2. oldal, 187 találat (0,141 másodperc)

Találatok

51. (98. oldal)
[...] 2 í 1 2 1 Feuer Mihály izr 1 I 1 [...] 1 1 1 1 1 Feuer Sándor izr 1 1 3 [...] íj 3 f 10 Iványi István 1 1 2 2 2 [...] 2 3 1 2 Jandacsik István 1 1 3 1 1 [...]
52. (90. oldal)
[...] 3 3 3 2 2 Feuer Ernő izr i í 1 [...] 1 1 I i i Feuer Fiilöp izr i 1 3 [...] 3 3 3 1 Kis István i 1 1 9 9 [...] 1 1 1 1 Mihalovits István i 3 3 4 3 [...]
53. (57. oldal)
[...] Endre VIII o 14 Eszes István féle 341 K kamata 16 [...] Vajda Jó­zsef VI o 19 Feuer Lőrinc féle 1000 K kamata 60 K kapta Feuer Já­nos VIII o 20 Holló [...]
54. (99. oldal)
[...] Mihály Benedekti Vitus Fazekas Géza Feuer György Feuer József Hegyi József Kun Ár­pád Pál Béla Pollatsek Vilmos Pozsár István Szelcp csényi András Tihanyi Dezső [...]
55. (57. oldal)
[...] 2 I 3 2 5 Feuer Mihály izr I 1 1 [...] 1 í 1 1 1 Feuer Sándor izr 2 1 3 [...] 3 2 1 10 lványi István í 1 2 2 2 [...] i 1 I 1 Peregi István 9 1 2 2 2 [...]
56. (111. oldal)
[...] Ferenesik József Ferenesik Károly 5 Feuer Mihály izr v Feuer Sándori izr v Hamann János Iványi István Kiss József 10 Klein Dezső [...] ref v Pál Kálmán Peregi István 20 Rimóczy József Rozenfeld Imre [...] Tápay Endre Tápay Lajos Tótb István 35 Trungel Andor Túri Pál [...]
57. (67. oldal)
[...] 1 2 9 2 2 Feuer Mihály izr 1 1 1 [...] 1 I i 1 2 Feuer Sándor izr 1 1 3 [...] 4 3 3 3 lványi István isin 1 1 2 2 [...] 1 1 i 1 Peregi István 2 1 i 2 2 [...]
58. (99. oldal)
[...] 2 2 3 2 t Feuer Ernő 1 I i i [...] i i 1 1 1 Feuer Fiilöp 1 1 3 3 [...] 2 2 3 3 Kiss István 1 1 1 c 2 [...] 1 1 1 1 Mihálovits István 2 2 3 3 3 [...]
59. (104. oldal)
[...] 3 2 2 f 5 Feuer György izr 1 1 2 [...] 3 2 3 2 3 Feuer József izr 1 1 3 [...] 3 2 2 i Pozsár István 1 i 2 3 3 [...]
60. (95. oldal)
[...] 2 3 2 3 t Feuer György izr 1 1 3 [...] 3 3 3 i 2 Feuer József izr 1 1 3 [...] 3 3 2 2 Pozsár István 1 1 2 3 2 [...]
61. (109. oldal)
[...] 2 2 2 2 1 Feuer György izr 1 1 3 [...] 2 2 3 2 3 Feuer József izr 1 1 3 [...] 3 2 2 20 Pozsár István 1 2 3 3 3 [...]
62. (96. oldal)
[...] 3 3 4 2 2 Feuer György izr 9 1 3 [...] 3 2 3 2 2 Feuer József izr 1 1 3 [...] 2 2 2 2 Pozsár István 1 2 3 3 3 [...]
63. (53. oldal)
[...] 3 2 3 5 Csáki István i I 3 4 4 [...] 9 9 9 9 io Feuer György izr 2 1 9 [...] 3 2 2 2 2 Feuer József izr 1 1 9 [...]
64. (107. oldal)
[...] 3 2 2 5 Csáki István ism 1 1 2 3 [...] 2 í 2 3 2 Feuer György izr v 2 1 [...] 2 í 2 2 1 Feuer József izr v 2 1 [...]
