11 találat (0,397 másodperc)

Találatok

1. (210. oldal)
[...] a Dragus fia Péter az István fia Szteczk Laczko és István a Sándor fiai és Bilkei Balitza unokái kérése folytán átirja a Lipcse és [...]
2. (116. oldal)
[...] rendeljen ki melléje hivatalból ügyvédet Kérése magyaráza­tául felhozza hogy irataik Török [...] egy másik feljegyzés szerint Széchényi István irat­jegyzék ellenében 1803 ban adta [...] Széchényi Kata 1803 ban Gál István özvegye szintén II Fe­rencz király [...]
3. (185. oldal)
[...] tartandó vizsgálatról 1577 Tiltakozás Borsos István mezőmadarasi és uraji Marosszék jószágainak elfoglalása ellen 1638 Ébeni István kérése a fogarasföldi Szombatfalva inskripciója iránt [...]
4. (_37. oldal)
[...] pápa Frangepán Márton és János kérése folytán meghagyja Ferencz vegliai püspöknek [...] a küldött ajándékok s Frangepán István követsége tárgyában 361 CCCLIII 1448 [...] és aragoniai király levele Frangepán Istvánhoz a Hunyadi Jánossal kötött egyez­mény [...] 30 Hunyadi János levele Frangepán István­hoz az aragoniai királylyal való szövetség [...]
5. (199. oldal)
[...] Rákóczi György parancsle­vele kolozsvári Varsolci István kincstári jogügyigazgatóhoz hogy az 1636 [...] Klárának elhalálozásáról 1722 Bogáti Druzsianna kérése a fejedelemhez hogy Mikó Ferenctől [...] Fehér vm visszavált­hassa 1635 Kuún István bevallást tesz a Kuún Gergellyel [...]
6. (360. oldal)
[...] pápa Frangepán Márton és János kérése folytán meghagyja Ferencz vegliai püspöknek [...] zengi co­mesnek és testvéreinek az István comessel és testvéreivel való meg­békélésre [...]
7. (458. oldal)
[...] át neki iványi földjeit azonban kérése nem teljesül 1730 február 14 [...] birtokainak egyike 1365 től Kanizsay István zágrábi püspök által ezen család [...]
8. (245. oldal)
[...] keltett főleg visszatetszést a biztosítás kérése továbbá a felkelők éles állásfoglalása [...] békeközvetítés hálátlan munkájához hogy Jeszenszky István nádori titkár szintén tárgyalt Bercsényivel [...]
9. (129. oldal)
[...] azokat mégis 1410 ben Dolhai István vajda özvegye és 1417 ben [...] Bud fia máramarosi román Vincz kérése folytán átírja Lajos király­nak a [...]
10. (81. oldal)
[...] prépost fogságából egy jobbágyát Kariza Istvánt erőszakosan kiszabadíttatta és Ezen nevü [...] Ezeen faluba szökött akit gyakori kérése ellenére sem küldött Ákos vissza [...] Péter Sándor és Illés fia István alperesek Wyhel i Péter felperes [...]
11. (191. oldal)
[...] Kata Mária Terézia királynőhöz felterjesztett kérése hogy a fiskustól 1728 ban [...] Bethlen Miklósné Vay Er­zsébet fiainak Istvánnak és Lászlónak illetve ifj Vay [...]