22 találat (0,327 másodperc)

Találatok

1. Személynévmutató
[...] 366 Horváth Mihály 4 Horváth Szaniszló 205 Horváth Zsigmond 58 Houchard [...] 119 240 254 293 Huszár Sándor 134 Hű‍v ös Károly 23 [...] 366 Jekl János 226 Jerikóghi Sándor 353 Jerney Máté 388 Jókai Mór 215 Jókúthy Sándor 269 Jordán Károly 61 70 [...]
2. 16.1 1891.június 24. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 656 • 657 • 658
[...] 1891 VII sz előterjesztése Lesser Szaniszlónak kérvényére egy német szinház nyitásának [...] tanács pártoló előterjesztése alapján Lesser Szaniszló volt színigazgatónak az V kerületben [...] dr Adler Zsigmond dr Apaticzky Sándor Bacher Jakab Bauer József dr [...] Győry Elek Gyulányi Adolf Hahóthy Sándor Hazay Lajos Hegedűs Sándor Hindy Kálmán Horváth Lajos báró [...]
3. 7. 1898. február 23. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 292
[...] Vdjdaffy Gusztáv Eberling József Hampel Sándor Kállay Gyula Verédy Károly dr [...] János tanácsnok úr másodelnök Hampel Sándor bizottsági tag úr tagok Vajdaffy [...] urak és tanácskozási joggal Scerbovszky Szaniszló tűzoltó főparancsnok úr h az [...] Ede bizottsági tag urak Scerbovszky Szaniszló tűzoltó főparancsnok Mállás Hugó főmérnök [...]
4. 20. 1898. szeptember 28. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 1123 • 1124
[...] Mauks János Mezei Péter Mezei Sándor dr Michl Alajos Mihalovits Antal [...] Németh Titusz Neuschlosz Ödön Nóvák Sándor Oetl Antal Okoliesányi Gyula Országh Sándor dr budavári Ott Ádám dr [...] 1897 VI számú előterjesztése Füzy Szaniszlónak mint a magyar országos irgalmas­rend [...]
5. Név- és tárgymutató
[...] Zsigmond utcza kikövezése ügyében Fraenkel Sándor dr adó és katona­ügyi bizotts [...] hadapród iskolai alapítványi helyre Frivaldszky Sándor jogügyi bizotts tag választása Fröschl [...] pénzügyi bizottsági tag választása Füredy Sándornak a Károly kaszárnyá­ban helyiség bérbeadása [...] Zsiga orvostudori oklevele 1560 Füzy Szaniszló lásd Irgalmas rend 191 599 [...]
6. 3. 1904. január 27. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 96 • 97 • 98 • 99 • 100 • 101 • 102 • 103 • 104 • 105 • 106 • 107
[...] tanácsos ur tanácskozási joggal Sczerbovszky Szaniszló tűzoltó főparancsnok ur tanácskozási joggal [...] értelmében bemutatja dr Bozóky Béla Sándor Antal V Hajnal u 2 [...]
7. Név- és tárgymutató
[...] herczegnö alapította Irgalom­háza lásd Irgalomliáz Sándor utezai volt képviselőház bérbe­adása 74 [...] bizottsági tag választása 44 Schossberger Sándor orvostudori oklevele 838 Schrank Ferencz [...] felfolyamodása helyfogla­lási ügyben 261 Schubert Sándor indilványa a szarvas­marhavásáron a marháknak [...] Istvánné szülésznői oklevele 171 Scerbovszky Szaniszló kiküldése az ál­landó szinházvizsgáló bizottságba [...]
8. Név- és tárgymutató
[...] Schubert Ernő nyugdíjazása 680 1394 Sándor kimentése 121 Schütz Antalné korengedélye [...] szülésznői oklevele 1171 Hona 1484 Szaniszló András kegydíja 23 Szaplonczay Mihalovits [...]
9. Név- és tárgymutató
[...] szabadsága a közgyűlésből 81 Propper Sándor rendreutasítása a közgyű­lésen 79 bizottsági tagságáról lemond 225 R Raffay Sándor dr bizottsági örökös tag választott [...] 336 Rothermere lord szoborajándéka 313 Sándor Pál bizottsági tagságáról való le­mondása 225 Scerbovszky Szaniszló volt tűzoltófőpa­rancsnok halála 26 Segély [...]
10. 1.1 1931. január 20. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve
[...] Antal Bednárz Róbert P Bende Szaniszló Berkes Jenő dr Bezegh Huszágh [...] Ferenc dr Lédermann Mór Lévai Sándor Madarassy Beck Gyula br dr [...] Zsigmond Miklós Ferenc dr Miliők Sándor Müller Antal Nagy Andor Nagy [...]
11. 1.1 1931. január 20. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve • 6 • 7 • 8
[...] dr Harrer Ferenc P Bende Szaniszló Egyesült Nemzeti Párt Törvényhatósági bizottsági [...] bizottsági rendes tagok dr Raffay Sándor dr Szőke Gyula Frühwirth Mátyás [...]
12. 1.1 1931. január 20. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve • 6 • 7 • 8
[...] Bikkal Rezső Torna Dezső Staud Sándor Sobján László ifj Streda Károly Szántó Sándor Weisz Gábor Prokisch Vilmos Walikovszky [...] Géza Perness János dr Zufall Sándor vitéz Horky Ferencné Alsódraskóczy Morvay [...] Etelka Marton Józsefné Eisen József Szaniszló Pál Simkó Béla Mészáros István [...]
13. 1.2 1931. január 22. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve
[...] Antal Bednárz Róbert P Bende Szaniszló Bezegh Huszágh Miklós Bieber József [...] Ferenc dr Lédermann Mór Lévai Sándor Lingel János Madarassy Beck Gyula [...] Zsigmond Miklós Ferenc dr Miliők Sándor Molnár László Müller Antal Nagy [...]
14. 2. 1931. január 28. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve
[...] Antal Bednárz Róbert P Bende Szaniszló Berkes Jenő dr Bezegh Huszágh [...] Ferenc dr Lédermann Mór Lévai Sándor Madarassy Beck Gyula br dr [...] Zsigmond Miklós Ferenc dr Miliők Sándor Molnár László Müller Antal Nagy [...]
15. 3. 1931. február 4. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36
[...] m kir belügyminiszterekről továbbá Scerbovszky Szaniszló volt tűzoltófőparancsnok érdemeiről A közgyűlés [...] Baross utca 90 17 dr Sándor István I Fery Oszkár utca [...]
16. 5. 1931. február 13. rendkivüli közgyűlés jegyzőkö nyve
[...] Antal Bednárz Róbert P Bende Szaniszló Berkes Jenő dr Bezegh Huszágh [...] Ferenc dr Lédermann Mór Lévai Sándor Lingel János Madarassy Beck Gyula [...] Zsigmond Miklós Ferenc dr Miliők Sándor Molnár László Müller Antal Nagy [...]
17. 6. 1931. február 17. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve
[...] Antal Bednárz Róbert P Bende Szaniszló Berkes Jenő dr Bezegh Huszágfr [...] Dorner Gyula Draskóczy László Ernszt Sándor dr Éber Antal dr Farkas [...] Ferenc dr Lédermann Mór Lévai Sándor Lingel János Madarassy Beck Gyula [...] Zsigmond Miklós Ferenc dr Miliők Sándor
18. 10. 1931. március 6. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve • 72 • 73 • 74 • 75 • 76
[...] dr Pollákné Stern Szerén Raffay Sándor dr Ravasz Árpád Szepessy Albert [...] Schmidt Richárd Staub Elemér Struczky Sándor Szabó Sándor dr Szémann Mihály Vass Béla [...] f ü o P Bende Szaniszló Gál Benő Hajdú Marcel dr [...]
19. 12.1 1931. május 6. rendes közgyűlés jegyzőkönyve
[...] Géza l Bódy László Wossala Sándor tanácsnokok dr Csordás Elemér tievti [...] Antal Bednárz Róbert P Bende Szaniszló Berkes Jenő dr Bezegh Huszágh [...] Ferenc dr Lédermann Mór Lévai Sándor Madarassy Beck Gyula br dr [...]
20. 15. 1931. julius 1. rendes közgyűlés jegyzőkkönyve
[...] Antal Bednárz Róbert P Bende Szaniszló Berkes Jenő dr Bezegh Huszágh [...] Lázár Domokos Lédermann Mór Lévai Sándor Magyar Miklós Martin János vitéz [...] Pompéry Elemér Popelka Béla Propper Sándor Ravasz Árpád Reisz Móric Révész [...] Kálmán dr Steinherz Simon Struczky Sándor tr

 

  • 1
  • 2