65. (63. oldal)
[...] Szegi Imre Tarjányi Sándor Tóth István Vízhányó István Vesszősi Vilmos Rezsnyák Béla Ezenkívül [...] Schweiger Jenő Schweit­zer Imre Szluka István Török István I oszt Bakos Béla Bakos [...] Bálint Jó­zsef Baghy László Csáki István Csima István Eszes Ist­ván Fekete Kálmán Miskolczi Géza Molnár László Stiopu János Prikkel István Szelhoffer Géza Szemerédi József
66. (8. oldal)
8 Karoly Pásztori István Sille István Szabó Géza Tábi László Tóth [...] özv Pásztor Ferenczné és Simonides Istvánná úrasszonyok ajándékoztak több rendbeli értékes [...] Gyögy Engelman János Fazekas Géza Feuer György Fein Andor Grünhut Sándor [...] Bense Dezső Czitter Jakab Czombos István Döme István Kálmán Endre Memlaur Aurél Reinhardt [...]
67. (17. oldal)
[...] geom Szépírás í Torna Szabó István 2 2 3 3 3 [...] 4 2 2 3 Vízhányó István 1 3 3 4 3 [...] 3 3 2 1 Zakar István ref 1 1 3 3 [...] Ágoston Vas József Vizsgálation maradt Feuer Lajos izr Beiratkozott 60 Vizsgálatot [...]
68. (105. oldal)
105 19 A Feuer Lőrinc féle alapítvány kamata 47 54 K kapta Kun István VIII o tanuló 20 Az Ulrich István féle alapítvány kamata 22 44 [...] akaró nemesszívű tanügy barát Hajas István VI o t segélyezésére 20 [...]
69. (20. oldal)
[...] Agócs János kanonok y Csima István uj templomi főkántor f Holló Sándor takarékpénztári igazgató Bánhidy István y Szabó László y tanácsnok [...] Schweitzer Adolf Baghy László Sille István Koperniczky János Pellech Kálmán Constantinum [...] Kuuz Béla Csó­kán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Boleszny Antal
70. (26. oldal)
[...] Agócs János kanonok f Csima István új templomi főkántor f Holló Sándor takarékpénztári igazgató Bánhidy István f Szabó László f tanácsnok [...] Baghy László Zólyomi Simon Sille István Koperniczky János Pázsit Lajos Szabó [...] Kunz Béla Csókán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Boleszny Antal
71. (26. oldal)
[...] Agócs János kanonok f Csima István új templomi főkántor f Holló Sándor takarékpénztári igazgató Bánhidy István f Szabó László f tanácsnok [...] Baghy László Zólyomi Si­mon Sille István Koperniczky János Pázsit Lajos Szabó [...] Kunz Béla Csókán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Boleszny Antal IMJ
72. (37. oldal)
VII o Besze István 2 Borsodi Sándor 1 Csitári István 2 Farkas Károly 1 Hatvani Sándor 1 Hegedűs István 1 Horváth Csaba 2 Kurdics [...] Csiliga Menyhért Deskó Atilla 2 Feuer László 2 Gajin Iván 3 [...] Béla 1 IV osztály Banse István 1 Brummer István 1 Fekete Sándor 1 Lovas [...]
73. (33. oldal)
[...] Agócs János kanonok f Csima István új templomi főkántor f Holló Sándor takarékpénztári igazgató Bánhidy István f Szabó László f tanácsnok [...] Baghy László Zólyomi Simon Sille István Koperniczky János Pázs it Lajos [...] Kunz Béla Csókán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Boleszny Antal 3
74. (62. oldal)
[...] titkár Szemerédi Dániel Vili főjegyző Feuer Ernő VIII aljegyző Franki Géza VII pénztáros Szarvas István Vili ellenőr Endre László VII [...] Eyszrich György VIII könyvtáros Kiss István VIII osztályú tanu­lók Biráló bizottsági [...] Gampel Béla Julesz Jenő Kiss István VIII és Bíndfeld Béla VII [...]
75. (56. oldal)
[...] o ta­nuló kapta 20 A Feuer Lőrinc féle alapítvány 50 K [...] o tanuló 21 Az Ulrich István féle alapítvány 24 K kamatát [...] 30 K t kapta Dobák István VII o tanuló 23 Márton [...]
76. (59. oldal)
[...] Agócs János kanonok f Csima István új templomi főkántor f Holló Sándor takarékpénztári igaz­gató Ránhidy István f Szabó László f tanácsnok [...] Bagby László Zólyomi Simon Sille István Koperniezky János Tísztvis el ői [...] Kunz Béla Csókán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Boleszny Antal Fájó szívvel [...]
77. (103. oldal)
[...] féle alapítvány kamatát kapta Szarvas Ist­ván VIII o tanuló 66 61 [...] féle alapítvány kamatát kapta Kiss István VIII o t 4642 K [...] o t 5 K 20 Feuer Lőrinc féle alapítvány kamatát kapta [...] t 45 K 21 Ulrich István féle alapítvány kamatát kapta Szabó [...]
