6 találat (0,306 másodperc)

Találatok

1. 1992-02-25 / 8208. szám (53. oldal)
[...] pz újságírókat tegnap délután Boros István a kuratórium vezetóje Elmondta a [...] az igazgatóság ne­vezze ki Nemeskürty Istvánig Az alapítvány kuratóriuma a történtek [...] a nyilatkozat amely szerint Nemeskürty Ist­vánt főszerkesztővé Kraszna 1 Zoltánt és [...] lap egyik munkatársa elvitte Nemeskür­ty Istvánnak Ezek után az ró úgy [...]
2. 1993-06-08 / 8477. szám (15. oldal)
[...] résztvevőjét Ba­logh Györgyöt FKGP Prepe­liczay Istvánt FKGP és Ugrin Emesét aki [...] kezdődtek Sz A J Prepeliczay István erkölcstelenség koalíciós szerződésre hivatkozni Mivel [...] koalíciós egyez­tetésen részt vevő Bakos István­nak Cseh Sándornak Györgyi Árpádnak Kiss [...] Balogh György Gerbovits Jenő Prepeliczay Ist­ván Torgyán József Vörös Vin­ce akik [...]
3. 1993-06-22 / 8485. szám (17. oldal)
[...] 1993 6 17 a Csurka István az ügynöklistán A tét ki [...] Nemzet szerdai számában közölte Csurka István nyilatkozatát Lehet hogy nevem rajta [...] előbb Torgyán József azután Csurka István A Magyar Igazság csoport tagjainak átvilágítási kérése a miniszterelnök egy kijelentésé­re adott [...]
4. 1991-09-24 / 8124. szám (27. oldal)
[...] törvénytervezet általá­nos vitájában amelyet Csurka István MDF javaslatára a továb­biakban a [...] Tamás külügyminisztériumi politikai államtitkár és kérése i hogy a határozatot a [...] a miniszter hatáskörébe illene Balsai István egyetértett azzal hogy a kérdés [...]
5. 1991-08-26 / 8105. szám (18. oldal)
[...] újból e kontinens történelmé­nek folyamatába Kérése így szólt ne hátul kullogva [...] Pál el­sőként a budapesti Szent Ist­ván bazilikát kereste fel ahol öregekkel [...]
6. 1993-03-15 / 8430. szám (28. oldal)
[...] azt jelenti Moszkvába hogy Kovács István KV tag arra kérte hogy [...] Csak 1989 óta Grósz Károly kérése kérdése és Krjucskov válasza óta [...]