4 találat (0,239 másodperc)

Találatok

1. ELEK LÁSZLÓ: A békésszentandrási felkelés irodalmi emlékei (89. oldal)
[...] az istennőnek a királyhoz intézett kérése micso­da alárendeltségi viszony sem tudta [...] tüstént felmondta a bérletet Tolnay Istvánnak nem oldódott meg minden A [...] olyan jegyzőkönyv található amelyben Győri István 37 éves vásárhelyi kálvinista lakos [...]
2. Békés vármegye tisztviselői, szegődményes alkalmazottai és szolgaszemélyzete 1715–1848. Prozopográfiai adattár (330. oldal)
[...] főispán édesapja Kazay Mihály számvevő kérése nyomán a rendek ajánlására 1825 [...] adományozott Kazay Lukácsnak és testvé­reinek Istvánnak Péternek és Bálintnak valamint Sulyok Jánosnak és Istvánnak továbbá Palóczy Andrásnak Kovách Mihálynak Istvánnak és Péternek Az armalist Borsod [...]
3. Vármegyei igazgatás a XVIII. század első felétől a XIX. század közepéig • Békés vármegye igazgatási közegei, tisztikara, szaktisztviselői, szegődményes alkalmazottai és országgyűlési követei, táblabírái (1715–1848) (78. oldal)
[...] a persecutornak született hódmezővásárhelyi Vég Istvánra az első alispán figyelmét az [...] jelentkezőt idegen lévén az ajánlott kérése nem teljesítethetett BML IV A [...] a 439 1842 Utóbb Kunos István csendbiztos is tisztában volt vele [...]
4. Sorsok, életutak, életrajzi vázlatok (93. oldal)
[...] feladatra kap megbízást Szinyei Merse István felmentésével ugyanis betöltetlen maradt Zemplén [...] 19 újból nyo­matékosította távozási szándékát Kérése ezúttal meghallgatásra talált mivel 1906 [...]