választási időre egy [...] állásától megfosztott adóvégrehajtójá­nak ugy Vojnits Sándor képviselő valamint dr Matievics István [...] István és Lelics Péter Vojnits Sándorra adják le a sza­vazatukat ők [...] állított tényre s bajsai Vojnits Sándor részességére s maga Vojnits Sándor kihallgatása
8. (Oldal 15. oldal)
[...] sza­badkai kelebiai pusztai tanyáján Vojnits Sándor megrendelése folytán ennek személyes jelenlétében [...] felsorolt választók továbbá hogy Vojnits Sándor a megvendé­gelés közben ezen választók [...] adat arra nézve hogy Vojnits Sán­dor előzőleg a megvendégelést Hockstock Józsefnél [...] megterítette volna amennyiben a Vojnits Sándor által Neorcsics Szaniszló kezeihez a kiszolgáló személyzet részére [...]
9. (Oldal 17. oldal)
[...] a tény­állításokra hogy dr Purgly Sándor főispán dr Biró Károly pol­gármester [...] Benedek dr Winkler Elemér Neor­csics Szaniszló Szkenderovics Alajos Mukits Péter Sztancsics [...] Rieger Mihály szabadkai lakosok Vojnits Sándor képvi­selőjelölttel történt előzetes megbeszélés után [...] abból a czélból hogy Vojnits Sándorra szavazzanak hogy ezen megvendégelés rendezésében [...]
10. (Oldal 14. oldal)
[...] sem hogy a képviselő Neorcsics Szaniszlónak az egész választási időre egy [...] állásától megfosztott adóvégrehajtójá­nak ugy Vojnits Sándor képviselő valamint dr Matievics István [...] István és Lelics Péter Vojnits Sándorra adják le a sza­vazatukat ők [...] állított tényre s bajsai Vojnits Sándor részességére s maga Vojnits Sándor kihallgatása
11. (Oldal 15. oldal)
[...] sza­badkai kelebiai pusztai tanyáján Vojnits Sándor megrendelése folytán ennek személyes jelenlétében [...] felsorolt választók továbbá hogy Vojnits Sándor a megvendé­gelés közben ezen választók [...] adat arra nézve hogy Vojnits Sán­dor előzőleg a megvendégelést Hockstock Józsefnél [...] megterítette volna amennyiben a Vojnits Sándor által Neorcsics Szaniszló kezeihez a kiszolgáló személyzet részére [...]
12. (Oldal 17. oldal)
[...] a tény­állításokra hogy dr Purgly Sándor főispán dr Biró Károly pol­gármester [...] Benedek dr Winkler Elemér Neor­csics Szaniszló Szkenderovics Alajos Mukits Péter Sztancsics [...] Rieger Mihály szabadkai lakosok Vojnits Sándor képvi­selőjelölttel történt előzetes megbeszélés után [...] abból a czélból hogy Vojnits Sándorra szavazzanak hogy ezen megvendégelés rendezésében [...]