37 találat (0,652 másodperc)

Találatok

1. 1978. február 22. (7. oldal)
[...] 1978 as évet Dr Pál István e tanár 4 o 5 [...] a feltett kérdésekre Pecznik elvtárs kérése teljesíthető a felemlített tanszékek bármelyike [...] terheli az évi keretet Pál István elvtárs kérése a tartalékkeretből megoldható A Kari [...]
2. 1951. január 26. (1_21. oldal)
[...] kelt leiratával értesítette hogy nevezett kérése nem teljesíthető mivel a Magyar [...] bocsátható doktori szigorlatra Gulyás Mihály kérése az volt hogy az 1 [...] időt félévre változtassák meg Rédai István közli hogy a várományos doktorátusok [...] Kovács András Vándor Ervin Mikecz István Bánházi Gyula Meszlényi Lajos Nyuli [...]
3. 1979. november 12. (46. oldal)
[...] Az értekezés birálói Dr Pál István egyetemi tanár Dr Pecznik János [...] summa cum laude Dr Pál István egyetemi tanár a bioló giai [...] Bizottság véleménye A jelölt előzetes kérése alapján a Bizottság a Növényélettani [...]
4. 1952. október 29. (2_2. oldal)
[...] oktatás megszervezősééej irásb n Fái István beszámolója a jegyzőkönyvhöz mellékelve ifll [...] dé­kán Berend dózsef dékán Csizmadia István dékáni titkár László Lajos agronómiái [...] osztálykérdéseket tesznek fel me­lyeket Fái István megválaszol Rektor ezután felkéri a [...] a tervezethez azonban az a kérése hogy elvileg és ne részletkérdésekben [...]
5. 1954. szeptember 7. (1_29. oldal)
[...] hallgatók ne legyenek túl­terhelve Kun István Kérése az hogy a központi javitórészleget [...]
6. 1958. május 28. (7_5. oldal)
[...] szempontokat figyelembe fogjuk venni Vágsellyei István A dolgozatokat fogadjuk el tőlük [...] szabad pártnapokat kötelezővé teszik Vágsellyei István A nagyfokú lemorzsólódásnak az az [...] elvtárs Egyet ért Vágsellyei elvtárssal Kérése az hogy az előadásokra szóló [...]
7. 1964. szeptember 24. (6. oldal)
[...] előterjesztéssel egyetért Az volna a kérése a Iíari Tanács felé hogy [...] egyet docenst és dr Kiss István SZB elnököt jelölte ki A [...] egyetemi tonjfiárrá kinevezni Kraft Kapri Istvánná jegyzőkönyvvezető
8. 1957. november 8. (2_13. oldal)
[...] nincs a főtárgyak sorában ikeez István Javasolja az Snnáló tudományágat képező [...] felvé­telét a főtárgyak sorába Klkecz István Egyetért a javaslattal Lektor Felteszi [...] az agrárfelsőoktatási in tézménekynél cimmel Kérése ezzel kapcsolatban az hogy túlságosan [...]
9. 1957. november 8. (2_6. oldal)
[...] nincs e főtárgyak sörében Mlkaca István Javasolja ez önnáló tudományágat képező [...] felvé­telét e főtárgyuk sorába ílkecz István Egyetért a Javaslattal Rektor Felteszi [...] az agrárfelsőoktotási in tézménekynél címmel Kérése ezzel kapcsolatban az hogy túlságosan [...]
10. 1958. április 18. (6_11. oldal)
[...] is lehet oda utalni VágseIlyei István egy tanár A rektorhelyettesek mind [...] cselekményével kapcsolatban az volna a kérése hogy bár Udvari László már [...] az egyik bírálója Társbírálóiak Vágsellyei István egyetemi tanárt javasolja A Kari [...]
11. 1969. február 12. (34. oldal)
[...] beállüását tartaná szükségesnek Pr Oroszlány István egyetemi tanári Á Földméréstan és [...] fontosabbnak tartaná Gárdoa László főigazgatói Kérése hogy az utolsó oldalon az [...]
12. 1975. december 10. (17. oldal)
[...] javasolják Az Állattenyésztési Tanszékre Tóth István nyújtotta be pályázatát Egyetemi tanulmányai [...] Egyetemi Tanács elé Két technikai kérése van A határidőket sziveskedjenek betartani [...]
13. 1973. január 30. (19. oldal)
[...] ezt vegyék figyelembe Dr Pál István dékánbaIvettes 8 as I félévi [...] állé feladatokat tudományos diákköri munkákat Kérése szíveskedjenek előre közölni a tanszéki [...]
14. 1970. február 20. (11. oldal)
[...] akkor vesszük le az óraszámokat Kérése amennyiben lehetséges hogy állitsák visz [...] kezdi az évet Dr Oroszlány István egyetemi tanár tanszékvezető Javaslata lenne [...]
15. 1970. február 20. (26. oldal)
[...] állategészségtan oktatá­sára Dr G yőrvári István egyetemi docens Kéri hogy a [...] megávltoztatása elvi megfonto­lásból történt e Kérése a tanszék dönthesse el a [...]
16. 1970. május 7. (18. oldal)
3 Kránicz István KISz hallgatói képviselet Az uj [...] vizsgázás nem lehetséges Az a kérése hogy ne ragaszkod­janak szigorúan a [...]
17. 1979. november 12. (7. oldal)
[...] elkezdtek jónak bizonyult Dr Soltész István e adjunktus bejelenti hogy az [...] volt mondható A gazdasági vezetők kérése hogy junius elején előszerződést köthessenek [...]
18. 1964. október 23. (16. oldal)
[...] előterjesztéssel egyetért Az volna a kérése a kari Tanács fété hogy [...] egyet docenst é dr kiss István SZB elnököt jelölte ki A [...]
19. 1953. október 13. (2_12. oldal)
iö Osizmadia István dékáni titkár 2 Bejelantét Megérkezett [...] bejelentéssel kapcso latban az a kérése hogy IV éves hall 0 [...]
20. 1964. szeptember 24. (4. oldal)
[...] előterjesztéssel egyetért Az volna a kérése a Kari Tanács felé hogy [...] egyet docenst és dr Kiss István SZB elnököt jelölte ki A [...]

 

  • 1
  • 2