78. (10. oldal)
[...] Czobos Károly Zólyomi Simon Sille István Dr Bienfeld Lajos Tisztviselői kar [...] Fazekas Kálmán választmányi tagok Csima István Frank Ignácz ifj Molnár Imre [...] Kunz Béla Csókán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Szabó László Vagyoni állapot [...] Wolf Béla VIII főjegyző Mészáros István VIII aljegyző Farkas Ká­roly VII [...]
79. (19. oldal)
[...] koronás alapítványával boldog emlé­kezetű Bánhidy István 200 frt alapítványával tekintélyesebb összegekkel [...] tagok dr Beke Lajos Csima István Feuer Sándor Frank lgnácz ifj Molnár [...]
80. (60. oldal)
[...] 66 f kamatát 11 Eszes István VIII o tanuló kapta a [...] 30 f kamatát 15 Csima István VIII o tanuló nyerte az [...] Sándor Vili és Beli czay István IV o tanulók nyerték 2 [...] o tanu­lók kapták 3 A Feuer Lőrinczné féle alapítvány kamatát 33 [...]
81. (39. oldal)
[...] 2 Puskás Zoltán 2 Seres István 2 Tóth Károly 1 VII [...] Jenő 1 VIII o Besze István 1 Borsodi Sándor 1 Csitári [...] Ferenc 1 Csiliga Menyhért 1 Feuer László 2 Kanyó Antal 1 [...] kezdő tanulta V osztályosok Bense István 2 Biró István i Borda József 1 Czagány [...]
82. (48. oldal)
48 Sándor takarékpénztári igazgató Bánhidy István f Szabó László tanácsnok Zámbó [...] Baghy László Zólyomi Simon Sille István Dr Bindfeld Lajos Tisztviselői kar [...] alelnök Kripóczky Gábor titkár Sille István pénztárnok Lengyel Imre könyvtárnok Eyszrich [...] Kunz Béla Csókán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Szabó László Kirándulást alap [...]
83. (55. oldal)
Csáki István Eszes István Fekete Kálmán Glück Sándor Gróss [...] Pór Jenő Pórjesz János Prikkel István Rosner Ödön Schweiger Imre Szabó [...] Szomor László V Ferencsik Károly Feuer Mihály VI Czitter Jakab Szabó [...]
84. (26. oldal)
[...] 1 Niedermayer Kálmán 2 Novák István 2 Pelyva Jenő 1 Strébely [...] 2 Farkas Zoltán 2 Lönncz István 1 Pejtsik László 1 Takács István 2 Törteli Zoltán 2 Wirker [...] el Kardvívásból VII o Gál István 1 Feuer László 1 Kovács R György [...] 1 Strébely József 1 Szabó István 1 A T
85. (65. oldal)
[...] Pásztor Ferencz ügyvéd f özv Feuer Mihályné özv Tarjányi Józsefné f [...] Agócs János kanonok f Csima István uj templomi főkántor f Holló Sándor takarékpénztári igaz­gató Bánhidy István f Szabó László tanácsnok Zámbó [...] Baghy László Zólyomi Simon Sille István dr Bindfeld Lajos
86. (28. oldal)
[...] Testgyakorlás ód o c Bcszc István 3 2 2 3 3 [...] 3 1 1 i Csitári István 2 3 3 4 3 [...] 3 3 1 i Magántanulók Feuer Éva 2 3 3 3 [...] Szabó Imre Tar Lajos Tóth István Beiratkozott 21 Vizsgálatot tett 16 [...]
87. (7. oldal)
[...] jelesen érettek Éber Zoltán Mikes István Rázel Panni Jól éret­tek Blau István Braun Endre Fantoly István Günczler Rózsa Seres Erzsébet Szabó [...] Lajos Érettek Biró László Fövényi István Láng Aladár Lőrincz Teréz Pál [...] Éber Gyula VII o a Feuer Lőrinc féle ala­pítvány 60 K [...] alapítványának 100 K kamatát Sebők István
88. (31. oldal)
[...] Fazekas Kálmán Vá­lasztmányi tagok Csiina István Frank Ignátz Kunz Béla Kri [...] Steiner Gusztáv Tóth Endre Számoizsgálók Feuer Sándor Szabó László Segélyre kiadott [...] VIII o tan ellenőr Baksay István VII o tan könyvtárnok Csábi István VIII o tan háznagy Veres [...]
