4. oldal, 81 találat (0,255 másodperc)

Találatok

61. 1. rész • E) • XXI. Táncziskolák • XXII. Ügyvédek (1_668. oldal)
[...] özv VI Hunyadi­tér 2 Lökös Sándorné VII nefelejts u 27 29 [...] V Vilmos császár­út 54 Méhely Sándorné I Attila u 23 Meisler [...] dr VII dob u 21 Farkas Erzsi X hölgy u 29 [...] u 12 14 Tőkés Ferencz vitéz VII Bethlen­utcza 29 Trendler József [...]
62. 1. rész • F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke (1_765. oldal)
[...] VI ó utcza 20 Kása Sándorné özv X Simor u 19 [...] V visegrádi u 25 Laborczy vitéz Ferencz I márvány utcza 40 [...] 64 Tel T 129 20 Farkas VII hársfa u 25 Löwenstein [...] VI hajós utcza 19 Lustig Farkas VI Bulcsu u 19 Lusztig [...]
63. 1. rész • F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke (1_798. oldal)
[...] VII Péterfy Sándor­utcza 41 Bokros Sándorné VIII Conti u 14 Borok [...] János VII nefelejts u 33 Farkas Antalné özv X Pongrácz­út 17 [...] III bécsi út 171 Kisteleki vitéz Ignáczné VII Beth­len utcza 8 [...] szív u 3 5 Kovácsics Sándorné özv VIII ta­vaszmező u 4 [...]
64. 1. rész • F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke (1_834. oldal)
[...] I Horthy M út 55 Farkas György IV váczi u 12 [...] I Horthy Miklós út 46 Sándorné II Ganz utcza 5 Sándorné VIII népszínház u 11 Fiiszár [...] VIII Tisza Kálmán tér 1 Sándorné II Lánchíd u 23 Sándorné VITI nagvfuvaros u S a [...]
65. 1. rész • F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke (1_835. oldal)
[...] Erzsébet I mészáros u 12 Farkas V Arany János u 9 [...] VI Podmaniczky u 11 Hargithai vitéz Ferenczné X Si­mor utcza 11 [...] Sámuel VI király u 54 Sándorné IV reáltanoda u 19 Halics [...] Wekerle Sán­dor utcza 11 Huszár Sándorné VI Székely Berta­lan utcza 5 [...]
66. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • B (2_32. oldal)
[...] 18 Tel J 441 48 Farkas s hiv igazg VII Sajó [...] IV Ferencz József rakpart 19 Sándorné Baán özv y mag VII Jósika u 11 Sándorné özv dr nőiszabó IV magyar [...] Balázs Bándy lakatos m II vitéz u 1 Domonkos raktárnok IX [...]
67. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • B (2_85. oldal)
[...] I Kruspér­utcza 10 Bódog Bornemissza vitéz hajósliadn VI ó u 27 [...] igazgató II szalag u 26 Sándorné banktisztv Psztlőrincz áll telep 18 Sándorné özv magánzó IX Ranolder u [...] hivatalnoknő IV sörház u 3 Farkas Boross máv főkalauz VII Thököly [...]
68. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • D (2_148. oldal)
[...] tisztv Újpest ősz u 73 Sándorné özv mag VII Izabella tér [...] főkalauz VI Izabella u 89 Sándorné Dornai özv háztulajd Újpest hajnal [...] VII Damjanich u 49 Zoltán vitéz dr müegy tan II Margit [...] 41 Tel L 989 88 Farkas Ákos Doroghi dr főv tanácsjegyző [...]
69. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • E, É (2_164. oldal)
[...] m VI Munkácsy u 35 Sándorné magánzó Vl Szondy u 58 [...] I fehérvári út 90 József Vitéz pü irodafőigazg I márvány u [...] Rpalota Klapka Gy u 104 Sándorné özv áll nyugd VII Rottenbiller­utcza [...] Vl szt László u 13 Farkas magánzó VII Csányi u 10 [...]
70. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • F (2_194. oldal)
[...] ptatiszt II fő u 2 Sándorné magánzó I Horthy M út [...] Mátyás tér 12 Finy Béla vitéz százados IX üllői út 135 [...] IV Kaas Ivor u 9 Farkas festékkeresk II ostrom u 14 [...]
71. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • F (2_208. oldal)
[...] VIII múzeum krt 10 Földvári Farkas Kristóf tisztv I csermely u [...] VII Várna u 8 Sándor vitéz lovasrendőr X Álmos u 16 [...] ügynök II Zsigmond u 14 Sándorné özv magánzó VII öv u 153 Sándorné özv magánzó VI Dessewffy u [...]
72. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • J (2_349. oldal)
[...] bányaművezető I verpeléti út 15 Farkas Janki háztulajd Űjpest váczi út [...] Aladár u 14 Kocsára bulcsi vitéz altábornagy hadseregfő­E arancBnok I Döbrentei [...] lámpakezelő VII Murányi u 32 Sándorné özv varrónő Pesterzsébet Gábor utcza [...] hiv VII Izabella tér 5 Sándorné dr özv nyugd II Krisztina [...]
73. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • K (2_374. oldal)
[...] VII dohány u 62 Karvajszky Sándorné özv mag VÍ Podmaniczky­utcza 79 [...] VIII kisstáczió u 4 János vitéz katonai főtisztv VII Rottenbiller­utcza 62 [...] vez ellenőr I bors­ntcza 20 Farkas Kassay banktisztv Kispest határ út 34 Farkas Béla Kassay dr min titkár VII Damjanich u 12 Farkas Dezső husz százados VIIT Mária [...]
74. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • K (2_401. oldal)
[...] Psztlőrincz állami telep 152 4 Farkas Imre festőművész VI Teréz krt [...] 32 Kisselényi 1 Kiszelényi Kissimon Sándorné mag Rpalota Földváry u 96 [...] Szabolcs u 3 ja Ignácz vitéz gyári tisztv VII Bethlen u [...] I verpeléti út 4 6 Sándorné magánzó VIII práter u 59 [...]
75. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • N (2_569. oldal)
[...] V Szemere u 10 Sándor vitéz vezérkari ezr VI Hunyadi tér [...] tanár IV magyar u 11 Sándorné özv nyugd II Hunyadi János út 33 Sándorné özv étkezdetul VII Wesselényi u [...] tisztv IV molnár u 13 Farkas György dr orvos VIIÍ fhg Sándor u 27 Farkas Vilmos dr ügyvéd VII Erzsébet [...]
76. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • P (2_606. oldal)
[...] háztulajd Kispest Eggert u 101 Farkas tisztv Psztlőrincz áll telep 118 [...] VII dohány u 26 Pál vitéz ny altiszt I országház u [...] főerdőmérnök II Margit­kőrút 64 6 Sándorné özv nyugd VII verseny u [...]
77. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • Q • R (2_654. oldal)
[...] u 48 Zsigmond magántisztv II vitéz u 2 Reich Zsigmond mérnök [...] festékkeresk Űjpest Árpád út 16 Sándorné özv főv nyugd í költő [...] tisztviselő III Lajos u 141 Sándorné dr özv magánzó I Horthy [...] J 88 87 Reichen berger Farkas rézműves m VII Damjanieh­utcza 35 [...]
78. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • Q • R (2_669. oldal)
[...] IX Márton u 22 Romacsek Sándorné özv áll nyugd Újpest Thököly [...] tisztviselő VI szív u 64 Farkas magánhivatalnok VII király u 11 [...] VI Vilmos császár­út 51 István vitéz csicseri ny vezérkari alezredes IV [...]
79. 2. rész • B) ÚJPEST • III.Gyárosok. Iparosok. Kereskedők (2_949. oldal)
[...] Deák Ferencz ü 15 Sárközi Sándorné Árpád út 87 Schreiber Henrik [...] Béla szabadkai u 13 Varga vitéz Jenő váczi út 18 Vincze [...] és társa király u 70 Farkas Vilmos kirrály u 10 Fehér [...] Vilmos Erzsébet u 68 Wolf Farkas Dobó u 30 Zackler István [...]
80. 2. rész • E) KISPEST • III. Gyárosok. Iparosok. Kereskedők (2_965. oldal)
[...] üllői út 157 Dunay Vilmos vitéz Nagy S u 2 Tánczmesterek [...] Tivadar Vécsey u 41 Buday Sándorné Eggert u 70 Bus Gyula [...] Deutsch Simonné Petőfi u 5 Farkas Gyula Báthory u 4 Galik [...]