Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1898

7. 1898. február 23. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 292

1898 február 23-iki közgyűlés. — 291—292. szám. 115 Mezei Péter, Szálai Mihály dr. y Vdjdaffy Gusztáv, Eberling József, Hampel Sándor, Kállay Gyula, Verédy Károly dr., Ott Ádám dr., Szántay Adolf bizottsági tag urak; d) a községi szeretetházi bizottmány: elnök: Horvát János tanácsnok úr; másodelnök: Hampel Sándor bizottsági tag úr ; tagok: Vajdaffy Gusztáv, Huszár Adolf, Kirschhoffer Károly, Ebner János dr., Scheich Károly, Mezey Péter, Ott Ádám dr., Virava József dr., Verédy Károly dr., Grósz Sándor dr., Breitner L. Zsigmond, Horváth József, Hindy Kálmán bizottsági tag urak és tanácskozási joggal Szőts András igazgató úr; e) az Erzsébet-szegényházi bizottmány: elnök: Horvát János tanácsnok úr; tagok: Back Fülöp, Beliczay Béla, Ébner János dr., Stadler Károly, Peringer Ferencz, Adler Lajos, Paksy Béla, Szandtner Károly, Glück Frigye?, Bálint Sándor, Szántay Adolf, Horváth A. János, Kimer Károly, Mezei Péter, Baumann Antal bizottsági tag urak és tanácskozási joggal a gondnok és Stáhly Ignácz dr. főorvos urak ; f) a dunajobbparti szegényházi bizottmány: elnök: Horvát János tanácsnok úr; tagok: Kanyó Sándor, Tabódy József, Huszár Adolf, Ott Ádám dr., Peringer Ferencz, Baumann Antal, Kirsch­hoffer Károly bizottsági tag urak és tanácskozási joggal Kulcsár Ferencz gazda; g) a tűzoltó házi bizottmány: elnök: Horvát János tanácsnok úr; tagok : Bárány Ernő Nándor, Aich Ferencz ifj., Beliczay Béla, Máttyus Arisztid, Boros Soma, Kállay Gyula, Szálai Mihály dr., Peringer Ferencz, Paky Béla, Hampel Sándor, Szabó József, Eulenberg Salamon dr., Sigmund Gusztáv, Bosemberszky Ödön dr. bizottsági tag urak és tanácskozási joggal Scerbovszky Szaniszló tűzoltó-főparancsnok úr; h) az állandó szinházvizsgáló bizottma'ny: elnök: Horvát Ferencz tanácsnok úr; tagok: Quittner Zsigmond, Pucher József, Paksy Béla, Steinhardt Antal, Pártos Gyűli, Ackermann Ede bizottsági tag urak, Scerbovszky Szaniszló tűzoltó-főparancsnok. Mállás Hugó főmérnök urak, a rendőrfőkapitány, vagy helyettese, ezeken kívül az illető kerületi elöljárók, a kerületi építési felügyelő mérnökök és a kerületi kéményseprők ; i) az Albrecht-Hildegarde-bizottmány: elnök: Horvát János tanácsnok úr; tagok: Beliczay Béla, Mezey Péter, Tőrök György, Back Fülöp, Gebhardt Károly, Baumann Antal, Kramer Miksa, Breitner L. Zsigmond és Horváth József bizottsági tag urak. Tudomásul vétetvén, a bejelentett bizottmányok névjegyzéke kinyo­matni és a bizottsági tagoknak megküldetni rendeltetik. ' Miről a tanács jegyzőkönyvi kivonaton értesítendő. !292. A tiszti főorvos úr az 1876: XIV. t.-cz. 162. §-ának e) pontja értelmében bemutatja: 1. Egresi Lajos dr. (lak. VIII. Fecske-u. 41.), 2. Kerényi Zoltán dr. (lak. II. Krisztina-körút 1.) egyetemes orvos tudorok és 3. Cseh Petemé szül. Zöld Zsófia (lak. VII. Nefelejts-u 6.), 4. Disznós Ferenczné szül. Bodnár Erzse (lak. VII. István-út 3á/c), 5. Stolla Amália (lak. VII. Csányi-u. 6.), 6. Teuer Józsefné szül. Berger Bózsa (lak. IX. Üllői-út 9l/a.), 7. özv. Alloni Gandenzné szül Anschulz Auguszta (lak. V. Nádor­utcza 43.), 8. özv. Tímár Gergelyné szül. Timár Anna (lak. VI. Dávid-u. 3.) 9. özv. Spiegel Dávidné szül. Weinsiein Gizella (lak. Csömöri-út 10.) és végül 10. Kókai Józsefné szül. Orbán Júlia (lak. VI. Bulyovszky-u. 37.) szülésznők okleveleit. Az oklevelek rendben találtatván, a kihirdetési záradékkal ellátva a tiszti főorvos úrnak visszaadatnak, a tanács pedig utasittatik, hogy a nevezett orvostudorok, illetőleg szülésznők neveit az adózók lajstro­mába vezesse be.

Next

/
Oldalképek
Tartalom