89. (31. oldal)
[...] Mennyiségi Ük ra a Besze István 2 2 2 3 3 [...] 2 1 3 2 Csifári István 2 3 3 3 3 [...] 1 I 2 1 Hegedűs István ism 1 2 3 3 [...] 1 2 3 3 Magántanulók Feuer Éva izr 3 3 3 [...]
90. (6. oldal)
[...] vizsgálat eredménye jelesen érettek Gö­rög István Julesz Miklós Molnár László Porst [...] Nuszbaum László Schmitz János Somogyi István Vargha Julianna Érettek Biró Anna Csenki Sándor Ehr­lich István Latkóczy Antal Rottenstein Margit Szabó [...] Kristófcsák László Vilii 0 a Feuer Béla féie alap 55 K [...]
91. (20. oldal)
[...] Deutsch Lajos özv Eszik Mihályné Feuer Imre Gaál László Hoff man [...] Imre 20 f t Iványi István Kiss József Szondi Róza 5 [...] Soós Imre Strébely Gyula Szabó István özv Szabó Mihályné dr Táby László Tarjányi János Wirker István Zámbó Dezső Üj pártoló tagok [...]
92. (25. oldal)
[...] VII o t pénztáros Gál István VII o t szertárosok Rusvay [...] László 2 Rusvay Tibor 3 Feuer László 4 Strébely József 2 [...] 5 Simay Ferenc 6 Gál István Az intézet tornaterme 180 mI [...] Lukács Dénes 1 Nagy P István 1 Nők Ferenc 1 Szabó [...]
93. (83. oldal)
[...] tanuló neve Bellóny Zoltán Benkovich István Boda István ref Boda Kálmán ref Csatáry István Csatáry Zsigtnond Dobák Dénes Eszes József Fazekas Sándor Fekete Béla Feuer Sándor izr Frindt Ferenc Guttmann [...] Jotzkovits Trifon g kel Juhász István Juhász Sándor ref Kalmár István izr Kanyó István Kárpáti Béla Kisznér Imre Krébecz [...]
94. (41. oldal)
[...] 2 Molnár György 1 Sáfrán István 1 Strébely Gyula 1 Újvári [...] I Sós Imre 2 Száraz István 2 Takács József 2 Tábi [...] Ferenc 1 Deskó Attila 2 Feuer László 3 Kanyó Antal 2 [...] 2 Szabó Béla 2 Tóth István 1 VI o Almási Béla [...]
95. (11. oldal)
íí István Frank Ignácz ifj Molnár Imre [...] Stéiner Gusztáv Számvizsgálók Szabó László Feuer Sándor Segélyzett az egyesület 4 [...] VIII o tanuló ellenőr Szabó István VII o ta­nuló könyvtárnok Bering [...]
96. (22. oldal)
[...] 1 Sviscsov Ernő 1 Takács István 1 Az énekkar az intézeti [...] is tudunk majd felmutatni Öveges István az énekkar vezetője 2 Rendkívüli [...] 1 Ökrös Gergely 2 Szabó István 2 Szebenyi Tibor 2 Vidéki [...] Kertész Ervin 1 VI osztály Feuer László 1 Gaál István 1 Kovács R György 1 [...]
97. (37. oldal)
[...] 00 H Díjkedvezmény foka Besze István i 2 2 3 3 [...] 4 2 3 1 Csitári István i 2 3 3 3 [...] 1 1 1 5 Hegedűs István 1 2 3 3 3 [...] 2 3 3 2 2 Feuer Éva izr 1 3 3 [...]
98. (45. oldal)
[...] 3 4 3 4 3 Feuer Sándor izr 2 1 3 [...] 3 4 4 3 Juhász István 2 2 3 3 3 4 4 3 3 Katona István 1 1 1 1 1 [...] 3 4 4 4 Klémann István 1 2 3 2 2 [...]
99. (64. oldal)
[...] Baghy László Zólyomi Simon Sille István dr Bindfeld Lajos Tisztviselői kar [...] alelnök Kripóczky Gábor titkár Sille István pénztárnok Lengyel Imre könyvtárnok Eyszrieh [...] Kunz Béla Csókán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Szabó László 10 Kirándulási [...]
100. (12. oldal)
[...] rendfőnök Pásztor Ferencz ügy­véd Özv Feuer Mihályné Tarjányi Józsefné Holló Mihály [...] neje Agócs János kano­nok Csima István uj templomi főkántor Holló Sándor takarék pénztári igazgató Bánbidy István Szabó László tanácsnok